فهرست کالاهای مجاز وارداتی از محل ارز صادرات (پروانه صادراتی)

برای واردات کالا از محل ارز صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی را بر اساس شماره تعرفه منتشر کرده است که شما برای واردات این فهرست مجاز به استفاده از ارز صادراتی هستید. یعنی علاوه بر استفاده از ارز نیما می توانید ارز مورد نیاز خود را صادرکنندگانی که قصد فروش ارز خود بوسیله پروانه صادراتی و خارج از سامانه نیما را دارند، تهیه نمایید. همچنین می توانید ارز مورد نیاز واردات خود را از محل صادرات خود نیز تامین کنید.

شما می توانید اسم کالا و یا شماره تعرفه خود را در قسمت جستجوی جدول وارد کنید.

شماره تعرفهشرح تعرفه
85366910ـ ـ ـ کانکتور قابل نصب روی برد مدار چاپی
84073190ـ ـ ـ سایر
55064000ـ از پلی پروپیلن
01022130ـ ـ ـ گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)
10082100ـ ـ بذر
90289020ـ ـ ـ برای کنتور مایعات
72164090ـ ـ ـ سایر
44032200ـ ـ از کاج (گونه پینوس)، سایر
90229000ـ سایر،‌ همچنین اجزاء و قطعات و متفرعات
41062100ـ ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)
73181690ـ ـ ـ سایر مهره‌ها
70195910ـ ـ ـ با پهنای بیش از 30 سانتی متر به وزن بیشتر از 250 گرم تا حد اکثر 1500گرم در متر مربع
55121100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
40026000ـ کائوچوی ایزوپرن (IR)
37032000ـ سایر، برای عکاسی رنگی (پلی کروم)
29332990ـ ـ ـ سایر
48021000ـ کاغذ و مقوای دست‌ساز
39076120ـ ـ ـ گرید بطری
29415010ـ ـ ـ اریترومایسین بیس – اریترومایسین اتیل سوکسینات
38220010ـ ـ ـ کیت ازمایشگاهی که با مواد پرتوزا نشان دار شده است.
84081000ـ موتور برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه آبی
39140090ـ ـ ـ سایر
47032900ـ ـ غیر تیره کاج
82129090ـ ـ ـ سایر
84189940ـ ـ ـ کندانسور و اواپراتور دستگاه های شماره 84181000، 84182100، 84182900
85129010ـ ـ ـ تیغه کامل برف پاک کن
29251900ـ ـ سایر
84812010ـ ـ ـ مدولاتور سیستم ترمز (ABS)
85334020ـ ـ ـ مقاومت متغیر (پتانسیومتر و ولوم) *S.M.D
33021090ـ ـ ـ سایر
38123970ـ ـ ـ پایدارکننده ها گرید فیلم‌های بسته بندی مواد غذایی
29359030ـ ـ ـ سولفامتوکسازول
84439920ـ ـ ـ اجزا و قطعات غیرالکتریکی و غیرالکترونیکی مورد مصرف در چاپگر به استثنای قطعات کارتریج
90138010ـ ـ ـ صفحه کریستال مایع فاقد هر گونه برد
60052200ـ ـ رنگ شده
29333910ـ ـ ـ بیزاکودیل
29163910ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید پودر ساده
51012100ـ ـ پشم چیده‌شده
85013300ـ ـ به قدرت بیشتر از 75 کیلو وات وحداکثر 375 کیلووات
85469090ـ ـ ـ سایر
52095200ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف
28062000ـ اسید کلروسولفوریک
40149000ـ سایر
55161400ـ ـ چاپ‌شده
15155000ـ روغن کنجد و اجزای آن
54024600ـ ـ از پلیاسترها، حدوداً جهت‌دار شده باشند.
84818090ـ ـ ـ سایر
38101090ـ ـ ـ سایر
28309020ـ ـ ـ آمونیوم پلی سولفید
29153400ـ ـ استات ایزوبوتیل
72199000ـ سایر
29239090ـ ـ ـ سایر
84818016ـ ـ ـ شیرفلکه کشویی (gate valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
29181520ـ ـ ـ سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی
44013100ـ ـ حبه‌های چوب
82079000ـ سایر ابزارهای تعویضی
29371910ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلین استات
29061900ـ ـ‌ سایر
28352690ـ ـ ـ سایر
84133010ـ ـ ـ پمپ انژکتور موتورهای دیزلی و نیمه دیزلی
84481900ـ ـ سایر
31051090ـ ـ ـ سایر
33019090ـ ـ ـ سایر
44092100ـ ـ از بامبو
40029900ـ ـ‌ سایر
35079000ـ سایر
84335980ـ ـ ـ ماشین برداشت نیشکر
98871181ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 15 درصد به استثنای لاستیک
38237020ـ ‌ـ ـ لوریل میرستیل الکل
44071900ـ ـ سایر
10061010ـ ـ ـ بذر برنج
98870334ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثنای لاستیک
54075100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
06012090ـ ـ ـ سایر
29339990ـ ـ ـ سایر:
25041090ـ ـ‌ ـ سایر
32030000مواد رنگکننده با منشا نباتی یا حیوانی (از جمله عصاره‌های رنگرزی به استثنای زغال حیوانی (Animal black)، حتی با ساخت شیمیایی مشخص؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگکننده با منشأ نباتی یا حیوانی میباشند.
40139010ـ ـ ـ برای هواپیما
84823000ـ رولربیرینگ کروی (Spherical)
90184942ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
71102900ـ ـ سایر
84212300ـ ـ صافیهای روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون‌سوز
85437030ـ ـ ـ دستگاه‌ بازگشایی درب و راه‌اندازی خودرو دارای ایموبلایزر
51072090ـ ـ ـ سایر
90289010ـ ـ ـ برای کنتور گاز
90189096– – – اجزا و قطعات فتوتراپی نوزاد
84732900ـ ـ سایر
39093920ـ ـ ـ رزین آمینیک گرید غذایی/بهداشتی
47031900ـ ـ غیر تیره کاج
85015120ـ ـ ـ عملگر الکتریکی شیرهای صنعتی (Electric Actuator)
71051000ـ از الماس
85442000ـ کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادیهای برق هم محور
85364910ـ ـ ـ با جریان کمتر از 2 آمپر
55161100ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده
48043190ـ ـ ـ سایر
85362090ـ ـ ـ سایر
29221110ـ ـ ـ منواتانول آمین
35051090ـ ـ ـ سایر
84312090ـ ـ ـ سایر
87088011ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
29042090ـ ـ ـ سایر
98870352ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
38247800ـ ـ حاوی پرفلـــوئـــوروکربنهــــا (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربنها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربنها (CFCs) یا هیدروکلروفلوئوروکربنها (HCFCs)
39059920ـ ـ ـ رزین پلیوینیل بوتیرال
85044070ـ ـ ـ سلف *S.M.D
84099960ـ ـ ـ برای موتورهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کامیونت
39042100ـ ـ نرم نشده
85365010ـ ـ ـ کلید گردان
72091600ـ ـ به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر
25262010ـ ـ‌ ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی
29039900ـ ـ‌ سایر
75081010ـ ـ ـ شابلون دستگاه چاپ روتاری با عرض دو متر و کمتر
29141100ـ ـ استن
29343000ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه فنوتیازین (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد
48025500ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول
72021930ـ ـ ـ دارای بیش از 1 درصد و حداکثر 2 درصد وزنی کربن، به صورت پودر
90223000ـ تیوپ‌های اشعه ایکس
54023900ـ ـ سایر
88031000ـ ملخ‌ها و قسمت‌های گردنده و اجزاء و قطعات آنها
32041490ـ ـ ـ سایر
27129090ـ ـ ـ سایر
29309090ـ ـ ـ سایر
44039500ـ ـ از توس (گونه‌های توس)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد.
83012000ـ قفل از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار میرود
59031000ـ با پلی وینیل کلراید (P.V.C)
38160010ـ‌ ـ ‌ـ سیمان نسوز
32041190ـ ـ ـ سایر
69039010ـ ـ ـ قطعات چیدمان واگن‌های کوره‌ها از جنس ریکریستالایز ـ سیلیکون کارباید (R-SIC) و نیترات باند ـ سیلیکون کارباید (N-SIC)
30021900ـ ـ سایر
51112000ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته‌های سنتتیک یامصنوعی (Man-made filaments) مخلوط شده باشد
25102000ـ آسیاب شده
04022110ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
85352120ـ ـ ـ دژنکتور
28372000ـ سیانورهای کمپلکس
28092090ـ ـ ـ سایر
48045100ـ ـ سفید نشده
59039010ـ ـ ـ نوار نسجی مخصوص لبه تایر (Bead Tape)
37013030ـ ـ ـ کلیشه‌ چاپ
13012000ـ صمغ عربی
84822000ـ رولبیرینگ مخروطی، همچنین رولربیرینگ‌های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی
40023100ـ ـ کائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل)(IIR)
68051020ـ ـ ـ تسمه‌های سنباده با محیط چهار متر و کمتر
58023000ـ پارچه‌های نسجی منگوله باف (Tufted)
29329940ـ ـ ـ ماده موثره دوسه تکسل
48063000ـ کاغذ رسامی (کالک)
53101000ـ سفیدنشده
39061000ـ پلی (متاکریلات متیل)
85232970ـ ـ ـ باریکه مغناطیسی برای کارت‌های دارای نوار مغناطیسی حتی به صورت ورق و رول
85363090ـ ـ ـ سایر
84779000ـ اجزاء و قطعات
39079999ـ ـ ـ ـ سایر
28183010ـ ـ ـ ژل هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی
84409000ـ اجزاء و قطعات
29212190ـ ـ ـ سایر
87149990ـ ـ ـ سایر
28332939ـ ـ ـ ـ سایر
30041021ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
84824000ـ رولربیرینگ سوزنی
85013400ـ ـ به قدرت بیشتر از 375 کیلووات
68053090ـ ـ ـ سایر
02042100ـ ـ لاشه یا شقه
44079590ـ ـ ـ سایر
24012020ـ ـ ـ تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
55062000ـ از پلی استرها
85113090ـ ـ ـ کوئل‌های روشن کردن
29359080ـ ـ ـ ماده موثره رزواستاتین
12011000ـ بذر
60052400ـ ـ چاپ‌شده
90319000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
90192050– – – اجزا و قطعات دستگاه نبولایزر
29222910ـ ـ ـ پاراآمینوفنل گرید دارویی
85322100ـ ـ از تانتالیوم
31031900ـ ـ سایر
03019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده
29181900ـ ـ سایر
38231900ـ ـ سایر
52085900ـ ـ سایر پارچه‌ها
52063300ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسیتکس بوده ولی کمتر از 192/31 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).
29225010ـ ـ ـ ماده موثره فلوکستین هیدروکلراید
34021930ـ ـ ـ کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین
54022000ـ نخ با استحکام بالا از پلی‌استرها حتی تکستوره
29221400ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسی‌فن (INN) و املاح آن
40011000ـ شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیش ولکانیزه
29270010ـ ـ ـ 1 و 2 – دی آزواتان
85411000ـ دیودها، غیر از دیودهای حساس در برابر نور و دیودهای ساطع – نور(light- emitting diodes(LED)
52029900ـ ـ سایر
41019000ـ سایر، از جمله پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده): (Butts)، نصف پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده)(Bends) ، پوست پهلو (Bellies)
29362800ـ ـ ویتامین E و مشتقات آن
32064990ـ ـ ـ سایر
84509090ـ ـ ـ سایر
29349940ـ‌ ـ ـ ماده موثره اپریپیتانت
73141200ـ ـ تورهای (Bands) بدون سر و انتها برای ماشین‌آلات، از فولاد زنگ‌نزن
33012400ـ ـ از نعنای صحرایی (Mentha piperita)
40051000ـ کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه شده باشد
39072020ـ ـ ـ بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات
84481110ـ ـ ـ دابی، ژاکارد
38220030ـ ـ ـ با کاربرد دامپزشکی
39204940ـ ـ ـ با عرض بیشتر از 2/2 متر
29299090ـ ـ ـ سایر
28041000ـ هیدروژن
30012000ـ عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها
72192400ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر
85443010ـ ـ ـ مجموعه‌های سیم برای شمع‌های جرقه‌زن
84549000ـ اجزاء و قطعات
01051220ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون
98870314ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثنای لاستیک
29054500ـ ـ‌گلیسرول
03063610ـ ـ ـ میگو مولد نژاد برای تکثیر
85016490ـ ـ ـ سایر
60034000ـ از الیاف مصنوعی
71081200ـ ـ دیگر اشکال خام
90011011ـ ـ ـ ـ با اتصالات
85459090ـ ـ ـ سایر
55041000ـ از ریون ویسکوز
29349990ـ ـ ـ سایر :
31056000ـ کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو عنصر حاصلخیزکننده فسفر و پتاسیم
01063330ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ
29182330ـ ـ ـ استیل سالیسیک کریستال
29349935ـ ـ ـ آمینو دی نیترو بنزوفوروکسان
30033990ـ ـ ـ سایر
54041200ـ ـ سایر، از پلیپروپیلن
72230000مفتول از فولاد زنگ‌نزن.
29051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الکل N ـ بوتیلیک)
12060090ـ ـ ـ سایر
24013000ـ آخال توتون و تنباکو
56031312—- نوار پارچه ای نبافته پشت چسبدار از پلی استر
29359010ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات
85044050ـ ـ ـ کنترل دور موتور (Inverter)
71069290ـ ـ ـ سایر
01051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه
85030010ـ ـ ـ انواع کلکتور
52064500ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسیتکس باشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).
55031900ـ ـ سایر
24011000ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده
84485900ـ ـ سایر
54082200ـ ـ رنگرزی شده
48045200ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل داده باشد.
90184919ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
60061000ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
29159092ـ ـ ـ ـ دواتیل هگزا نوئیک اسید
73182300ـ ـ‌ میخ پرچ
52114200ـ ـ پارچه‌های موسوم به «دنیم (Denim)»
39121200ـ ـ نرم‌شده (Plasticised)
47079000ـ سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده
44039700ـ ـ از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونه هایpopulus )
59061000ـ نوار چسب با عرض حداکثر 20 سانتیمتر
29189910ـ ـ ـ ماده موثره ناپروکسن
90213990ـ ـ ـ سایر
39191020ـ ـ ـ شبرنگ
30029090ـ ـ سایر
04071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF
28046100ـ ـ حاوی حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیکم
54074400ـ ـ چاپ‌شده
54023400ـ ـ از پلیپروپیلن
29209010ـ ـ ـ گرانول نیتروگلیسرین
98870435ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20%
85076090ـ ـ ـ سایر
52114300ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
29024400ـ ـ ایزومرهای اکسیلن به صورت مخلوط
28332940ـ ـ ـ جیوه
55029000ـ ـ سایر
27040020ـ ـ ـ کک و نیمه کک از لیگنیت
39011010ـ ـ ـ پلیاتیلن خطی (LLDPE):
(Linear low Density Poly ethylene)
39012030ـ ـ ـ گرید تزریقی:
90259000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
84811090ـ ـ ـ سایر
10021000ـ بذر
55151300ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
54082300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
72173010ـ ـ ـ اندود شده با پوشش فسفاته روی و با فرآیند تولید نورد گرم به همراه کار مکانیکی کشش سرد
14049030ـ ـ ـ کوکوپیت
84821000ـ بلبرینگ
28012000ـ ید
84484200ـ ـ شانه ماشین تار و پودباف، میلمیلک و چارچوب میلمیلک
48043110ـ ـ ـ کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر
15050010ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
85366990ـ ـ ـ سایر
39075010ـ ـ ـ رزین‌های الکید اصلاح شده ویژه رنگ اتومبیل
48102900ـ ـ‌ سایر
54077400ـ ـ ‌چاپ شده
47069100ـ ـ مکانیکی
85322510ـ ـ ـ خازن *S.M.D.
84439930ـ ـ ـ برد اصلی مونتاژ شده مربوط به چاپگرهای ردیف 84433100 و 844332
85159000ـ اجزاء و قطعات
39121100ـ ـ نرم‌نشده (Non-plasticised)
04071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار
15042000ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، به غیر از روغن جگر
28151190ـ ـ ـ سایر
55132300ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر
82078000ـ ابزارها برای خراطی کردن
04071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی
28111990ـ ـ ـ سایر
39199010ـ ـ ـ فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشک کامل (شورتی)
84399100ـ ـ از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها برای ساختن خمیر از مواد سلولزی الیافی
28291100ـ ـ از سدیم
84335910ـ ـ ـ ماشین‌های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، ساقه‌ای و میوه‌دار
56039100ـ ـ به وزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع
29242930ـ ـ ـ لیدوکائین هیدروکلراید
29171200ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن
39046900ـ ـ سایر
29413000ـ تترا سیکلین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
85415000ـ سایر وسایل نیمه‌هادی
39032000ـ کوپلیمرهای استیرن ـ اکریلونیتریل (SAN)
84244910ـ ـ ـ سم پاش‌هایی که به تراکتور متصل می شود
55131300ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر
84249000ـ اجزاء و قطعات
90302000ـ نوسان نماها و نوسان نگارها
38180000عناصر شیمیایی دوپه (doped) به منظور مصرف در الکترونیک، به شکل صفحه مدور (دیسک)،‌صفحه نازک یا اشکال همانند؛ ترکیبات شیمیایی تغییر یافته دوپه به منظور مصرف در الکترونیک.
52082200ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم
98870331ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
84253130ـ ـ ـ انواع وینچ با ظرفیت 10 تن و بالاتر
52061200ـ ـ که اندازه آن کمتر از 714/29 دسیتکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)
55021000ـ ـ از استات سلولز
85339000ـ اجزاء و قطعات
29223100ـ ـ آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح این محصولات
27082000ـ کک زفت
29039100ـ ـ کلروبنزن، اورتو دی کلرو بنزن و پارا دی کلرو بنزن
28332400ـ ـ از نیکل
28274900ـ ـ سایر
39011040ـ ـ ـ گرید تزریقی
52083200ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم
28273500ـ ـ از نیکل
29333300ـ ـ آلفن تانیل (INN)، آنیل اریدین (INN)، بزیترامید(INN)، برومازپام(INN)، دی فنواکسین (INN)، دیفنواکسیلات(INN)، دی پیپانون(INN)، فنتانیل(INN)، ستوبمیدون(INN)، متیل فنیدات (INN)، پنتازوسین (INN)، پتیدین (INN)، پتیدین (INN)، واسطه A، فن‌سی کلیدین (PCP)(INN)، فنوپریدین (INN)، پیپرادرول (INN)، پیریترامید (INN)، پروپیرام (INN) و تریمیریدین (INN)؛ املاح این محصولات
85331090ـ ـ‌ ـ سایر
90119000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
29143990— سایر
54026200ـ ـ‌ از پلی استرها
55102000ـ سایر نخ‌ها، که عمدتاً یا منحصراً‌ با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
39081010ـ ـ ـ‌ آمیزه پلیآمید بر پایه پلیآمید 6 و 6/6
85119000ـ اجزاء و قطعات
38190090ـ ـ ـ سایر
38247100ـ ـ شامل کلروفلوئور کربن‌ها (CFCS)، محتوی یا فاقد هیدرو کلروفلوئور و کربن‌ها (HCFCs)، پرفلوئورکربن‌ها (PFCS) یا هیدروفلوئور و کربن‌ها (HFCS)
72255000ـ سایر، فقط سرد نوردشده
29163290ـ ـ ـ سایر
85319090ـ ـ ـ اجزاء و قطعات:
52105100ـ ـ ساده باف
48052590ـ ـ ـ سایر
29062990— سایر
55143000ـ از نخ‌هایی به رنگهای متفاوت
44101110ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
87141090ـ ـ ـ سایر
15119040ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بیرنگ RBD
29171910ـ ـ ـ ماده موثره فروس فومارات
85371020ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی (نمایشگر HMI) همراه با cpu و دارای قابلیت برنامه‌ریزی
52112000ـ سفید شده
51061000ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم
55049000ـ‌ سایر
28112990— سایر
55013000ـ از آکریلیکیا مدآکریلیک
28152000ـ هیدرواکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)
96089910ـ ـ ـ فیلتر ماژیک
72083900ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر
84229010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84221100
19019010ـ ـ ـ خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388
85321000ـ خازن‌های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای 50 یا 60 هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از 0/5 کیلو ولت آمپر (Kvar) راکتیو نباشد (خازن‌های قدرت)
54060000نخ از رشته‌های مصنوعی (به غیر از نخ دوخت و دوز)، عرضه شده برای خرده فروشی.
73121010ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از فولاد روکش شده با برنج (TYRE STEEL CORD) مورد مصرف در تایر لاستیک خودرو
40169950ـ ـ ـ کاتس ریسندگی به قطر داخلی 18 الی 51 میلیمتر و قطر خارجی از 28 الی 90 میلیمتر با مغزی آلومینیوم یا بدون آن
17021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بیآب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشک باشد
29349970ـ‌ ـ ـ ماده موثره آلانزاپین
29334910ـ ـ ـ ماده موثره مونته لوکاست
38089223ـ ـ ـ ـ کم خطر
29329990ـ ـ ـ سایر
48041100ـ ـ سفید نشده
85479000ـ سایر
28281000ـ هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت‌های کلسیم
84212930ـ ـ ـ فیلتر آماده شده جهت استفاده در ست‌های تزریق خون و سرم
55161200ـ ـ رنگرزی شده
52053400ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی از 125 دسیتکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
29214490ـ ـ ـ سایر
58013200ـ ـ پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع‌شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)
28369110ـ ـ ـ کربنات‌های لیتیم گرید دارویی
39123190ـ ـ ـ سایر
28342990ـ ـ ـ سایر
98870424ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
56079090ـ ـ ـ سایر
38101010ـ ـ ـ ترکیبات برای پاک کردن و پرداخت سطح فلزات
85340000مدارهای چاپی.
56031320ـ ـ ـ لایه جذب و انتشار به روش ATB
25293010ـ ـ‌ ـ نفلین سی انیت
38249970ـ ـ ـ دی متیل متیل فسفونات، پلیمر با اکسیران و فسفروس اکسید
54078300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
73181490ـ ـ ـ سایر
87042390ـ ـ ـ سایر
73151210ـ ـ ـ زنجیر شنی مختص ماشین‌های راه‌سازی
85354010ـ ـ ـ تنظیمکننده ولتاژ (Tap changer) ترانسفورماتور دیالکتریک مایع به قدرت بیشتر از 10000 کیلو ولت آمپر
05119910ـ ـ ـ نطفه زنده
85299030ـ ـ ـ برد اصلی مونتاژ شده مربوط به نمایشگرهای ردیف 8528
38210010ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی
29055990— سایر
28030000کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).
30067010ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی
84145990ـ ـ ـ سایر
55031100ـ ـ از آرامیدها
38089122ـ ـ ـ ـ پرخطر
29094900ـ ـ سایر
72125010ـ ـ ـ با پوشش آلومینایز
84789000ـ اجزاءو قطعات
52114100ـ ـ ساده باف
52111900ـ ـ سایر پارچه‌ها
28100090ـ ـ ـ سایر
39073030ـ ـ ـ رزین اپوکسی گرید غذایی و بهداشتی غیر از رنگ های پودری آماده و نیمه آماده
33029090ـ ـ ـ سایر
84483300ـ ـ میله، پره میله، رینگ ریسندگی و شیطانک رینگ
44111410ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
29372310ـ ـ ـ ماده موثره پروژ سترون
84072900ـ ـ‌ سایر
40112010ـ ـ ـ با سایز 22/5 R 80-315
37040000صفحه، فیلم، کاغذ، مقوا و مواد نسجی عکاسی، عکسبرداری شده ولی ظاهر نشده.
73181410ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل
28251090ـ ـ ـ سایر
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتی
55109000ـ سایر نخ‌ها
28170019ـ ـ ـ ـ سایر
56049000ـ سایر
31039000ـ سایر
84778000ـ سایر ماشین‌آلات و دستگاه‌ها
52041900ـ ـ سایر
58071000ـ تار و پودباف
55131100ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف
51121100ـ ـ ‌به وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم
52083300ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
72191300ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر
41041900ـ ـ سایر
85079090ـ ـ ـ ‌سایر
29096065ـ ـ ـ ترشیو – بوتیل هیدروپراکسید
84799090ـ ـ ـ سایر
84439100ـ ـ قطعات و ملحقات ماشین‌آلات چاپ مورد استفاده برای چاپ به وسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپ مشمول ردیف 42 84 :
85365030ـ ـ ـ استارتر مهتابی
04021010ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
84143040ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی
60064100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
33029010ـ ـ ـ اسانس‌های مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
59021030ـ ـ ـ از پلیآمید 6 / 6 آغشته شده
38089421ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گریددارویی
59021040ـ ـ ـ از پلیآمید 6 / 6 آغشته نشده
55144900ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
84335320ـ ـ ـ کمباین ویژه برداشت سیب‌زمینی
38063000ـ صمغ‌های استر
52121300ـ ـ رنگرزی شده
85423100ـ ـ پردازشگرها و کنترلکننده‌ها، خواه با حافظه‌ها، مبدل‌ها (Converters)، مدارهای منطقی (Logic)، آمپلیفایرها، ساعت و مدارهای زمان‌سنج، یا سایر مدارها توأمان شده یا نشده باشند
86071100ـ ـ بوژی محرک و بوژی راهنما
39074000ـ پلیکربنات‌ها
30022000ـ واکسن‌ها برای پزشکی
32081030ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب خارج قوطی
39013000ـ کوپلیمرهای اتیلن- وینیل استات
82060000ابزارهای مشمول حداقل دو شماره از شماره‌های 02 82، لغایت 05 82 آماده‌شده به صورت مجموعه برای خرده‌فروشی.
28131000ـ دی سولفورکربن
48119050ـ ـ ـ کاغذ چاپ شده جهت روکش تخته های فشرده چوبی
56029000ـ سایر
85369090ـ ـ ـ سایر
71101900ـ ـ سایر
84314990ـ ـ ـ سایر
70193100ـ ـ ‌مت (Mat)
82119400ـ ـ تیغه‌ها
90139000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
56060000نخ‌های گیپه، و نوارها (Strips) و اشکال همانند مشمول شماره 04 54 یا 05 54 (غیر از آنهایی که مشمول شماره 05 56 میشوند و غیر از نخ‌های گیپه از موی یال و دم)؛ نخ شنیل (از جمله نخ شنیل پرزدار)؛ نخ گردباف موسوم به (Loop Wale-yarn).
