عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو جهت واردات گلیسیرین با تعرفه 29054500

179/99/1068822   (( بخشنامه 179 گمرک ایران )

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

ضمن ارسال نامه شماره 60/210909 مورخ 99/09/02 دفتر مقررات صادرات و واردات منظم به نامه شماره 665/94483 مورخ 98/10/18 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می دارد واردات گلیسیرین به ردیف تعرفه 29054500 جهت مصرف در تولید دخانیات نیاز به اخذ مجوز سازمان غذا و دارو ندارد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید صرفاً در صورت ارائه تاییدیه مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات مبنی بر مصرف کالای مذکور در صنایع دخانی نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

علی وکیلی

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

گمرک ایران