صدور برگ عبور

– مواد قانونی مرتبط :

اصل33 قانون اساسی : “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد”.
تبصره ذیل ماده 5 قانون گذرنامه : در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعه به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان محرز شود با رعایت ماده 20 این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از ماموریت های سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارجه دریافت نمایند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 20 قانون گذرنامه : به ایرانیانی که به کشور مراجعت می کنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.
تبصره – برگ بازگشت از طرف مقامات سیاسی و کنسولی در خارج از کشور به طور رایگان صادر می شود و در مرز از دارنده آن اخذ می گردد.

مدارک لازم:  

(فرم شماره 3فرم شماره 4فرم شماره 14)

 • حضور داوطلبانه متقاضی و ارائه اصل شناسنامه جدید (عکسدار برای افراد 15 سال به بالا) یا کارت
 • شناسایی ملی یا گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه یا مدارک تحصیلی معتبر ایرانی
 • چنانچه همسر و فرزند(ان) متقاضی نیز درخواست مراجعت به کشور را داشته باشند، با ارائه مدرک شناسایی معتبر و عکس به عنوان همراه در برگ عبور مورد تقاضا درج خواهند شد.
 • جهت افرادی که فاقد مدرک شناسایی عکسدار ایرانی و معتبر باشند، برگ عبور صادر نخواهد شد.
 • تکمیل و امضای یک نسخه پرسشنامه درخواست صدور برگ عبور (فرم شماره 14)
 • شرح حال کتبی از هنگام خروج از ایران تا هنگام درخواست برگ عبور
 • 2 قطعه عکس4×6 جدید و یکنواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
 • اصل کارت یا برگ اقامت/ گذرنامه یا سند مسافرت خارجی/ کارت هویت کشور محل اقامت/ مخالفت با پناهندگی/ حکم اخراج از کشور محل اقامت/ …
 • تکمیل و ارائه اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی برای دارندگان مدارک تابعیت خارجی (فرم شماره 3) و یا اعلام ندامت از پناهندگی برای متقاضیان و یا دارندگان اقامت پناهندگی (فرم شماره 4)
 • اصل گذرنامه متقاضی (در صورت وجود) افرادی که با داشتن گذرنامه بنا به دلایلی درخواست صدور برگ عبور جهت مراجعت به کشور می نمایند (در برخی کشورها) در این صورت با موافقت نمایندگی جهت آنان برگ عبور صادر و اصل گذرنامه
 • اخذ می گردد. بدیهی است این قبیل افراد پس از مراجعت به کشور به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه و گذرنامه خود را دریافت خواهند نمود.

“توضیحات مهم”

 • شناسنامه و یا دیگر مدارک شناسایی ایرانی متقاضی و همراهان می بایست معتبر باشد.

 • چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه و یا دیگر مدارک شناسایی مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده، تغییر یافته یا دارای هرگونه اشکال باشد صدور برگ عبور تا رفع اشکال به تعویق خواهد افتاد.

 • متقاضی صدور برگ عبور می بایست نسبت به تکمیل، امضاء و ارائه 1 نسخه پرسشنامه درخواست صدور برگ عبور (نمونه شماره 14) به صورتی دقیق، کامل، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.

 • عدم تکمیل دقیق پرسشنامه و یا نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور برگ عبور خواهد شد.

 • متقاضی صدور برگ عبور می بایست نسبت به ارایه شرح حال کتبی خود (و همراهان) که حاوی مشخصات شناسنامه ای خود (و همراهان)، نحوه و تاریخ خروج از ایران، مشخصات کشورهایی که در آنها اقامت داشته، نحوه و تاریخ ورود به کشور محل اقامت و علت درخواست برگ عبور می باشد را آماده و پس از امضاء همراه دیگر مدارک تحویل نماید.

 • برگ عبور فقط برای بازگشت به ایران صادر می شود و برای مسافرت به دیگر کشورها اعتبار ندارد.

 • مدت اعتبار برگ عبور فقط 20 روز است.

 • به ایرانیانی که قصد دارند با دریافت برگ عبور به ایران مسافرت و دوباره به کشور محل اقامت خود مراجعت نمایند، اکیداً توصیه می شود تا با تکمیل و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ گذرنامه حاوی مجوز خروج از کشور بجای برگ عبور اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.