عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت واردات شال و روسری

شماره : 60/163670
تاریخ 1396/07/22
سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام به پیوست تصویر نامه شماره 60/70824 مورخ 1396/03/20 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت متبوع در خصوص عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری به شرح جدول ذیل جهت استحضار و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد/

ردیف شماره تعرفه شرح کالا
1 61171000 شال و روسری ( کشباف)
2 62141000 شال و روسری از ابریشم ( غیر کشباف)
3 62142000 شال و روسری از پشم ( غیرکشباف)
4 62143000 شال و روسری از الیاف سنتتیک ( غیر کشباف)
5 62144000 شال و روسری از الیاف مصنوعی ( غیر کشباف)
6 62149000 شال و روسری از سایر مواد نسجی ( غیر کشباف)