ضوابط و مقررات ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت های ATV , کاترینگ و باگی (BUGY)

شماره : ۹۴/۲۱۰/۱۸۲۱۶ ………………….. تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام

در ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مکاتبات متعدد در خصوص ثبت سفارش و ترخیص موتورسیکلت های ATV , کاترینگ و باگی (BUGY) به آگاهی می رساند، موتوسیکلت به صورت عام از قبیل موتورسیکلت های مذکور مشمول ضوابط فنی واردات خودرو می گردد.

شایان ذکر است به استناد مصوبه شماره ۱۰۴۰۵۳/ت۴۶۹۲۹ﻫ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ هیات محترم وزیران، چنانچه موتورسیکلت های مذکور صرفا در پیست های ورزشی مورد استفاده قرار گیرند با ارائه گواهی از وزارت ورزش و جوانان و عدم تردد در شهرها و عدم شماره گذاری از پلیس راهور ناجا، ضوابط فنی واردات خودرو به این محصولات تسری نمی یابد .
لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سیدعباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران