عدم نیاز به اخذ مجوز دامپزشکی تعرفه های 29304000و29224100و29225090

بسمه تعالی   1224/93/252952/73/4 16/01/1393 حوزه نظارت گمرکات استان ……… باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 53024/210/92 مورخ 20/12/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز دامپزشکی جهت ردیف تعرفه های 29304000 ،29224100 و 29225090 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال میگردد. فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

-29304000 : متیونین

29224100: ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات ———— — Lysine and its esters; salts thereof — 29225090: سایر از  آمینو ـ الکل ـ فنل‌ها، آمینو ـ اسید ـ فنل‌ها و سایر ترکیبات آمینه (Amino) با عامل اکسیژنه به جز ـ ـ ـ فلوکستین هیدروکلراید، ـ ـ ـ ترامادول هیدروکلراید، ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم – Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function

عدم نیاز به مجوز دامپزشکی
عدم نیاز به مجوز دامپزشکی