ضوابط واردات خودرو جانبازی و معلولین

شماره : ۹۴/۲۱۰/۱۵۲۱۵ ……………………. تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۲۷۶ مورخ ۹۴/۰۳/۰۹ سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اخذ استاندارد اجباری و ارائه تایید نوع برای واردات خودروهای جانبازان ۷۰% و معلولین ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. ضمنا خاطر نشان می سازد پیرامون خودروهای وارداتی توسط ورزشکاران از سازمان مزبور استعلام گردیده که به محض حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
نامه سازمان استاندارد به سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع : واردات خودرو توسط جانبازان هفتاد درصد و معلولین
با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید با استناد به مصوبه های ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷ه و ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹ه مورخ ۸۷/۱۱/۰۷ رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و مصوب ۸۲/۴/۱۰ برای خودروهای وارداتی توسط جانبازان هفتاد درصد و علولین الزامی نیست.
از طرفی طبق ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی مورخ ۸۹/۳/۱۰ وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق سازمان ملی استاندارد، نسبه به اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه برای واردات خودرو اقدام نماید و طبق تبصره ۱ ذیل همان ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشند. نظر به اینکه تاریخ تصویب قانون پس از تاریخ آیین نامه ضوابط فنی خودرو است لذا رعایت قانون اولی بر ضوابط فنی واردات خودرو بوده و خودروهای وارداتی توسط جانبازان هفتاد درصد و معلولین نیز مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و اخذ گواهی تایید نوع برای خوردوهای وارداتی الزامی است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید از ثبت سفارش آندسته از خوردوهایی که از این سازمان دارای گواهی تایید نوع نمی باشند ممانعت بعمل آید.
محمدرضا ممدوحی
معاون ارزیابی کیفیت

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه بخشنامه ضوابط واردات خودرو جانبازی و معلولین (خرداد ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۲
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۵۲۱۵
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل