عدم شمولیت مقررات استاندارد اجباری برای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه عدم شمولیت مقررات استاندارد اجباری برای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی (فروردین ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۲۳۱۶
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

۱۳۹۴/۰۱/۲۳ شماره ۹۴/۲۱۰/۲۳۱۶

جناب آقای عسگری
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطریال آزاد و ویژه – گمرک ایران

سلام علیکم

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ سازمان ملی استاندارد ایران به آگاهی می رساند، در حال حاضر واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به صورت نو و مستعمل مشمول مقررات استانداردا اجبار نیست.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

نامه سازمان استاندارد :

جناب آقای حسینی
مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع : واردات لودر کاترپیلار

با سلام و احترام

بازگشت به رونوشت نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۷۳۴۸۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ موضوع واردات یکدستگاه لودر کاترپیلار ۹۶۶G مستعمل به استحضار می رساند. نظر به اینکه طبق تعریف خودرو در تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون ارتقائ کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، ماشین آلات راهسازی و معدنی، خودرو محسوب نمی شوند و طبق بند ۱ صورتجلسه موره ۹۳/۰۹/۰۵ کمیته خودرو، در حال حاضر واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به صورت نو و مستعمل مشمول مقررات استاندارد اجباری نیست. لذا نیازی به اخذ گواهی طبق ضوابط فنی واردات خودرو از سازمان ملی استاندارد نمی باشد.

محمد رضا ممدوحی
معاون ارزیابی کیفیت