84749010ـ ـ ـ لاینر (آستری)، چکش، کانکتیو، منتل
85043220ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ
01051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه
48045900ـ ـ سایر
73121090ـ ـ ـ سایر مفتول‌های به هم تابیده، طناب و کابل
54076100ـ ـ که دارای 85 درصد وزنی یا بیشتر رشته‌های پلیاستر غیر تکستوره باشند
58109900ـ ـ از سایر مواد نسجی
47031100ـ ـ تیره کاج
39123110ـ ـ ـ گرید خوراکی
84123100ـ ـ‌ با حرکت خطی (سیلندرها)
28199010ـ ـ ـ اکسید کروم
84716040— رقمی ساز (دیجیتایزر برای تبدیل داده های آنالوگ به دیجیتال)
20098910ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)
39069020ـ ـ ـ رزینهای ترموپلاست محلول در آب
53012900ـ ـ سایر
55162400ـ ـ چاپ شده
47050000خمیر چوب حاصل از ترکیب فرایندهای خمیرسازی به طریق مکانیکی و شیمیایی.
38089990ـ ـ ـ سایر
32073090ـ ـ ـ سایر
29124200ـ ـ اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوکاتشیک)
29332920ـ ـ ـ ماده موثره مترونیدازول
60053500ـ ـ پارچه های مذکور در یادداشت شماره فرعی یک این فصل
70111010ـ ـ ـ حباب لامپ رشته‌ای
85114020ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی
56012900ـ ـ سایر
98871196ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 14 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
38089113ـ ـ ـ ـ کم خطر
28241000ـ منواکسید سرب (مردار سنگ)
54083300ـ ـ‌ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
30043190ـ ـ ـ سایر
90181961ـ ـ ـ اجزا و قطعات و ابزار آندوسکوپی
72171000ـ آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل‌شده
29232010ـ ـ ـ لستین‌ها
28334000ـ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفاتها)
44119410ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
84295122ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر
90191035– – – اجزا و قطعات دستگاه لیزر فیزیوتراپی
87012000ـ تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها
90181260– – – اجزا و قطعات دستگاه سونوگرافی
34021910ـ ـ ـ الکیل دی متیل بتائین
28275990— سایر
98870326ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
29224100ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات
29231090ـ ـ ـ سایر
25051090ـ ـ‌ ـ سایر
52091200ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف
28459090ـ ـ ـ سایر
29333950ـ ـ ـ ماده موثره سیپروهپتادین هیدروکلراید
52122200ـ ـ سفید شده
39012040ـ ـ ـ گرید بادی:
39269091ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی‌های قلاب مانند (hook) در یک سطح جهت پوشک
44079200ـ ـ از راش (گونه Fagus)
07134020ـ ـ ـ دال عدس
54083400ـ ـ ‌چاپ‌شده
50050090ـ ـ ـ سایر
85115000ـ سایر ژنراتورها
15162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR
29321300ـ ـ الکل فورفوریلیک و الکل تترا هیدروفورفوریلیک
84295222ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر
90189029ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
90181919ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
32041910ـ ـ ـ مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه
35069900ـ ـ ‌سایر
85362020ـ ـ ـ کلیدهای مینیاتوری
84834090ـ ـ ـ سایر
27101940ـ ـ ـ روغن پایه معدنی
98870122ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به‌استثنای لاستیک
29173990ـ ـ ـ سایر
84669300ـ ـ برای ماشین‌های مشمول شماره 56 84 لغایت 61 84
28253000ـ اکسید و هیدرواکسیدهای وانادیوم
73261100ـ ـ گلوله و اشیای همانند برای دستگاه‌های خردکننده
38112900ـ ـ سایر
84339090ـ ـ ـ سایر
85043320ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ
51011190— سایر
10062000ـ برنج قهوه‌ای
25199090ـ ـ‌ ـ سایر
01051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص
44111310ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
29103000ـ 1 ـ کلرو 2، 3ـ اپواکسی پروپان ( اپی کلر هیدرین)
30045021ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
29391190ـ ـ ـ سایر
85362040ـ ـ ـ کلیدهای حفاظت موتوری
85168010ـ ـ ـ مقاومت گرم کننده الکتریکی فندک خودرو
54021100ـ ـ از آرامیدها (Aramids)
39069010ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
39069091ـ ـ ـ ـ رزین‌های ترموست حلالی ویژه رنگ اتومبیل
29335950ـ ـ ـ ماده موثره سیتریزین هیدروکلراید
53012100ـ ـ خردشده یا از ساقه جدا شده
39081090ـ ـ ـ‌ سایر
38089111ـ ـ ـ ـ پرخطر
48232000ـ کاغذ و مقوای صافی
52064100ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن 714/29 دسیتکس یا بیشتر باشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).
84523000ـ سوزن چرخ دوزندگی
25199010ـ ـ‌ ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار اکسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 کمتر از سه درصد
28371910— سیانید
52054700ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتراز 106/38 دسیتکس بوده ولی کمتر از 83/33 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 94 بوده ولی از 120 فراتر نرود)
54072010ـ ـ ـ از پلیپروپیلن با تراکم تاری از 105 در دسیمتر و تراکم پودی حداقل 64 در دسیمتر به عرض 200 سانتیمتر و بیشتر و وزن حداقل 90 گرم در متر مربع
51053900ـ ـ سایر
52061500ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسیتکس باشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).
29089100ـ ـ دی‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمک‌های آن
73181590ـ ـ ـ سایر
48132000ـ به صورت رول به عرض حداکثر 5 سانتیمتر
17011300ـ ـ از نیشکر
85043130ـ ـ ـ ترانسفورماتور *S.M.D
98870443ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
52104100ـ ـ ساده باف
29110000استال‌ها و همی استال‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
90292021ـ ـ ـ ـ برای موتور سیکلت
56031420— آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق نشده
54023100ـ ـ از نایلون یا از سایر پلیآمیدها، که اندازه هر نخ یک لای آن بیش از 50 تکس نباشد
44083910ـ ـ ـ چوب (اسلت) مداد
49089000ـ سایر
31042000ـ کلرور پتاسیم
87089412ـ ـ ـ ـ لوله‌های فرمان خودرو سواری و وانت
85015310ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
06021030ـ ـ ـ اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سیکلمن
84099120ـ ـ ـ رینگ موتور
29012400ـ ـ بوتا-1، 3ـ دیان و ایزوپرن (Isoprene)
30064010ـ‌ ـ‌ ـ‌ سیلر
38151100ـ ـ ‌با نیکل یا ترکیبات نیکل به عنوان ماده فعال
40112030ـ ـ ـ با سایز 24 R 12
12099910ـ ـ ـ بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون، آلاله، شاهپسند، ایبریس، تاج‌الملوک، هیپوستسریال مریم گلی و بنفشه
84669100ـ ـ برای ماشین‌های مشمول شماره 64 84
12099115ـ ـ ـ بذر گوجه فرنگی
41079900ـ ـ سایر
85319010ـ ـ ـ ماژول (LCD) , (LED)؛ یا پلاسما حتی دارای برد آدرس‌دهی
35051020ـ ـ ـ مالتو دکسترین
29395900‌ـ ـ‌ سایر
03019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی
56074990ـ ـ ـ سایر
98870110ـ ـ ـ قطعات منفصله تراکتورهای کشاورزی بالای 120 اسب بخار و تراکتورهای شالیزاری و باغی بالای 50 اسب بخار
29172000ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها
54024800ـ ـ از پلیپروپیلن
29159010ـ ـ ـ ماده موثره والپروات سدیم
39046120ـ ـ ـ پودر
85123010ـ ـ ـ جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی، تریلرها، نیمه تریلرها و کشنده ها
29302000ـ تیوکاربامات‌ها و دی تیو کاربامات‌ها
90181390ـ ـ ـ اجزا و قطعات MRI
83023010ـ ـ ـ فنرگازی (gas spring)
40021900ـ ـ سایر
72193500ـ ـ به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر
29372910ـ ـ ـ ماده موثره اکسی متالون
39052900ـ ـ‌ سایر
37079020ـ ـ ـ تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه‌های فتوکپی و پرینتر
94039000ـ اجزاء و قطعات
54024900ـ ـ سایر
39021020ـ ـ ـ گرید فیلم
32099010ـ ـ ـ رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشن NED) و رنگ رویه اتومبیل
05069000ـ سایر
84539000ـ اجزاء و قطعات
84813000ـ شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)
39209100ـ ـ از پلی (بوتیرال وینیل)
85363010ـ ـ ـ کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه
30051010ـ ـ ـ چسب زخم انگشتی, چسب تزریق یا خونگیری
30049014ـ ـ ـ ـ سایر
37013010ـ ـ ـ زینگ افست
29191000ـ سه‌تاییهای (Tris) (2، 3ـ دیبروموپروپیل) فسفات
30049015ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
84361000ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های تهیه علیق یا نواله برای حیوانات
29038120ـ ـ ـ لیندین
58061000ـ پارچه‌های مخمل و پلوش تار و پودباف ( از جمله پارچه‌های حوله باف اسفنجی و پارچه‌های اسفنجی (پرز حلقوی) همانند) و پارچه‌های شنیل
31053000ـ هیدروژنواورتوفسفات دیآمونیوم (فسفات دی آمونیک)
85352910ـ ـ ـ سکسیونر
48025400ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از 40 گرم
98871172ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 15 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
48054000ـ کاغذ و مقوای صافی
12099120ـ ـ ـ بذر فلفل
38123940ـ ـ ـ پایدارکننده ها بر پایه قلع
39031910ـ ـ ـ معمولی(GPPS)
72105000ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم
29031300ـ ـ کلروفرم (تری کلرومتان)
52092200ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف
52084900ـ ـ‌ سایر پارچه ها
90189099ـ ـ ـ ـ سایر، همچنین اجزا و قطعات و متفرعات
73144910ـ ـ ـ تور مخصوص نوار نقاله کوره‌های زینتر
48103100ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم نباشد.
29349987ـ‌ ـ ـ ماده موثره جمسیتابین
59100010ـ ـ ـ با عرض حداقل 220 سانتی متر
73182400ـ ـ خار و میخ اشپیل
04071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت
55112000ـ از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آن از این الیاف باشد
28111910ـ ـ ـ اسید سولفامیک
31054000ـ دی هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)
29262000ـ 1 – سیانوگوآنیدین (دی سیان دی آمید)
85361020ـ ـ ـ استوانه‌ای
29221500ـ ـ‌ تری اتانول آمین
38231200ـ ـ اسیداولئیک
30049091ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
38070010ـ ـ ـ انواع مورد مصرف در لحیمکاری و جوشکاری
44011200ـ ـ غیر از سوزنی برگ‌ها
11081210ـ ـ ـ گرید دارویی
84159020ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات تعرفه 84158100
29415020ـ ـ ـ آزیترومایسین
28362000ـ کربنات دی سدیم
87085031ـ ـ ـ توپی محور(Hub) برای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و کشنده تریلر و ون
87079030ـ ـ ـ بدنه برای کامیون، کامیونت و کشنده جاده‌ای
85014090ـ ـ ـ سایر
85043210ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان
32065000ـ محصولات غیرآلی از نوعی که به عنوان نورتاب به کار میروند.
25233000ـ سیمان آلومینو
29381000ـ روتوزید (روتین) و مشتقات آن
44123400ـ ـ سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگ‌ها باشد و از آن در شماره فرعی 441233 نام برده نشده باشد.
39012010ـ ـ ـ گرید لوله:
29212910ـ ـ ـ ترت بوتیل آمین کلاولانات
84189910ـ ـ ـ اجزاء و قطعات چیلرهای جذبی
39129000ـ سایر
55096100ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
41041100ـ ـ کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)
90013000ـ لنز نامرئی
29173490ـ ـ ـ سایر
90219090ـ ـ ـ سایر، همچنین اجزا و قطعات و متفرعات
29231020ـ ـ ـ کولین کلراید 60 درصد پودر
28311000ـ از سدیم
72083620ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای X60 و بالاتر جهت تولید لوله‌های مورد استفاده در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L‏)
48026100ـ ـ به صورت رول
29359090ـ ـ ـ سایر
53061000ـ یک لا
70191910ـ ـ ـ به صورت رشته‌ای (تار)
86073000ـ قلاب‌هاو سایر وسایل کوپلینگ، ضربه‌گیر و اجزاء و قطعات آنها
85043120ـ ـ ـ ترانسفورماتور ولتاژ
12092400ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی
85364120ـ ـ ـ رله *SMD (قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی)
28371100ـ ـ از سدیم
85087000ـ ‌قطعات
39031920ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه (HIPS)
98871240ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثنای لاستیک
90328100ـ ـ هیدرولیکی یا پنوماتیکی
52091100ـ ـ ساده باف
53110000پارچه‌های تار و پود باف از سایر الیاف نسجی نباتی؛ پارچه‌های تار و پود باف از نخ کاغذی.
54083100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
28042910ـ ـ ـ‌ هلیم مایع جهت دستگاه‌های MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد
29333970ـ ـ ـ آملودیپین
58109100ـ ـ‌ از پنبه
07104010ـ ـ ـ بذر ذرت شیرین
85399010مجموعه متشکل از درایو یا بالاست، بدنه و کانکتور (کانکتور شامل سرپیچ، کلاهک، سوکت، پین و هر نوع اتصال دهنده دیگر)
29173920ـ ـ ـ دی (ترشیو – بوتیل پراکسی) فتالات
29054100ـ ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ (هیدروکسی متیل) پروپان ـ 1، 3 ـ دی ئول (تری متیلول پروپان)
28371990— سایر
68053020ـ ـ ـ تسمه‌های سنباده با محیط چهار متر و کمتر
85389010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه‌های 8535 و 8536
39012020ـ ـ ـ گرید فیلم:
29420020ـ ـ ـ سیمواستاتین
90182090ـ ـ ـ اجزا و قطعات دستگاههای دارای پرتوهای فرابنفش یا فرو سرخ
84479000ـ سایر
39269030ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی
52111200ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف همچنین جناغی مورب باف
55082000ـ از الیاف مصنوعی غیر یکسره
30049016ـ ـ ـ ـ سایر
29182110ـ ـ ـ پودر خالص اسید سالیسیلیک که مخلوط با مواد دیگر نمیباشد
38160090ـ‌ ـ ‌ـ سایر
98843310ـ ـ ـ با ساخت داخل تا 30 درصد
85414090ـ ـ ـ سایر
87084010ـ ـ ـ برای سواری و وانت با جعبه دنده دستی
85462090— سایر
28129000ـ سایر
29419030ـ ـ ـ سفیکسیم تری هیدرات
30049092ـ ـ ـ ـ سایر
84133020ـ ـ ـ پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری
54041990ـ ـ ـ‌ سایر
28539010ـ ـ ـ آب مقطر
38089920ـ ـ ـ مواد جلبکننده حشرات (متیل اوژنول، پروتئین هیدرولیزات سراترپ) صرفا برای کنترل آفات کشاورزی
73181610ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل
90322000ـ مانوستات
83024220ـ ـ ـ به صورت قطعات منفصله
28391100ـ ـ متا سیلیکات‌های سدیم
52085100ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم
28091000ـ پنتا اکسید دیفسفر (انیدرید فسفریک)
85462022ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانس‌های فشار قوی 132 کیلوولت و به بالا
17029090ـ ـ‌ ـ سایر
85353090ـ ـ ـ سایر
38249990ـ ـ ـ سایر
07133330ـ ـ ـ بذر
09024090ـ ـ ـ سایر
29052200ـ ـ الکل‌های ترپن‌دار غیرحلقوی
28211000ـ اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن
64062000ـ تخت‌های بیرونی و پاشنه، از کائوچو یا از پلاستیک
54041910ـ ـ ـ‌ از پلی اورتان، پلی سولفان، پلی اترسولفان
29307010ـ ـ ـ بیس (2ـ هیدروکسی اتیل) سولفید
29173700ـ ـ ترفتالات دی متیل
56012190ـ ـ ـ سایر
84199090ـ ـ ـ سایر
44012200ـ ـ غیر تیره کاج
28363010ـ ـ ـ سدیم بیکربنات ـ غیرتزریقی گرید دارویی
29372230ـ ـ ـ دگزامتازون دیسدیم فسفات
85149000ـ اجزاء و قطعات
60063400ـ ـ‌چاپ‌شده
84835000ـ چرخ لنگرو قرقره تسمه، همچنین بلوک قرقره
52081900ـ ـ سایر پارچه‌ها
90262000ـ برای سنجش یا چک کردن فشار
87083029ـ ـ ـ ـ سایر، همچنین اجزا و قطعات
52113900ـ ـ سایر پارچه‌ها
28332960ـ ـ ـ سولفات از کروم
29252990ـ ـ ـ سایر
90289030ـ ـ ـ برای کنتور برق از نوع الکترومکانیکی
24039100ـ ـ‌ توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»
29062100ـ ـ‌ الکل بنزیلیک
87041090ـ ـ ـ سایر
52062500ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسیتکس باشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).
40069010ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی
87082190ـ ـ ـ اجزا و قطعات
29225050ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید
39079992ـ ـ ـ ـ رزین پلیاستر اشباع شده گرید غذایی / بهداشتی
29337100ـ ـ 6 ـ هگزان لاکتام (اپسیلون ـ کاپرولاکتام):
38070090ـ ـ ـ سایر
24039900ـ ـ سایر
84732100ـ ـ برای ماشین‌های محاسب الکترونیکی مشمول شماره فرعی 847010، 847021 یا 847029
72193300ـ ـ به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر
29031200ـ ـ دی کلرومتان (کلرومتیلن)
44101910ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
52054600ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسیتکس بوده ولی کمتر از 106/38 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 بوده ولی از 94 بیشتر نباشد).
29071100ـ ـ‌ فنل (هیدروکسی بنزن و املاح آن)
32072010ـ ـ ـ لعاب‌ها
85043190ـ ـ ـ سایر
98870324ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثنای لاستیک
85365040ـ ـ ـ کلید فشاری (Push buttom Switch)
98842930ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای باکت، بازو، تیغه و بلدوزر و درام غلطک
48237000ـ اشیای قالب‌گیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ
52095100ـ ـ ساده باف
52122500ـ ـ ‌چاپ‌شده
52083100ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم
58022000ـ‌ پارچه‌های حوله باف اسفنجی و پارچه‌های تار و پودباف اسفنجی (پرز حلقوی) همانند، از مواد نسجی
84339010ـ ـ ـ انواع هد برداشت ذرت علوفه‌ای
85124000ـ برف پاک کن،‌گرم کن شیشه و رافع بخار
30023010ـ ـ ـ واکسن‌های تولید مشابه داخل
28181000ـ کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص
84143011ـ ـ ـ ـ با ضریب کارایی حداقل 1/35
72021990ـ ـ ـ دارای بیش از 1 درصد و حداکثر 2 درصد وزنی کربن، سایر اشکال غیر از پودر
32082040ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
84323110ـ ـ ـ نشاکار برنج
01022900ـ ـ سایر
52052300ـ ـ که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی از 192/31 دسیتکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)
29225030ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم
50020000ابریشم خام (نتابیده).
44079600ـ ـ‌ از توس‌ها (گونه های بتولا)
90181490ـ ـ ـ اجزا و قطعات دستگاه سینتی گراف
48120000بلوکها، لوحه‌هاو صفحه‌های صافی، از خمیر کاغذ.
28121990ـ ـ ـ سایر
23012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
28352500ـ ـ هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیم):
56075010ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه های لاستیکی
38247400ـ ـ حاوی هیدرو کلروفلوئورو کربنها (HCFCs) محتوی یا فاقد پرفلوئوروکربنها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربنها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربنها (CFCs)
69032020ـ ـ ـ دارای بیش از 45 درصد وزنی آلومین (Al2O3) باشد
84335950ـ ـ ـ ماشین‌ها و دستگاه های برداشت حبوبات
96062100ـ ـ‌ از مواد پلاستیکی، پوشانده نشده با مواد نسجی
29224200ـ ـ اسید گلوتامیک و املاح آن
29303000ـ مونو، دی یاتتراسولفورهای تیوروم
51091000ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
84295129ـ ـ ـ ـ سایر
10019100ـ ـ بذر
39094090ـ ـ ـ سایر
56039300ـ ـ به وزن بیش از 70 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد
54079400ـ ـ چاپ‌شده
39041090ـ ـ ـ سایر
84129000ـ اجزاء و قطعات
12099110ـ ـ ـ بذر خیار
85118090ـ ـ ـ سایر
84248200ـ ـ کشاورزی یا باغبانی
55163100ـ ـ سفیدنشده یا شده
51013090— سایر
85364190ـ ـ ـ سایر
90181990ـ ـ ـ سایر
60053800ـ ـ سایر، از نخ‌هایی با رنگ‌های مختلف
60054200ـ ـ رنگ‌شده
34021190ـ ـ ـ سایر
52102900ـ ـ سایر پارچه‌ها
09024010ـ ـ ـ انواع چای
58013600ـ ـ پارچه‌های شنیل
30044990ـ ـ ـ سایر
69022020ـ ـ ـ محصولاتی که به لحاظ وزنی دارای بیش از 50 درصد آلومین (Al2O3) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (ZrO2) باشد.
15159090ـ ـ ـ سایر
98870111ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل تا 30 درصد
84082010ـ ـ ـ گاز سوز
30021422ـ ـ ـ ـ سایر
29337990ـ ـ ـ سایر
84842010ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت
38099200ـ ـ از انواعی که در صنایع کاغذسازی یا همانند به کار میرود
10041000ـ بذر
90303900ـ ـ سایر، دارای وسیله ثبت
29182900ـ‌ ـ ‌سایر
60062300ـ ـ‌ از نخهایی با رنگهای مختلف
29221990ـ ـ ـ سایر
59021010ـ ـ ـ از پلیآمید 6 آغشته شده
01041090ـ ـ ـ سایر
29162000ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک، سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدها و مشتقات آنها
84335120ـ ـ ـ کمباین برنج با چرخ شنی (زنجیری) با عمل برش و جداکردن دانه
29261000ـ اکریلونیتریل
01051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه
44079400ـ ـ از درخت گیلاس (Cherry) (گونه Prunus)
04072110ـ ـ ـ تخم خوراکی
40103500ـ ـ تسمه همزمان (Synchronous belt) بیانتها، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 150 سانتیمتر
29333975ـ ـ ـ ماده موثره کلرفنیر آمین مالئات
84389000ـ اجزاء و قطعات
39069030ـ ـ ـ رزینهای ترموپلاست محلول در حلالهای آلی
29332930ـ ـ ـ ماده موثره پنتوپرازول سدیم – سزکوئی هیدرات
39045000ـ پلیمرهای کلروروینیلیدن
60053700ـ ـ سایر، رنگ شده
29362500ـ ـ ویتامین B6 و مشتقات آن
52062400ـ ـ که اندازه آن کمتر از 192/31 دسیتکس بوده ولی از 125 دسیتکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
12141000ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه
34031100ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم (Furskins) یا سایر مواد
69091910ـ ـ ـ هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود (سرامیکی) اگزوز خودرو و موتور سیکلت بدون محافظ فلزی و پوشش داده نشده
51013000ـ کربونیزه‌شده
47069210— خمیر تهیه شده از الیاف سلولزی باگاس
71102100ـ ـ به اشکال خام یا پودر
39169090ـ ـ ـ سایر
04071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار
29181200ـ ـ اسید تارتریک
48051100ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی
84073290ـ ـ ـ سایر
38123100ـ ـ مخلوط‌های الیگومرها از 4،2،2- تری متیل1-2،1-دی هیدروکوئینولین (TMQ)
51100000نخ از موی زبر حیوان یا از موی یال و دم ( از جمله نخ گیپه از موی یال و دم)، حتی آماده شده برای خرده‌فروشی.
11042300ـ ـ از ذرت
98870223ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 به‌استثنای لاستیک
32041790ـ ـ ـ سایر
31043000ـ سولفات پتاسیم
38089323ـ ـ ـ ـ کم خطر
29412000ـ استرپتومایسین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
73151290ـ ـ ـ سایر
85333100ـ ـ با ظرفیت تحمل قدرت حداکثر 20 وات
73269040ـ ـ ـ تسمه فولادی ضد زنگ دستگاه پرس نئوپان با عرض بیش از 2 متر.
28220000اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی.
94059930ـ ـ ـ دیودهای نورافشان جفت و جور شده با سایر قطعات الکترونیکی جهت روشنایی چراغ
13019090ـ ـ ـ سایر
59039030ـ ـ ـ نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم الاستیک
55164200ـ ـ‌ رنگرزی شده
54081000ـ پارچه‌های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست میآیند
40059100ـ ـ صفحه، ورق و نوار
20087010ـ ـ در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد
28299010ـ ـ ـ یدات پتاسیم
28399010— سیلیکات پتاسیم
39093100ـ ـ پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلی مریک)
28391990ـ ـ ـ سایر
29223990ـ ـ ـ سایر
64069020ـ ـ ـ سرپنجه کفش ایمنی
47072000ـ سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده به صورت توده
54011000ـ از رشته‌های سنتتیک
84749090ـ ـ ـ سایر
72299030ـ ـ ـ مفتول‌های ممزوج سرد کشیده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر 2 لغایت 35 میلیمتر
51013010— سفید
28255000ـ اکسید و هیدروکسیدهای مس
85176190ـ ـ ـ سایر
84212920ـ ـ ـ فیلترهای مخصوص ماشین‌آلات داروسازی ، طبی، آزمایشگاه تشخیص پزشکی
51081000ـ حلاجی شده
84369900ـ ـ سایر
87082950ـ ـ ـ دریچه سقف خودرو (سانروف – مانروف و …)
39191010ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی)
38159010ـ ـ ـ کاتالیست خنثی ریفرمینگ احیای مستقیم آهن
30021521ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
29031900ـ ـ سایر
55122100ـ ـ سفید‌نشده یا سفید شده
84239010ـ ـ ـ قطعات ماشین‌آلات و ادوات توزین
34042090ـ ـ ـ سایر
98870123ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد و بیشتربه‌استثنای لاستیک
40117090ـ ـ ـ سایر
72172090ـ ـ ـ سایر
85016410ـ ـ ـ به قدرت 1500 کیلوولت آمپر و کمتر
84295290ـ ـ ـ سایر
29309010ـ ـ ـ 2ـ (N و Nـ دی متیل آمینو) اتان اتیول
56074910ـ ـ ـ نخ مورد مصرف در تولید تسمه پروانه‌های لاستیکی
84304190ـ ـ ـ سایر
29419040ـ ـ ـ سفازولین سدیم
15162010ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو
C.B.S (Cocoa Butter Substite)
51031000ـ خرده پشم یا خرده موی نرم (کرک) حیوان
52063100ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن 714/29 دسیتکس یا بیشتر باشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).
29362100ـ ـ ویتامین‌های A و مشتقات آنها
29389000ـ سایر
32041290ـ ـ ـ سایر
85322300ـ ـ دی الکتریک سرامیکی، یک لایه
28444000ـ عناصر و ایزوتوپ‌ها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های فرعی 10 2844، 20 2844 یا 30 28244 می شوند؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای این عناصر، ایزوتوپ‌ها یا ترکیبات آنها؛ فضولات رادیواکتیو
11082000ـ اینولین
55152900ـ ـ سایر
38013000ـ خمیرهای کربن‌دار برای الکترودها و خمیرهای مشابه برای پوشش داخلی کوره‌ها
58090000پارچه‌های تار و پودباف از نخ فلزی و پارچه‌های تار و پود باف از نخ‌های نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 05 56، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار میروند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند.
12099190ـ ـ ـ سایر
98870303ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 25 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
39094030ـ ـ ـ الکیل فنولیک (گرید چسب)
20091100ـ ـ یخ‌زده
47032100ـ ـ تیره کاج
27101990ـ ـ ـ سایر
48059390ـ ـ ـ سایر
51021100ـ ـ از بز کشمیری
32012000ـ عصاره درخت ابریشم یا شب خسب
(Wattle extract)
29181100ـ ـ اسید لاکتیک، املاح و استرهای آن
13023100ـ ـ آگارآگار
25010040ـ ـ‌ ـ کلرور سدیم دارای گرید دارویی
52052800ـ ـ که اندازه آن کمتر از 83/33 دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 120 باشد).
45041000ـ بلوک، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شکل؛ استوانه‌های توپر، همچنین دیسک
85118020ـ ـ ـ اتوماتیک استارت
87089921ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
29321400ـ ـ سوکرالوز
29213090ـ ـ ـ سایر
80011000ـ قلع غیرممزوج
12149000ـ سایر
72283010ـ ـ ـ با سطح مقطع مثلث توپر
29322000ـ لاکتون‌ها
29171400ـ ـ انیدرید مالئیک
51012900ـ ـ سایر
83099090ـ ـ ـ سایر
85371040ـ ـ ـ کنترل پنل الکتریکی مخصوص لوازم خانگی، (یخچال، لباسشویی و…) و لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون، رادیو پخش و …)
27040010ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها
29232090ـ ـ ـ سایر
44079300ـ ـ از درخت افرا (Maple) (گونه Acer)
72023000ـ فروسیلیکو منگنز
44123900ـ ـ سایرکه دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی برگ‌ها باشد.
85332910ـ ـ ـ مقاومت راه انداز و کنترلکننده سرعت موتورهای الکتریکی
85371030ـ ـ ـ کنترل پنل مربوط به سیستم تهویه مطبوع وسایل نقلیه موتوری
84359000ـ اجزاء و قطعات
83021020ـ ـ ـ به صورت قطعات منفصله
55032000ـ از پلیاسترها
02041000ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سردکرده
55141900ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
29411010ـ ـ ـ آمپیسیلین تری هیدرات
39031990ـ ـ ـ سایر
55163400ـ ـ چاپ شده
31010000کودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط‌شده با یکدیگر یا عمل آورده شده از لحاظ شیمیایی؛کودهاییکه از مخلوطکردن یا عمل آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.
48103200ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم باشد
87089419ـ ـ ـ ـ سایر
29339991ـ ـ ـ ـ ماده موثره لوزارتان پتاسیم
60064200ـ ـ رنگ‌شده
51072010ـ ـ ـ با نمره کمتر از 60 متریک
39119010ـ ـ ـ رزین‌های مالئیک مورد مصرف در تولید مرکب چاپ
55133100ـ ـ ‌از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف
39073090ـ ـ ـ سایر
90189019ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
84483100ـ ـ نوار خاردار ماشین کاردینگ
96063000ـ پولک دگمه و سایر اجزاء و قطعات دگمه؛ دگمه تکمیل‌نشده
29156000ـ اسیدهای بوتانوئیک، اسیدهای پنتانوئیک، املاح و استرهای آنها
75081090ـ ـ ـ سایر
12076010ـ ـ ـ بذر
87083011ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
72254010ـ ـ ـ با پهنای بیش از 1200 میلیمتر
30045012ـ ـ ـ ـ سایر
48115110ـ ـ ـ مقوای پوشانده شده با پلی اتیلن
21069050ـ ـ‌ ـ آنتیاکسیدان
44092200ـ ـ از چوب‌های گرمسیری
55151100ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریون ویسکوز مخلوط شده باشند
60059000ـ سایر
28275100ـ ـ برومورسدیم یا پتاسیم
29181600ـ ـ اسید گلوکنیک، املاح و استرهای آن
29400010ـ ـ ـ گالاکتوالیگو ساکارید
54031000ـ نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز
55033000ـ آکریلیک یا مدآکریلیک
85414020ـ ـ ـ دیودهای نورافشان جفت و جور شده
85043290ـ ـ ـ سایر
85118040ـ ـ ـ یونیت CDI موتورسیکلت
90189069ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
39051200ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع
52093100ـ ـ ساده باف
54033100ـ ـ از ریون ویسکوز با تاب یا با تابی که از 120 دور درمتر بیشتر نباشد.
26080030ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی
29349950ـ‌ ـ ـ ماده موثره مایکوفنولات مفتیل
29391990ـ ـ ـ سایر
69099010ـ ـ ـ گلوله‌های سرامیکی که دارای بیش از 50 درصد وزنی آلومین یا مخلوط یا ترکیبی از آلومین و سیلیس باشد.
55142900ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
96071900ـ ـ سایر
32121000ـ ورقه‌های داغ‌زنی
84482000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره 44 84 یا ماشین‌آلات و دستگاه‌های کمکی آنها
90181929– – – اجزا و قطعات دستگاه پالس اکسی متر
52093900ـ ـ سایر پارچه‌ها
84829900ـ ـ سایر
29012100ـ ـ اتیلن
73181510ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل
85331020ـ ـ‌ ـ مقاومت *S.M.D
28319000ـ سایر
40161010ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی
56031329—-سایر
85099000ـ اجزاء و قطعات
28323090— سایر
85395000ـ لامپ‌های ساخته شده از دیودهای ساطع – نور (LED)
27101290ـ ـ ـ سایر
73158200ـ ـ سایر زنجیرها، با حلقه‌های جوش‌داده شده
55093200ـ ـ چندلا (تابیده) یا کابله
84123900ـ ـ سایر
29183000ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل آلدئید یا ستن ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها
29161200ـ ـ استرهای اسید اکریلیک
98870438ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل بیش از 40% به استثنای لاستیک
98870434ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل بیش از 40% به استثنای لاستیک
29359040ـ ـ ـ فاموتیدین
85399040ـ ـ ـ سایر اجزا و قطعات لامپ LED
29081990— سایر
13021300ـ ـ از رازک
85462030— بوشینگ خازنی تا 63 کیلو ولت
29419050ـ ـ ـ سفتریاکسون سدیم
51012110— سفید
32061990ـ ـ ـ سایر
29214290ـ ـ ـ سایر
56039200ـ ـ به وزن بیش از 25 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 70 گرم در هر متر مربع نباشد
83024110ـ ـ ـ یراق‌آلات برای در و پنجره دوجداره PVC و UPVC
25070010ـ ـ‌ ـ کائولن
44032400ـ ـ از نراد (گونه آبیس) و کاج نوئل (گونه پیسوا)، سایر
69021000ـ که دارای بیش از 50 درصد وزنی عناصر منیزیم (Mg)، کلسیم (Ca)، یا کرم (Cr)، به تنهایی یا با هم به صورت اکسید منیزیم (MgO)، اکسید کلسیم (CaO) یا اکسید کرم (Cr2O3)
29339996ـ ـ ـ ـ ماده موثره فلوکونازول
29411090ـ ـ ـ سایر
44091000ـ تیره کاج
29339994ـ ـ ـ ـ سلکوکسایب
25084090ـ ـ ـ سایر
30021322ـ ـ ـ ـ سایر
96089100ـ ـ سرقلم، و نوک سرقلم
58064000ـ پارچه متشکل از تار و بدون پود، که به وسیله چسب به هم متصل شده است (Bolducs)
69032030ـ ـ ـ گلوله‌های سرامیکی که دارای بیش از 50 درصد وزنی آلومین و یا مخلوط یا ترکیبی از آلومین و سیلیس باشد.
90109000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
84199020ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84191900
84073410ـ ـ ـ گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)
28092020ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر
85451900ـ ـ سایر
90185080ـ ـ ـ اجزاء و قطعات دستگاه های چشم پزشکی
29051690ـ ـ ـ سایر
29171100ـ ـ اسید اکسالیک، املاح و استرهای آن
01051310ـ ـ ـ جوجه یکروزه مرغابی و اردک مولد
84143030ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای سواری، سواری کار و وانت
85469010ـ ـ ـ از پلاستیک
15021010ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
38099300ـ ـ از انواعی که در صنایع چرم‌سازی یا همانند به کار میرود
41071200ـ ـ لایه لایه بریده شده دانه دانه
09011190ـ ـ ـ سایر
15131990ـ ـ ـ سایر
98870315ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
39199020ـ ـ ـ شبرنگ
85331010ـ ـ‌ ـ مقاومتهای الکتریکی پایه‌دار کربن فیلم در اندازه‌های 1/2، 1/4، 1/6، 1/8 وات از ظرفیت 0/5 اهم لغایت 2 مگا اهم
40111010ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
29032200ـ ـ تری کلرواتیلن
38011090ـ ـ ـ سایر
90192060– – – اجزا و قطعات ماشین های بیهوشی
29142200ـ ـ سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون‌ها
85399030ـ ـ ـ دیودهای نورافشان جفت و جور شده با سایر قطعات الکترونیکی جهت روشنایی لامپ
72085110ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از 1850 میلیمتر
12051010ـ ـ ـ بذر کلزا
83089000ـ سایر، همچنین اجزاء و قطعات
33013000ـ شبه رزین‌ها (رزینووئیدها)
60062400ـ ـ چاپ‌شده
90189031ـ ـ ـ اجزاء و قطعات ردیف تعرفه 90189030
29189990ـ ـ ـ سایر
30021210ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی
29251100ـ ـ ساکارین و املاح آن
90189084ـ ـ ـ اجزا و قطعات ردیف 90189082 و 90189084
30021321ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
29394100ـ ـ افدرین‌ و املاح آن
29091900ـ ـ سایر
29395100ـ ـ فنه تیلین (INN) و املاح آن
39069070ـ ـ ـ پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد
29181510ـ ـ ـ سدیم سیترات دیهیدرات گرید دارویی
94061010ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل
54034100ـ ـ از ریون ویسکوز
90181190ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
84341000ـ ماشین‌های شیردوش
29215100ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات
53072000ـ چند لا (تابیده) یا کابله
28043000ـ ازت
38244090ـ ـ ـ سایر
59090000لوله برای تلمبه ‌و لوله‌های همانند، از مواد نسجی با یا بدون پوشش داخلی حتی مسلح یا دارای ملحقات ازمواد دیگر.
52041100ـ ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه
29037800ـ ـ سایر مشتقات پر هالوژنه
98870361ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل حداکثر 14% به استثنای لاستیک
55169100ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده
81019700ـ ـ قراضه و ضایعات
32071030ـ ـ ـ جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک
26080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی
40113000ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی
28500085ـ ـ ـ سدیم آزید
29214100ـ ـ آنیلین و املاح آن
44109010ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
27060000قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده.
58079000ـ سایر
27111490ـ ـ ـ سایر
84239090ـ ـ ـ سایر
85015290ـ ـ ـ سایر
90183220ـ ـ ـ لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن (فاقد قسمت پلاستیکی)
71104900ـ ـ سایر
84213940ـ ـ ـ فیلتر رطوبت گیرگاز، جهت دستگاه های مبّرد و تهویه مطبوع
47041900ـ ـ غیر تیره کاج
29225090ـ ـ ـ سایر
55052000ـ از الیاف مصنوعی
12074010ـ ـ ـ بذر
85431000ـ شتاب‌دهنده‌های ذره (Particle accelerators):
84349000ـ اجزاء و قطعات
72107010ـ ـ ـ هات لمینیت شده با مواد پلاستیکی با ضخامت حداقل 0/4 و حداکثر 0/6 میلیمتر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 میلیمتر
17011400ـ ـ از سایر نیشکرها
29038900ـ ـ سایر
29089990— سایر
40027000ـ کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل (EPDM)
38112100ـ ـ‌ دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری
84329090ـ ـ ـ سایر
29372210ـ ـ ـ بتامتازون والرات
90279030ـ ـ ـ تیغه برنده میکروتوم
30029020ـ ـ ـ میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک:
28351010ـ ـ ـ فسفیت سرب
39014000ـ کوپلیمرهای اتیلن- آلفا- الفین، با وزن مخصوص کمتر از 0.94
52061100ـ ـ که اندازه آن 714/29 دسیتکس یا بیشتر باشد (نمره آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد).
39069040ـ ـ ـ رزینهای ترموست محلول در آب
39059930ـ ـ ـ رزین وینیل استر
72249000ـ سایر
30029010ـ ـ ـ عوامل میکروارگانیسم (عوامل میکروبی کنترل کننده آفات بیماریها و علف‌های هرز)
72253000ـ سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت تومار
28369190ـ ـ ـ سایر
58063990ـ ـ ـ سایر
47020000خمیر چوب شیمیایی، از درجه حل شونده.
39094020ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع تایرسازی
(Curing builder resin
84661000ـ ابزارگیر و حدیده‌گیر خودکار
29024300ـ ـ پارا ـ اکسیلن (p-Xylene)
38089311ـ ـ ـ ـ پرخطر
84814000ـ شیر اطمینان یا فشار شکن
84519000ـ اجزاء و قطعات
87083021ـ ـ ـ ـ کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون
82074000ـ ابزارها برای قلاویزکردن یا حدیدهکردن
90192040– – – اجزا و قطعات دستگاه ونتیلاتور
38231300ـ ـ اسیدهای چرب تال‌اویل
48059190ـ ـ ـ سایر
90261030ـ ـ ـ ارتفاع سنج مایعات در مخازن
28045000ـ بور، تلوریم
98870226ـ ـ ـ ـ با نیرو محرکه برقی با ساخت داخل حداقل 20% به استثنای لاستیک
30064050ـ ـ ـ کامپوزیت
38089312ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
98870121ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد
48025800ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم
39052100ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع
52010000پنبه، حلاجی نشده یا شانه نزده.
85364110ـ ـ ـ با جریان کمتر از 2 آمپر
55169400ـ ـ چاپ شده
31023000ـ نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب
30067090ـ ـ ـ سایر
38040090ـ ـ ـ سایر
28299090ـ ـ ـ سایر
55159100ـ ـ که عمدتاًیا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند
72261900ـ ـ سایر
51071000ـ دارای حداقل 85 درصد وزنی پشم
39022000ـ پلی ایزوبوتیلن
54024500ـ ـ از نایلون یا سایر پلیآمیدها
53082000ـ نخ شاهدانه
85423200ـ ـ حافظه‌ها
84718090ـ ـ ـ سایر
29339930ـ ـ ـ کاپتوپریل
55111000ـ از الیاف سنتتیک غیر یکسره، که حداقل 85 درصد وزن آن از این الیاف باشد
52042000ـ آماده شده برای خرده فروشی
85359000ـ سایر
39023010ـ ـ ـ گرید لوله
85443020ـ ـ ـ سایر مجموعه سیم‌ها برای وسایل حمل و نقل زمینی
56090000اشیای از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره 04 54 یا 05 54، ریسمان، طناب یا کابل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.
30063090ـ ـ ـ سایر
96061000ـ دگمه قابلمه، دگمه فشاری و دگمه سردست فشاری و اجزاء و قطعات آنها
52081300ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
10085010ـ ـ ـ بذر
68052090ـ ـ ـ سایر
38089211ـ ـ ـ ـ پرخطر
39069050ـ ـ ـ رزینهای ترموست محلول در حلالهای آلی
28332970ـ ـ ـ سولفات منگنز
29359020ـ ـ ـ ماده موثره استازولامید
02042200ـ ـ سایر قطعات با استخوان
40112090ـ ـ ـ سایر
39076920ـ ـ ـ گرید بطری
38089930ـ ـ ـ فرمون‌های جنسی و لورهای جلبکننده حشرات
29242100ـ ـ اورئین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات
32064100ـ ـ لاجورد و فرآورده‌های آن
23099030ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور
23099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان
29349910ـ ـ ـ ماده موثره پیروکسیکام
01041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص
29182390ـ ـ ـ سایر
52084290ـ ـ ـ سایر
54077200ـ ـ رنگرزی شده
44034100ـ ـ زهرالشتای قرمز تیره، زهرالشتای قرمز روشن و زهرالشتای باکائو
84073220ـ ـ ـ قطعات منفصله موتورهای چهار زمانه
38237090ـ ‌ـ ـ سایر
84329010ـ ـ ـ انواع هد برداشت ذرت علوفه‌ای
28053000ـ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا نشده باهم
85122020ـ ـ ـ جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی
48081000ـ کاغذ و مقوای موج‌دار، حتی سوراخ‌شده
29362210ـ ـ ـ تیامین هیدروکلراید، تیامین منونیترات
48010000کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.
84662000ـ قطعه کارگیر
02013090ـ ـ ـ سایر
28403000ـ پراکسوبراتها (پربراتها)
87089321ـ ـ ـ ـ برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی (به‌استثنای لنت کلاچ سوار نشده، مشمول ردیف 6814)
39021010ـ ـ ـ گرید لوله
30043212ـ ـ ـ ـ سایر
84818021ـ ـ ـ شیر توپی (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ
28470000پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.
07133510ـ ـ ـ بذر
96062200ـ ـ از فلزات معمولی، پوشانده نشده با مواد نسجی
27111990ـ ـ ـ سایر
87084015ـ ـ ـ جعبه دنده خودکار (اتوماتیک)
85021390ـ ـ ـ سایر
52062300ـ ـ که اندازه آن کمتر از 232/56 دسیتکس بوده ولی از 192/31 دسیتکس کمتر نباشد ( نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)
52053300ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسیتکس بوده ولی از 192/31 دسیتکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).
39204360ـ ـ ـ فیلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولیدکننده دارو
29212990ـ ـ ـ سایر
53089000ـ سایر
29335930ـ ـ ـ ماده موثره آلوپورینول
71103900ـ ـ‌ سایر
98870442ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
51011110— سفید
27081000ـ زفت
85113020ـ ـ ـ دلکو جهت موتورسیکلت
85114090ـ ـ ـ سایر
33011900ـ ـ سایر
90184929ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
60064300ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف
39089020ـ ـ ـ چیپس پلیآمید گرید نساجی
15219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل
98870445ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
28421090ـ ـ ـ سایر
55091100ـ ـ یک لا
29224990ـ ـ ـ سایر
28323020ـ ـ ـ تیوسولفات پتاسیم
41015000ـ پوست کامل، به وزن هر جلد بیش از 16 کیلوگرم
85022010ـ ـ ـ مولد گازی تولید همزمان برق و گرما
39046110ـ ـ ـ مایع
60062100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
40021100ـ ـ لاتکس
55069000ـ سایر
54033200ـ ـ از ریون ویسکوز، (با تابی) که از 120 دور در متر بیشتر باشد.
28492090ـ ـ ـ سایر
28415000ـ سایر کرومات‌ها و دی کروماتها، پراکسوکروماتها
28366000ـ کربنات باریم
02044200ـ ـ سایر قطعات با استخوان
30066000ـ فرآورده‌های شیمیایی ضدبارداری براساس هورمونها، براساس سایر محصولات شماره 37 29 یا اسپرمسیدها
29263000ـ فن پروپورکس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- سیانو ـ 2ـ دی متیل آمینو – 4، 4- دی فنیل بوتان
86079900ـ ـ سایر
75012000ـ سینترهای اکسید نیکل و سایر محصولات واسطه‌ای متالورژی نیکل
15180000چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بیاثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، باستثنای آنهایی که مشمول شماره 16 15 می شوند؛ مخلوط ها یا فرآورده‌های غیرخوراکی چربیها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزاء چربیها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
29153200ـ ـ استات وینیل
38210090ـ ـ ـ سایر
29152100ـ ـ اسید استیک
90159090ـ ـ ـ سایر
44079700ـ ـ‌ از صنوبر و صنوبر لرزان (گونه های پوپولوس)
48059110ـ ـ ـ کاغذ برای تهیه روکش های تخته‌های فشرده چوبی و کفپوش های لمینیت
33079010ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوی لنزهای چشمی
72092600ـ ـ به ضخامت بیش از 1 میلیمتر ولی کمتر از 3 میلیمتر
48115900ـ ـ سایر
58012300ـ ـ سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی
85333900ـ ـ سایر
72029940ـ ـ ـ فروسیلیکو منیزیم
40169930ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی
41071100ـ ـ دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده
48119090ـ ـ ـ سایر
85444900ـ ـ سایر
55162300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
26070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی
84119990– – – سایر اجزا و قطعات توربین های گازی
84323120ـ ـ ـ بذرکارهای کشت مستقیم
55132100ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف
54077100ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده
29141300ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2ـ اون (متیل ایزوبوتیل کتن)
39111000ـ رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های کومارون ـ اندن و پلیترپن‌ها
29163190ـ ـ ـ سایر
84303190ـ ـ ـ سایر
29153300ـ ـ استات بوتیل نرمال
73079100ـ ـ فلانج (Flange)
29051700ـ ـ دودکان ـ 1 ـ ئول (الکل لوریک) هگزا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل ستیلیک) و اوکتا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل استئاریک)
39076990ـ ـ ـ سایر
39049000ـ سایر
94011000ـ نشیمنها ازانواعی که برای وسایل نقلیه هوایی مورد استفاده قرار میگیرند
03019110ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
29124100ـ ـ وانیلین (آلدئید متیل پروتوکاتشیک)
29163930ـ ـ ـ ماده موثره دارویی ایبوپروفن
29371990ـ ـ ـ سایر
28249010ـ ـ ـ‌ سرنج و مین اورانژ به شکل پودر
38069000ـ سایر
28421020— سیلیکات سدیم آلومینیوم
90289090ـ ـ ـ سایر
84313900ـ ـ سایر
29072300ـ ـ 4، 4 ـ ایزوپروپیلیون دی فنل‌‌بیس‌آ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن
85139000ـ اجزاء و قطعات
05119950ـ ـ ـ تخم نوغان
31059010ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی
84335310ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت چغندرقند
85169000ـ اجزاء و قطعات
28322090ـ ـ ـ سایر
52103100ـ ـ ساده باف
84219900ـ ـ سایر
38220020ـ ـ ـ با کاربرد پزشکی
85014010ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
84335970ـ ـ ـ دستگاه برداشت از نوع تکان‌دهنده و لرزاننده
52082300ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
29270090ـ ـ ـ سایر
98871184ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 35 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
30021522ـ ـ ـ ـ سایر
52054300ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسیتکس بوده ولی کمتر از 192/31 نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).
85177090ـ ـ ـ سایر
31059090ـ ـ ـ سایر
52121400ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
39039000ـ سایر
84485100ـ ـ پلاتین سوزن و سایر اشیایی که در تشکیل چشمه‌های پارچه به کار میروند.
29321990ـ ـ ـ سایر
90303300ـ ـ سایر، فاقد وسیله ثبت
48042900ـ ـ سایر
72254090ـ ـ ـ سایر
38089322ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
98870433ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40% به استثنای لاستیک
71101100ـ ـ به اشکال خام یا پودر
84304900ـ ـ سایر
39094040ـ ـ ـ رزین فنولیک (گرید غذایی)
54049090ـ ـ ـ‌ سایر
39023099ـ ـ ـ ـ سایر
55122900ـ ـ سایر
87088041ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
38241000ـ چسباننده‌های آماده برای قالب‌ها یا مغزی قالب‌های ریخته‌گری
04071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی
29101000ـ اکسیران ( اکسید اتیلن)
38101029ـ ـ ـ ـ سایر
40119090ـ ـ ـ سایر
40169940ـ ـ ـ انولپ و تیوپ‌های پخت
98870302ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 15 درصد تا کمتر از 25 درصد به استثنای لاستیک
29372220ـ ـ ـ بتامتازون دی سدیم فسفات
29154010ـ ـ ـ مونوکلرواستیک اسید
50072090ـ ـ ـ سایر
87082910ـ ـ ـ برای سواری و وانت
52021000ـ آخال نخ
84335990ـ ـ ـ سایر
27131200ـ ـ تکلیس شده
52092900ـ ـ سایر پارچه‌ها
44031200ـ ـ غیرسوزنی برگ‌ها
71103100ـ ـ به اشکال خام یا پودر
31055900ـ ـ سایر
44013900ـ ـ سایر
68052020ـ ـ ـ تسمه‌های سنباده با محیط چهار متر و کمتر
29419020ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوکساسین
29157090ـ ـ ـ سایر
58013100ـ ـ پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده
44081090ـ ـ ـ سایر
55019000ـ سایر
29396200ـ ـ آرگوتامین (INN) و املاح آن
38089321ـ ـ ـ ـ پرخطر
01012100ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص
39079100ـ ـ اشباع‌نشده
58041000ـ تورباف‌ها و سایر پارچه‌های توری
35030090ـ ـ ـ سایر
28332980ـ ـ ـ سولفات روی
84295121ـ ـ ـ ـ نو
55101200ـ ـ چندلا (تابیده)یا کابله
29171990ـ ـ ـ سایر
85481012ـ ـ ـ ـ باتریها
52062200ـ ـ که اندازه آن 714/29 دسیتکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد)
84818011ـ ـ ـ شیر مخصوص دستگاه‌های تصفیه آب خانگی
85044085ـ ـ ـ مبدل فرکانسی، به طور ویژه طراحی یا آماده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم
60031000ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
29054420ـ ـ ـ پودر سوربیتول
28416100ـ ـ پرمنگنات پتاسیم
37039000ـ سایر
84239020— نمایشگر مخصوص ترازو و باسکول
29336920ـ ـ ـ ماده موثره لاموتریژین
12129920ـ ـ ـ بذر دانه کدو
52084210ـ ـ ـ پارچه‌های دستباف
98842940ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر با حذف شاسی- باکت- بازو- تیغه گریدر و بلدوزر-درام غلتک
73181900ـ ـ سایر
44101210ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
85353010ـ ـ ـ برای ولتاژ کمتر از 72/5 کیلوولت
28080010ـ ـ ـ اسید نیتریک
54075200ـ ـ رنگرزی شده
39139000ـ سایر
29241290ـ ـ ـ سایر
31024000ـ مخلوط‌های نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی
84099990ـ ـ ـ سایر
59113100ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از 650 گرم
21033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده
52052700ـ ـ که اندازه آن کمتر از 106/38 دسی تکس بوده ولی کمتر از 83/33 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 94 بوده ولی از 120 بیشتر نباشد).
52063400ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسیتکس بوده ولی از 125 دسیتکس کمتر نباشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
02023030ـ ـ ـ سردست و سینه
53039000ـ سایر
28271000ـ کلرور آمونیم
85043400ـ ـ به قدرت بیشتر از 500 کیلو ولت آمپر
32071090ـ ـ ـ سایر
44079900ـ ـ‌ سایر
38029010ـ ـ ـ خاک رنگبر
60063100ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده
83021010ـ ـ ـ برای در و پنجره دوجداره PVC و UPVC
72241090ـ ـ ـ سایر
28321090ـ ـ ـ سایر
38051000ـ اسانس‌های تربانتین، از چوب کاج یا از کاغذسازی با سولفات
85369030ـ ـ ـ ترمینال ریلی
83024130ـ ـ ـ انواع دستگیره برای در و پنجره‌های PVC و UPVC
98870342ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
29071900ـ ـ سایر
73182200ـ ـ سایر واشرها
44123100ـ ـ با حداقل یک لایه بیرونی از چوب‌های گرمسیری
29242990ـ ـ ـ سایر
52082900ـ ـ سایر پارچه‌ها
85365090ـ ـ ـ سایر
85299090ـ ـ ـ سایر
98870355ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
39011090ـ ـ ـ سایر:
20071010ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)
68053010ـ ـ ـ تسمه‌های سنباده بیانتها (Endless) جهت واحدهای تولیدی نئوپان MDF و HDF
07133910ـ ـ ـ بذر
85369040ـ ـ ـ سایر قطعات *SMD (قابل نصب سطحی رویبرد مدارچاپی)
84832000ـ پوسته یاتاقان، توأم شده با بلبرینگ یا رولربیرینگ
53071000ـ یک لا
85471090ـ ـ ـ سایر
29182320ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید گرانول
73089010ـ ـ ـ صفحات فولادی لغزنده (S.P.) جهت مقاوم‌سازی ساختمانها در برابر زلزله
60029000ـ سایر
86079100ـ ـ برای لوکوموتیوها یا لوکوتراکتورها
85123090ـ ـ ـ سایر
53091100ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده
54033900ـ ـ سایر
72021100ـ ـ دارای بیش از 2 درصد وزنی کربن
11071000ـ بو نداده
29037300ـ ـ دی کلرو فلورو اتان
59112000ـ پارچه برای الک، حتی دوخته و مهیا
29349920ـ ـ ـ ماده موثره کتوکونازول پودر ساده
31029000ـ سایر، همچنین مخلوط‌های غیرمذکور در شماره‌های فرعی قبلی
18050090ـ ـ‌ ـ سایر
90318030ـ ـ ـ لودوسل (سلول سنجش وزن)
52083900ـ ـ سایر پارچه‌ها
29209090ـ ـ ـ سایر
29054990ـ ـ ـ سایر
29221190ـ ـ ـ سایر
29332960ـ ـ ـ ماده موثره فکسو فنادین هیدروکلراید
15091090ـ ـ ـ سایر
52094900ـ ـ سایر پارچه‌ها
21069090ـ ـ‌ ـ سایر
85299050ـ ـ ـ اجزا و قطعات دستگاه‌های کنترل از راه دور
40103600ـ ـ ‌تسمه همزمان (Synchronous belt) بیانتها، دارای محیط خارجی بیش از 150 سانتیمتر و حداکثر 198 سانتیمتر
85309000ـ اجزاء و قطعات
84388000ـ سایر ماشین‌آلات و دستگاه‌ها
28364000ـ کربنات‌های پتاسیم
55094200ـ ـ چندلا (تابیده) یا کابله
55142100ـ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف
73269090ـ ـ ـ سایر
30021290ـ ـ ـ سایر
58019000ـ از سایر مواد نسجی
54076900ـ ـ سایر
85016300ـ ـ‌ به قدرت بیشتر از 375 کیلو ولت آمپر و حداکثر 750 کیلو ولت آمپر
84369100ـ ـ برای ماشین‌آلات و دستگاه‌های پرورش طیور، یا جوجهکشی و جوجه‌پروری
41079100ـ ـ دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده
29393000ـ کافئین و املاح آن
85045090ـ ـ ـ سایر
28054000ـ جیوه
85177010ـ ـ‌ ـ ماژول نمایشگر LCD، LED یا پلاسما حتی دارای برد آدرس دهی
52104900ـ ـ سایر پارچه‌ها
39071000ـ پلی استال‌ها
72042900ـ ـ‌ سایر
23024000ـ از سایر غلات
84825000ـ سایر رولربیرینگ‌های استوانه‌ای
28230000اکسیدهای تیتان.
48109290ـ ـ ـ سایر
29362290ـ ـ ـ سایر
54049010ـ ـ ـ نوار برای تولید چمن مصنوعی با عرض کمتر از 5 میلیمتر
87019110ـ ـ ـ تراکتور شالیزار ضد آب با چرخ‌های مخصوص لاستیکی
72169910ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور
84833000ـ پوسته یاتاقان، توام نشده با بلبرینگ یا رولربیرینگ، یاتاقان ساده محور (Plain shaft bearing)
48116000ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده شده با موم، موم پارافین، استئارین، روغن یا گلیسرول
90303100ـ ـ مولتیمترهای فاقد وسیله ثبت
52030000پنبه، حلاجیشده یا شانه‌زده.
17031000ـ ملاس‌های نیشکر
87085011ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
28276090ـ ـ ـ سایر
28191000ـ تری اکسید کروم
29146910— 1 و 8- دی هیدروکسی 7، 5، 4، 2 تترانیترو آنتراکینون
73181190ـ ـ ـ سایر
29121900ـ ـ سایر
29362400ـ ـ اسید ـ D ـ یا DL ـ پانتوتنیک (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و مشتقات آن
30045022ـ ـ ـ ـ سایر
28254000ـ اکسید و هیدروکسیدهای نیکل
30019000ـ سایر
15152100ـ ـ روغن خام
90251190ـ ـ ـ سایر ترمومترها
58012600ـ ـ پارچه‌های شنیل
21069010ـ ـ‌ ـ استابیلایزر
68052010ـ ـ ـ تسمه‌های سنباده بیانتها (Endless) جهت واحدهای تولیدی نئوپان MDF و HDF
30041022ـ ـ ـ ـ سایر
29331910ـ ـ ـ ماده موثره دفراسیروکس
53021000ـ شاهدانه‌، خام یا خیسانده
56041000ـ نخ و طناب لاستیکی، پوشانده شده با منسوج
29419010ـ ـ ـ ماده موثره سفالکسین منوهیدرات
59021020ـ ـ ـ از پلیآمید 6 آغشته نشده
84716090ـ ـ ـ سایر
51062000ـ دارای کمتر از 85 درصد وزنی پشم
85044090ـ ـ ـ سایر
39211310ـ ـ ـ ساندویچ سقف کاذب خودرو بدون لایه فلزی
29224300ـ ـ اسید آنترانیلیک و املاح آن
90189077ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
29321910ـ ـ ـ ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید (غیر تزریقی)
29163250ـ ـ ـ دی کلرو دی بنزویل پراکسید
28161010ـ ـ ـ ژل منیزیم هیدروکساید گرید دارویی
29094300ـ ـ اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن گلیکول
72193200ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر
27040090ـ ـ ـ سایر
32019000ـ سایر
51099000ـ سایر
32089030ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
98870351ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
84669400ـ ـ برای ماشین‌های مشمول شماره 62 84 یا 63 84
85329000ـ اجزاء و قطعات
29153100ـ ـ استات اتیل
56031410—آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده
85322400ـ ـ دیالکتریک سرامیکی، چندلایه
85122010ـ ـ ـ جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت
32081020ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی
55103000ـ سایر نخ‌ها، که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند
27075000ـ سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای آروماتیک (بودار) که 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفته ها) در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطیر شوند
98870362ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل بیشتر از 14% به استثنای لاستیک
52062100ـ ـ که اندازه آن حداقل 714/29 دسیتکس باشد
( نمره آن در سیستم متریک از 14 بیشتر نباشد)
29051200ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الکل پروپیلیک) و پروپان ـ 2 ـ ئول (الکل ایزو پروپیلیک)
55093100ـ ـ یک لا
30043912ـ ـ ـ ـ سایر
84818050ـ ـ ـ شیر مخصوص تیوب و تایر
32159090ـ ـ ـ سایر
35040000پپتون‌ها و مشتقات آنها؛ سایر مواد پروتئینی و مشتقات آنها، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتی عمل آمده با کروم.
58042900ـ ـ از سایر مواد نسجی
29335965ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات
98870112ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 31 تا 50 درصد
73141400ـ ـ سایر تورهای تار و پودباف از فولاد زنگ نزن
29163990ـ ـ ـ سایر
98870444ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثنای لاستیک
87043200ـ ـ وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از 5 تن
29231010ـ ـ ـ کولین کلراید 75 درصد مایع
32042090ـ ـ ـ سایر
55129100ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده
47042900ـ ـ‌ غیر تیره کاج
01051140ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار
39011020ـ ـ ـ گرید لوله
28042990ـ ـ ـ سایر
48051210ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 50% خمیر بکر
85015210ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
30051090ـ ـ ـ سایر
87089510ـ ـ ـ اجزاء و قطعات خاص کیسه ایمنی هوا
98870332ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
28020000گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال.
48064000ـ کاغذ شیشه نما و سایر کاغذهای براق شده شفاف یا نیمه شفاف
56031311ـ ـ ـ ـ نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ
73063010ـ ـ ـ لوله‌ها با قطر خارجی یک سانتیمتر و کمتر
85013200ـ ـ به قدرت بیشتر از 750 وات و حداکثر 75 کیلو وات
98870333ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثنای لاستیک
05119920ـ ـ ـ قرمز دانه
28161020ـ ـ ـ ماده موثره پودر منیزیم هیدروکساید گرید دارویی
85322590ـ ـ ـ سایر
84179000ـ اجزاء و قطعات
40025900ـ ـ‌ سایر
28529000ـ سایر
98870224ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
48119030ـ ـ ـ کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به عرض بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل ورق
90189094– – – – اجزا و قطعات دستگاه لاپاراسکوپی
48084000ـ کاغذ کرافت ، کرپ شده یا چین دار شده ،‌حتی نقش برجسته یا سوراخ شده
60054100ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده
29321100ـ ـ تترا هیدروفوران
29125000ـ پلیمرهای حلقوی آلدئید‌ها
38249920ـ ـ ـ سیلیکاژل به شکل پرک
29224920ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن
32129000ـ سایر
25280000ـ بورات های طبیعی و کنستانتره‌های آن (حتی تکلیس شده)، غیر از بورات‌هایی که از آب نمک طبیعی به دست می‌آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد.
96139000ـ اجزاء و قطعات
54082100ـ ـ سفید‌نشده یا سفیدشده
29337920ـ ـ ـ ماده موثره سانیتینیب
39041010ـ ـ ـ سوسپانسیون
84199030ـ ـ ـ اجزاء و قطعات و پره جهت پکیج دومنظوره (گرمایشی و بهداشتی)
55164300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
85079010ـ ـ ـ ‌پلیت باتری
40082190ـ ـ ـ سایر
52081100ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم
84484900ـ ـ سایر
44071200ـ ـ از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسوا)
58063100ـ ـ از پنبه
38249930— مواد آبکاری به جز موارد مندرج در 28372000
44039300ـ ـ از راش (گونه‌های راش)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد.
