عدم ارسال محموله های صادراتی به مرزهای مهران ، چذابه و شلمچه به خاطر شلوغی اربعین

شماره 1401/830447
تاریخ 1401/06/12
با توجه به ازدحام و شلوغی در مرزهای « مهران ، چذابه و شلمچه » در ایام اربعین امام حسین ( ع ) و ظرفیت محدود گمرکات عراق در پذیرش کامیون حامل کالاهای تجاری ، به جهت جلوگیری از توقف و ضایع شدن کالاهای صادراتی
از تاریخ صدور این بخشنامه تا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ از ارسال کامیون های حامل کالای صادراتی به مرزهای مزبور خودداری شود .

صادر کنندگان محترم در صورت نیار می توانند از مرزهای « پرویز خان ، سومار ، شوشمی ، شیخ صله و مرز دریایی خرمشهر » جهت انجام تشریفات خروج کالاهای صادراتی استفاده نمایند

علی اکبر شامانی
مدیرکل دفتر صادرات