فهرست اقلام مشمول ماده۷ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال ۱۳۵۰

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایرن – شماره ۹۴/۲۱۰/۴۱۵  تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۵
جناب آقای علیدوستی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران

بازگشت به نامه شماره ۹۳/۲۳۷۳۸۶ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ در خصوص ضوابط صادرات شلتوک برنج به اطلاع می رساند ، بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان دامپزشکی کشور ، کالای یاد شده مشمول کالاهای موضوع ماده ۷ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ و در نتیجه بند ۳ مفاد مندرجات ذیل یادداشت فصل ۱۰ کتاب مقررات صادرات و واردات نمی باشد. ضمنا فهرست اقلام مشمول ماده یاد شده به همراه نامه شماره ۹۳/۱۰/۹۵۵۴۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ سازمان مذکور جهت بهره برداری به حضور ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

متن نامه سازمان دامپزشکی
جناب آقای حسینی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام

بازگشت به نامه شماره ۹۳/۲۱۰/۶۷۸۷۱ مورخ ۹۳/۱۲/۶ در خصوص مفاد مندرج در بند ۳ یادداشتهای فصل ۱۰ کتاب مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم اخذ مجوز موضوع سازمان ماده ۷ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ برای صدور و ورود کلیه اقلام مشمول فصل دهم کتاب مقررات، به پیوست لیست اقلام مشمول ماده فوق الذکر جهت استحضار و بهره برداری به حضور ایفاد می گردد.

دکتر مهدی خلج
رئیس سازمان
برای دریافت لیست از این لینک استفاده کنید.