طلاب غیر ایرانی متقاضی تحصیل در حوزه های علمیه

hozeye elmiyehطلاب غیر ایرانی متقاضی تحصیل در حوزه های علمیه جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دانشجویان خارجی می بایست قبلاً نسبت به اخذ پذیرش تحصیلی از واحد پذیرش مرکز جهانی علوم اسلامی اقدام نمایند. پذیرش طلاب غیر ایرانی به طور معمول از طریق روشهای زیر صورت می گیرد:

 • هیات پذیرش: مرکز جهانی علوم اسلامی به منظور پذیرش متقاضیان غیر ایرانی تحصیل علوم اسلامی اقدام به اعزام هیات های پذیرش به کشورهای مختلف جهان نموده تا پس از برگزاری آزمون و انجام مصاحبه، واجدین شرایط تحصیل را انتخاب خواهد نماید. متقاضیان می توانند به منظور اطلاع از تاریخ اعزام هیات به پایگاه اینترنتی مرکز جهانی علوم اسلامی یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در محل اقامت خود مراجعه نمایند.
 • مکاتبه ای: متقاضیان غیر ایرانی تحصیل علوم اسلامی می توانند با تکمیل پرسشنامه پذیرش موجود در پایگاه اینترنتی مرکز جهانی علوم اسلامی ، درخواست پذیرش نمایند.
 • از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور: متقاضیان غیر ایرانی تحصیل علوم اسلامی می توانند با معرفی رایزنی های فرهنگی ، نمایندگیهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرستی مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به مرکز جهانی علوم اسلامی یا با مراجعه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پذیرش تحصیلی اقدام نمایند.
 • حضوری: متقاضیان غیر ایرانی تحصیل علوم اسلامی که در ایران حضور دارند می توانند با مراجعه مستقیم به مرکز جهانی علوم اسلامی نسبت به اخذ پذیرش تحصیلی اقدام نمایند.

واحد پذیرش پس از بررسی مدارک ارسالی ، در صورت پذیرش دانشجو ، مراتب را از طریق اداره امور دانشجویی و بورسها – وزارت امور خارجه به نمایندگی مستقر در محل اقامت دانشجو اعلام خواهد نمود. چنانچه متقاضی تحصیل در مراکز علوم اسلامی ایران درخواست ارسال مدارک از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در کشور محل اقامت خود را دارد می بایست مدارک زیر را پس از تکمیل ، تحویل بخش دانشجویی نمایندگی نماید. بخش دانشجویی پس از وصول پاسخ مرکز ، مراتب را به متقاضی اعلام خواهد نمود.

شرایط عمومی پذیرش:

 • تدین به دین مبین اسلام
 • التزام به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 • برخورداری از صلاحیتهای اخلاقی و اعتقادی
 • سلامت کامل جسمی و روحی
 • نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (حداقل تحصیل معادل 11 سال)
 • دارا بودن گذرنامه با اعتبار حداقل 3 سال
 • تعهد به اتمام دوره تحصیلی مورد نظر
 • ورود به جمهوری اسلامی ایران با روادید تحصیلی در مهلت تعیین شده

مدارک لازم:

 • تکمیل ، امضاء و ارائه پرسشنامه درخواست اخذ پذیرش ملصق به عکس (فرم شماره 8)
 • دریافت فرم شماره 8
 • اصل آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک پایان تحصیلات متوسطه) و ریز نمرات مربوطه به همراه ترجمه انگلیسی یا عربی
 • اصل و یک نسخه تصویر مدرک شناسایی متقاضی (ترجیحاً گذرنامه با حداقل 3 سال اعتبار)