عدم نیاز به مجوز محیط زیست جهت واردات باتری خورشیدی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه ضوابط واردات (باتری خورشیدی)به صورت نو(شهریور96)
تاریخ 19/6/1396
شماره بخشنامه 140186/60
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

60/140186
1396/06/19
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/22632 مورخ 1396/6/8 معاون محترم محیط زیست انسانی ” سازمان حفاظت محیط زیست ” به اطلاع می رساند :
واردات ” باتری خورشیدی ” در صورتی که نو باشد ( ضایعات نباشد ) مشمول اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نبوده ضمن اطلاع رسانی موضوع به متقاضیان، خواهشمند است دستور فرمایید از ارجاع آن به سازمان یاد شده خودداری نمایند
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات