خدمات پس از فروش مجوز استاندارد، محیط زیست شرط واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال

بسمه تعالی

225835/208851/702/73/509
20/11/1392

کلیه گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 51793/92/17592/702/73/110 مورخ 22/3/92 موضوع آئین نامه اجرایی بند (ه) ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه، به پیوست تصویر نامه شماره 41130/210/92 مورخ 24/10/92 و نامه شماره 44937/210/92 مورخ 14/11/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه پیروی و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و مطابقت کامل آن با مشخصات کامیون های وارداتی (با عمر کمتر از سه سال اعم از نو و کار کرده) و رعایت کامل مقررات در هر مورد پس از ابلاغ توسط این مرکز اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است این بخشنامه برای گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو بوده و برای سایر گمرکات جهت اطلاع بوده و استفاده از تسهیلات مورد نظر نیزصرفا برای شرکتهای حمل ونقل جاده ای ایرانی بوده و در هر مورد با هماهنگی و ابلاغ این مرکز وبا رعایت کامل مفاد بخشنامه پیروی مورد اشاره قابل اجرا می باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

509-1 509-2