ضوابط فنی واردات بیل مکانیکی چرخ زنجیری قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD

شماره بخشنامه:  50132/93/48260/113/73/131
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD
مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 50132/93/48260/113/73/131 مورخ 25/3/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 13765/210/93 مورخ 20/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 64247/60 مورخ 13/3/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 13765/210/93 مورخ 20/3/93  سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 64247/60 مورخ 13/3/1393 دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه در خصوص ماشین آلات راهسازی قابل ورود با نشان تجاری SUNWARD به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.* یادآور می شود متن نامه شماره 64247/60 مورخ 13/3/1393 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح زیر است : به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت چین ران نماینده رسمی برند SUNWARDکشور چین در ایران ، ارسال می گردد . مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی معدنی مورد اشاره برابر آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
SUNWARD SUNWARD
INTELIGENT CO
بیل مکانیکی چرخ زنجیری
 
 
SUNWARD SWE210 ISUZU6BG 7TRP-03
SUNWARD SWE230 LC ISUZU6BG 7TRP
SUNWARD SWE360LC ISUZU6HK 7XQP
مجوز سازمان استاندارد شماره 15691 مورخ 5/3/93
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 222000793708 مورخ 2/2/93 تا 2/2/94 معتبر است

 دانلود بخشنامه