ضوابط واردات بیل مکانیکی و خودرو STRONG , BMW، CHANGAN، LIUGONG، AMIG

تاریخ: ۱۲/۱۱/۱۳۹۳
شماره بخشنامه: ۱۷۱۵۴۰/۹۳/۱۶۸۰۸۶/۱۱۳/۷۳/۴۰۸
بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروهای قابل ورود با نشان های تجاری DAF،BMW، CHANGAN، LIUGONG، AMIG، STRONG، JCM

با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره ۴۹۲۱۸/۲۱۰/۹۳ مورخ ۹/۹/۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه های شماره ۱۸۴۶۰۷/۶۰ و ۱۸۴۶۱۳/۶۰ و ۱۸۴۶۱۱/۶۰ و ۱۸۴۶۵۰/۶۰ و ۱۸۴۶۳۴/۶۰ و ۱۸۴۴۷۸/۶۰ مورخ ۲/۹/۹۳ دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای قابل ورود با نشان های تجاری DAF هلند و BMWآلمان و CHANGAN، LIUGONG، AMIG، STRONG، JCM چین به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودروهای وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.

فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
 
*متن نامه های شماره ۱۸۴۶۰۷/۶۰ و ۱۸۴۶۱۳/۶۰ و ۱۸۴۶۱۱/۶۰ و ۱۸۴۶۵۰/۶۰ و ۱۸۴۶۳۴/۶۰ و ۱۸۴۴۷۸/۶۰ مورخ ۲/۹/۹۳ دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت کامل پیله ور آریا نماینده رسمی برند STRONG، JCM کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
STRONG،JCM STRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO بیل مکانیکی D921 CUMMINS 6BTA 5.9C
بیل مکانیکی
چرخ زنجیری
D906JCM YANMAR 4TNV94L-SYU

 

مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۳۲۱۲ مورخ ۱۴/۷/۹۳ و شماره ۵۲۵۸۸ مورخ ۱۲/۷/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۹۰۰۵۷۰۹۵۵۹ مورخ ۲۴/۸/۹۳ تا ۱۰/۰۶/۹۶ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
 
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین شیراز نماینده رسمی برند LIUGONG کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین مدل موتور
LIUGONG GUANGXI LIUGONG MACHINERY بیل مکانیکی چرخ زنجیری D920CLG CUMMINS B5.9-C
D908CLG CUMMINS B3.3
D915CLG CUMMINS B3.9-C
مینی لودر A375CLG YANMAR 4NV98T-ZNLYS
A365CLG YANMAR 4TNV98-ZPLYS

 

مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۸۴۸۱ مورخ ۵/۸/۹۳ و شماره ۶۰۶۹۱ مورخ ۱۴/۸/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۱۱۲۶۱۴ مورخ ۲۱/۲/۹۳ تا ۱/۱۲/۹۳ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
 
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اهورا صنعت ماشین نماینده رسمی برند AMIG کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
AMIG LOFTY GLOBAL ENTERPRISE بیل مکانیکی چرخ زنجیری ۲۰۹AMIG YANMAR 4TNV94L
بکهو لودر ۴۱۲AMIG CUMMINS B3.3
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی W202AMIG XINCHAI A498BZG
بیل مکانیکی چرخ زنجیری-لاستیکی D208AMIG XINCHAI A498BZG
دامپتراک ۶۶۰۰AMIG WECHAI WD415.49

 

مجوز سازمان استاندارد شماره ۶۲۳۲۰ مورخ ۲۱/۸/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۸۰۱۷۴۴ مورخ ۶/۷/۹۳ تا ۳/۵/۹۸ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
 
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا نماینده رسمی برندCHANGAN کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
CHANGAN CHANGAN INTERNATIONAL CORPORATION سواریM1 CS35 (HATCHBACK) (A/T)(M/T) JL478QEE (1598CC)
EADO(SEDAN) (A/T)(M/T) JL478QEA (1598CC)
مجوز سازمان محیط زیست شماره ۳۷۰۲ مورخ ۱۷/۸/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۹۷۲۹ مورخ ۱۰/۸/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۹۰۰۵۱۴۱۷۱۳ مورخ ۸/۷/۹۳ تا ۸/۷/۹۴ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پرشیا خودرو نماینده رسمی برند BMW کشور آلمان در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
BMW BMW سواری(M1) X42Aj Xdrive(WAGON)(A/T) N20B20A (1997CC)
۳۲Aj GRANTURISMO (STATION WAGON) (LIFTBACK) (A/T)
۲۲۰j (coupe)(A/T)
۴۲۰j (coupe)(A/T) N20B20 (1997CC)
۴۲۰j (GRAN)(COUPE) (WAGON) (LIFTBACK) (A/T)
۴۲Aj (CABRIO CONVERTIBLE)(A/T) N20B20A (1997CC)
۴۲Aj (GRAN COUPE)(WAGON) (LIFTBACK) (A/T)

 

مجوز سازمان محیط زیست شماره ۱۵۹۰ مورخ ۲۴/۴/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۳۶۱۰۶ مورخ ۱۵/۵/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۰۰۵۴۶۲۰۸ مورخ ۱۰/۸/۹۳ تا ۹/۵/۹۵ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت فاروب زمان نماینده رسمی برند DAF کشور هلند در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
DAF GENIUS MARKETING B.V کشنده DAF XF105
(تیپ ۳EN4H)
(M/T)(A/T)
۳U340MX

 

مجوز سازمان محیط زیست شماره ۱۵۲۲ مورخ ۲۱/۴/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۴۵۶۶ مورخ ۱۹/۷/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۷۷۳۲۵۵ مورخ ۳/۱۰/۹۲ تا ۴/۱۰/۹۳ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه