صادرات موی نرم (کرک) حیوان ،حلاجی شده یا شانه زده مشمول عوارض صادراتی نمی شود

صادرات موی نرم (کرک) حیوان ،حلاجی شده یا شانه زده (با کدهای تعرفه ۵۱۰۵۳۱۰۰ و ۵۱۰۵۳۹۰۰ ) مشمول پرداخت عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ نمی گردد.

شماره 713359 تاریخ 1402/05/09

جناب آقای شامانی
مدیر کل محترم دفتر صادرات
گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۷۷۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ در خصوص اعلام کدهای تعرفه ۸ رقمی کرک خام مشمول عوارض صادراتی (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شورای اقتصاد)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۸۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت متبوع ارسال و به اطلاع می رساند با توجه به نظر دفتر تخصصی مذکور صادرات موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده (با کدهای تعرفه ۵۱۰۵۳۱۰۰ و ۵۱۰۵۳۹۰۰ ) مشمول پرداخت عوارض صادراتی موضوع مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹) نمی گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

نامه دفتر صنایع منسوجات و پوشاک : 

شماره 683627
تاریخ 1402/05/04

سرکار خانم نرگس باقری زمردی
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
موضوع : اعلام نظر درخصوص مشمولیت عوارض صادراتی بر موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۴۵۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ درخصوص عوارض صادراتی بر موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده، این دفتر طی نامه های شماره ۵۳۷۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ از مرکز ملی فرش ایران و شماره ۵۸۷۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ از انجمن صنایع نساجی ایران استعلامات لازم را به عمل آورد.
در همین راستا با توجه به پاسخ های دریافتی طی نامه شماره ۱۴۰۲-۱۶۵۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ (انجمن صنایع نساجی ایران) و شماره ۵۵۲۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ (مرکز ملی فرش ایران) پیشنهاد می گردد موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده تحت ردیف تعرفه ها به شماره های ۵۱۰۵۳۱۰۰ و ۵۱۰۵۳۹۰۰ از مشمولیت عوارض صادرات خارج گردد.

محسن گرجی

دانلود بخشنامه دفتر صنایع منسوجات و پوشاک