صادرات و واردات آب میوه و کنسانتره

مقدمه : اگر قصد صادرات و یا واردات آب میوه و کنسانتره آن را دارید اطلاعات زیر به شما کمک می کند تا بدانید کدام کشور مصرف کننده این کالاها و کدام کشور رقیب شما در تامین و تولید هستند.
اطلاعات زیر به شما کمک می کند تا با کشورهای بزرگ وارد کننده آب میوه و صادر کننده آن آشنا شوید. همچنین بدانید در کدام کشور بازاریابی کنید و البته در رقابت فشرده ای نیز با رقیبان خود قرار دارید. 
آب میوه و کنستانتره ذیل شماره تعرفه گمرکی 2009 طبقه بندی می شود.
تعریف کالا :
مایعی است که بطور طبیعی از میوه و یا سبزیجات تهیه میشود. آبمیوه از فشردن میوه و سبزیجات و یا خیساندن آن بدون استفاده از حرارت و یا حلال تهیه میشود.
وضعیت تولید محصول و جغرافیای تولید :
بطور کلی صنعت آبمیوه و کنسانتره را در ایران میتوان بعنوان یک صنعت جوان تلقی نمود که در گروه صنایع تبدیلی کشور قرار گرفته است. درحالی که قبل از سال 1365 تنها سه واحد تولیدی در کشور در این زمینه فعالیت داشته، اکنون تعداد این واحدها از مرز 257 واحد گذشته است .آذربایجان غربی، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولید آبمیوه در سطح کشور را داراهستند.
مشکلات موجود در تولید :
1 -تامین پایدار مواد اولیه مورد نیاز این صنایع از بخش کشاورزی 2 -افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی 3 -کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی
صادرات آب میوه و کنسانتره ایران طی سالهای 1386 الی 1395

کشورهای مقصد(5 کشور عمده) میزان صادرات (هزار تن) ارزش صادرات (میلیون دلار) سال
افغانستان-آذربایجان – آلمان- کره جنوبی-آمریکا 71 54 1386
افغانستان- آلمان- کره جنوبی-آمریکا-آذربایجان 46 31 1387
افغانستان- ترکیه- کره جنوبی-آمریکا-آذربایجان 59 47 1388
افغانستان- ترکیه- کره جنوبی-آمریکا-آذربایجان 48 46 1389
ترکیه –عراق – افغانستان – روسیه – آلمان 52 86 1390
رکیه – عراق – آلمان – روسیھ – افغانستان 60 110 1391
ترکیه – روسیه – عراق – افغانستان – آلمان 57 98 1392
رکیه – عراق – افغانستان – روسیه – آلمان 55,7 89 1393
ترکیه – عراق – افغانستان – روسیه – آذربایجان 78,5 103 1394
ترکیه – عراق- افغانستان – پاکستان – روسیه 60,5 72,5 1395

نمودار صادرات آبمیوه وکنسانتره کشورطی سالهای (1395-1386)
مهمترین بازارهای صادراتی کنسانتره وآبمیوه طی سال 1395

واردات آب میوه و کنسانتره ایران طی سالهای 1386 الی 1395

کشورهای مبدا (5 کشور عمده) میزان واردات  (هزار تن) ارزش واردات (میلیون دلار) سال
تایلند- هند -قبرس-امارات-هلند 3 4 1386
تایلند-قبرس-امارات-هلند- هند 11 11 1387
هند- تایلند-امارات-آلمان-پاکستان 10 11 1388
اسپانیا – تایلند-امارات-آلمان-پاکستان 10 13 1389
تایلند – ایرلند – امارات – ایتالیا – ترکیه 15,5 23,7 1390
تایلند – امارات – ایرلند 10 14 1391
امارات – هلند – تایلند 10,8 15 1392
تایلند – هلند – ایرلند- امارات – ترکیه 12 20 1393
امارات – ایرلند – تایلند – ترکیه – برزیل 14,9 23,9 1394
تایلند- برزیل- اسپانیا- بلژیک – ایرلند 18 29 1395

نمودار واردات آبمیوه وکنسانتره کشورطی سالهای (1395-1386)
مهمترین بازارهای وارداتی کنسانتره وآبمیوه طی سال 1395

صادرات جهانی آب میوه و کنسانتره ( 2016 -2007)

صادرکنندگان عمده ارزش صادرات (میلیارد دلار) سال
 برزیل – چین – بلژیک- هلند- آمریکا 14 2007
برزیل- بلژیک- چین- آلمان- هلند 15 2008
برزیل- بلژیک- چین- آلمان- هلند 12,5 2009
 برزیل – نیوزلند – امریکا – بلژیک – آلمان 13 2010
 برزیل – نیوزلند – چین – بلژیک – امریکا 17 2011
برزیل – نیوزلند– بلژیک – امریکا- چین 16,6 2012
برزیل – نیوزلند – امریکا – بلژیک – چین 16,3 2013
برزیل – نیوزلند – چین – بلژیک – امریکا 16 2014
برزیل – نیوزلند– بلژیک – امریکا- چین 15 2015
 برزیل- هلند- بلژیک- آمریکا- آلمان 14,5 2016

واردات جهانی کنسانتره وآبمیوه طی سالهای (2016-2005)

واردکنندگان عمده ارزش واردات (میلیارد دلار) سال
آلمان- آمریکا- انگلیس- فرانسه- هلند 9,6 2005
 
آلمان- آمریکا- انگلیس- فرانسه- هلند
11  
2006
آمریکا- آلمان- انگلیس- فرانسه- بلژیک 14,7 2007
 
آمریکا- آلمان- فرانسه- انگلیس- هلند
16,5  
2008
آمریکا- آلمان- فرانسه- انگلیس- هلند 13,3 2009
برزیل – نیوزلند – امریکا – بلژیک – آلمان 13,8 2010
آمریکا – آلمان – نیوزلند – فرانسه – انگلستان 17,3 2011
آمریکا – آلمان – نیوزلند-فرانسه – انگلیس 17 2012
آمریکا – نیوزلند – آلمان – فرانسه – بلژیک 17 2013
آمریکا – آلمان – نیوزلند-فرانسه – انگلیس 17 2014
آمریکا – نیوزلند – آلمان – فرانسه – بلژیک 15 2015
آمریکا- هلند- آلمان – فرانسه – انگلیس 15 2016
مشکلات موجود در صادرات راهکارهای پیشنهادی
قیمت تمام شده بالاتر نسبت به محصولات مشابه خارجی نهضت کاهش قیمت تمام شده
افزایش قیمت مواد اولیه فعال کردن تعاونیها جهت تامین مواد اولیه
افزایش هزینه های حمل و نقل