52121100ـ ـ سفید نشده
31022900ـ ـ سایر
29141900ـ ـ سایر
58062000ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف، دارای حداقل 5 درصد وزنی نخ کشش‌پذیر یا نخ کائوچویی
01069020ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترلکننده آفات، بیماریها و علف‌های هرزه)
84532000ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌های ساختن یا تعمیرکردن کفش
44061100ـ ـ سوزنی برگ‌ها
72051000ـ دانه‌های کوچک (گرانول)
29349960ـ‌ ـ ـ ماده موثره افلوکساسین
29372920ـ ـ ـ ماده موثره سیپروترون استات
82071900ـ ـ سایر، به انضمام اجزاء و قطعات
39219095— ورق یا رول لمینت شده با منسوج نبافته (Back Sheet) مخصوص پوشک
38089221ـ ـ ـ ـ پرخطر
54021910ـ ـ ـ نخ پلیآمید 6 با دسیتکس 900 الی 2400 و با مقاومت 73/5 الی 90/4
54082400ـ ـ چاپ‌شده
85111000ـ شمع‌های جرقه‌زن
87042290ـ ـ ـ سایر
29397900ـ ـ سایر
55091200ـ ـ چندلا (تابیده) یا کابله
30033190ـ ـ ـ سایر
85332920ـ ـ ـ مقاومت اتصال زمین
51111900ـ ـ سایر
33011200ـ ـ از پرتقال
12093000ـ بذر نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته میشوند
90184947ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
85013110ـ ـ ـ الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداکثر 200 وات
32081060ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو
50071090ـ ـ ـ سایر
90189090ـ ـ ـ سایر
29313990ـ ـ ـ سایر
23099020ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان
29270020ـ ـ ـ 1 و 3 – دی آزوپروپان
51129000ـ سایر
59119090ـ ـ ـ سایر
60063200ـ ـ رنگ‌شده
53109000ـ سایر
90222120– – – اجزا و قطعات ردیف 90222110
15131100ـ ـ روغن خام
84159090ـ ـ ـ سایر
32151100ـ ـ سیاه
69022010ـ ـ ـ دارای 93 درصد یا بیشتر سیلیس (Sio2) باشد
44083190ـ ـ ـ سایر
29280090ـ ـ ـ سایر
98870343ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
28369900ـ ـ سایر
20083010ـ ـ در ظرفی که حداقل سه کیلوگرم گنجایش داشته باشد
84099930ـ ـ ـ برای موتورهای صنعتی
53031090ـ ـ ـ سایر
07132010ـ ـ ـ لپه
87169090ـ ـ ـ سایر
58013700ـ ـ پارچه‌های مخمل و پلوش
28259000ـ سایر
29145000ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با دیگر عوامل اکسیژنه
56013000ـ پرز منسوجات، گرد و گره و گلوله‌های کوچک
39079991ـ ـ ـ ـ رزین پلیاستر اشباع ویژه رنگ اتومبیل
29146200ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). (INN)
84689000ـ اجزاء و قطعات
84819040ـ ـ ـ اجزاء و قطعات شیرآلات بهداشتی مشمول ردیف 10 80 8481
69029020ـ ـ ـ محصولاتی که به لحاظ وزنی دارای 45 درصد لغایت 50 درصدآلومین (Al2O3) و 10 درصد وزنی یا بیشتر زیرکونیا (ZrO2) باشد.
44069100ـ ـ سوزنی برگ‌ها
29199000ـ سایر
29146990ـ ـ ـ سایر
84839000ـ چرخ‌های دندانه‌دار، چرخک زنجیر خور و سایر ادوات انتقال نیرو عرضه شده به طور مجزا؛ اجزاء و قطعات
84229090ـ ـ ـ سایر
48043900ـ ـ سایر
28258000ـ اکسیدهای آنتیموان
29021900ـ ـ سایر
29091100ـ ـ اتر دی اتیلیک ( دی اتیل اتر) (اکسید ـ دی اتیل)
58101000ـ گلدوزی و قلابدوزی بدون زمینه نمایان
44089090ـ ـ ـ سایر
32089020ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب خارج قوطی
32041210ـ ـ ـ مواد رنگی دندانه (Mordant)
29379000ـ سایر
44111210ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
29339100ـ ـ آل پرازولام (INN)، کامازپام (INN)، کلردیازپوکسید (INN)، کلونازپام (INN)، کلرازپات، دلورازپام (INN)، دیازپام (INN)، ‌استازولام (INN)، لوفلازپات اتیل (INN)، فلودیازپام (INN)، فلونیترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام (INN)، مازین دول (INN)، مدازپام (INN)، میدازولام (INN)، نیمتازپام (INN)، نیترازپام (INN)، نوردازپام (INN)، اوگزازپام (INN)، پینازپام (INN)، پرازپام (INN)، پی رووالرون (INN)، تمازپام (INN)، تترازپام (INN)، و تریازولام (INN)؛ املاح این محصولات
84213920ـ ـ ـ فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودروهای دیزلی بصورت کامل
49081000ـ عکس‌برگردان، شفاف
52052600ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسی تکس بوده ولی کمتر از 106/38 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 80 بوده ولی از 94 بیشتر نباشد).
85419000ـ اجزاء و قطعات
39033000ـ کوپلیمرهای آکریلونیتریل ـ بوتادین ـ‌ استیرن (ABS)
28352400ـ ـ پتاسیم
32061190ـ ـ ـ سایر
34049000ـ سایر
85364990ـ ـ ـ سایر
55164400ـ ـ‌ چاپ‌شده
12091000ـ بذر چغندر
84518000ـ سایر ماشین‌های آلات و دستگاه‌ها
28419000ـ سایر
28363090ـ ـ ـ سایر
52115200ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب‌باف
54074100ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده
28332931ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گرید دارویی)
01064120ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل
85059090ـ ـ ـ سایر
44121000ـ از بامبو
29371920ـ ـ ـ ماده موثره تریپتورلین استات
28432100ـ ـ نیترات نقره
29181590ـ ـ ـ سایر
01051410ـ ـ ـ جوجه یکروزه غاز مولد
44041000ـ تیره کاج
85334010ـ ـ ـ پتانسیومتر جهت تنظیم هوای ورودی و سوخت در موتورهای انژکتوری
68051090ـ ـ ـ سایر
84828000ـ سایر،‌همچنین بلبرینگ، رولربیرینگ توأم شده
41062200ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده) (Crust)
44072100ـ ـ چوب ماهونی (Mahogany) گونه (Swietenia)
64069090ـ ـ ـ سایر
98871290ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
39042200ـ ـ‌ نرم شده
39092010ـ ـ ـ پودر قالب گیری
40118010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
29212200ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن
84145920ـ ـ ـ بادزن توام شده با موتور برقی با قدرت بیش از 125 تا حداکثر 7500 وات
29053100ـ ـ اتیلن گلیکول (اتان دی ئول)
44039100ـ ـ از بلوط (گونه Quercus)
03069510ـ ـ ـ میگو مولد نژاد برای تکثیر
29211200ـ ـ 2- (N,N- دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور
28461000ـ ترکیبات سریوم
30043222ـ ـ ـ ـ سایر
47069200ـ ـ شیمیایی
85392940ـ ـ ـ لامپ خودرو
82077000ـ ابزارها برای فرزکردن
55099200ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند
28332990ـ ـ ـ سایر
59032000ـ با پلی اوره‌تان
07132090ـ ـ ـ سایر
39204370ـ ـ ـ فیلم PVDC (پلیوینیل دیکلراید) قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید کننده دارو
51012190— سایر
55131900ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
28061090ـ ـ ـ سایر
41079200ـ ـ لایه لایه بریده شده دانه دانه
84807900ـ ـ سایر
32089010ـ ـ ـ لاکها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی
01023100ـ ـ مولد نژاد خالص
85043390ـ ـ ـ سایر
60049000ـ سایر
15151900ـ ـ سایر
84072100ـ ـ‌ موتورهای خارج از بدنه
12092300ـ ـ بذرهای Fescue
30042012ـ ـ ـ ـ سایر
28201000ـ دی اکسید منگنز
84819090ـ ـ ـ سایر
55012000ـ از پلیاسترها
90129000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
84149010ـ ـ ـ برای انواع بادزن
83081000ـ قزنقفلی، قلاب و چنگک، حلقه و منگنه پرچ
60054400ـ ـ چاپ شده
29396100ـ ـ آرگومترین (INN) و املاح آن
85369010ـ ـ ـ سرسیم و سایر اتصالات و رابط‌ها برای سیم و کابل
55141100ـ ـ از الیاف غیریکسره پلیاستر، ساده باف
56021000ـ نمد سوزن‌زده و پارچه‌های با الیاف دوخته بافته (Stitch-bonded)
96072000ـ اجزاء و قطعات
73152000ـ زنجیر مانع لغزندگی
54041100ـ ـ کشش‌پذیر
85332930ـ ـ ـ مقاومت ترمز جرثقیل و لوکوموتیو
29171300ـ ـ‌ اسید آزلائیک، اسید سباسیک، املاح و استرهای آنها
60039000ـ سایر
29335990ـ ـ ـ سایر
54083200ـ ـ رنگرزی شده
87084050ـ ـ ـ اجزا قطعات 87084015
02023090ـ ـ ـ سایر
73261900ـ ـ سایر
34021920ـ ـ ـ کوکوآمیدو پروپیل بتائین
39219099ـ ـ ـ ـ سایر
52113100ـ ـ ساده باف
29157011ـ ـ ـ ـ استئارات منیزیم گرید دارویی
29339950ـ ـ ـ ماده موثره کلومی پرامین هیدروکلراید
28291990ـ ـ ـ سایر
72082600ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر
34070090ـ ـ ـ سایر
48044900ـ ـ سایر
55095900ـ ـ سایر
38121000ـ فرآورده‌های موسوم به «تسریعکننده ولکانیزاسیون»
29362920ـ ـ ـ نیکوتینیک اسید (نیاسین)
39011030ـ ـ ـ گرید فیلم
87088049ـ ـ ـ ـ سایر
29359050ـ ـ ـ گلیبنکلامید
56050000نخ‌های نسجی جورشده با فلز (Metallised yarn)، حتی به صورت گیپه (gimped) متشکل از نخ‌های نسجی، نوار، یا اشکال همانند مشمول شماره 04 54 یا 05 54، جور شده با فلز به شکل نخ، نوار یا پودر یا پوشانده شده با فلز.
38089910ـ ـ ـ کارت یا نوار آغشته به چسب و بدون ماده سمی برای از بین بردن حشرات، جونده‌ها، آفات و …
17029010ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین
85472000ـ‌ قطعات عایق از مواد پلاستیکی
27011900ـ ـ سایر زغال سنگها
29372990ـ ـ ـ سایر
90181963– – – اجزا و قطعات دستگاه آنالیز خواب
85361030ـ ـ ـ فشنگی
51052900ـ ـ سایر
73181390ـ ـ ـ سایر
01042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص
29215900ـ ـ سایر
58021100ـ ـ سفید نشده
03063510ـ ـ ـ میگو مولد زنده برای تکثیر
84529020ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات چرخ های دوزندگی
38151910ـ ـ‌ ـ دارای ماده فعال پنتا اکسید وانادیوم
52051400ـ ـ که اندازه آن کمتر از 192/31 دسیتکس بوده ولی از 125 دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن درسیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
85364930— رله بوخهلتس با ولتاژ حداقل 5 و حداکثر 250 ولت
01061310ـ ـ ـ مولد نژاد خالص
54073000ـ پارچه‌های مذکور در یادداشت 9 قسمت یازدهم
35071000ـ پنیر مایع و کنسانتره‌های آن
29142900ـ ـ سایر
31055100ـ ـ دارای نیترات‌ها و فسفات‌ها
54021920ـ ـ ـ نخ پلیآمید 6/6 با دسیتکس 900 الی 2400 و با مقاومت 73/5 الی 90/4
51021900ـ ـ سایر
48089000ـ سایر
29092000ـ اترهای سیکلانیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها
54026900ـ ـ سایر
96092090ـ ـ ـ سایر
48119020ـ ـ ـ قوطی و جعبه چندلایه به‌هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف متشکله در پروسه تولید به‌صورت یکنواخت و همگن به‌هم اتصال داده شده باشند برای بسته‌بندی مواد غذایی به صورت رول
85051100ـ ـ‌ از فلز
38091000ـ براساس مواد نشاسته‌ای
29331990ـ ـ ـ سایر
58013310ـ ـ ـ مخمل دستباف
18040000کره، چربی و روغن کاکائو.
04071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار
55034000ـ از پلیپروپیلن
06011090ـ ـ ـ سایر
55014000ـ از پلیپروپیلن
53050000نارگیل، آباکا (Abaca) (الیاف حاصل از دمبرگ‌های برگ موز بومی فیلیپین) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الیاف گیاه رامی Ramie، و سایر الیاف نساجی گیاهی، که در جای دیگری مصرح یا مشمول نشده، خام یا فرآوری شده ولیکن ریسیده نشده(Not spun)؛ پاره الیاف کوتاه (Tow) از کتان (Flax)، کنف (Hemp)، یا کنف هندی (Jute) حاصل از حلاجی کتان (scutching) یا کنف (Hackling)، الیاف کوتاه (Noils) و ضایعات از این الیاف (شامل ضایعات نخ و انباشت ناخالصیهای قبل از حلاجی)
55162200ـ ـ رنگرزیشده
37011000ـ برای اشعه ایکس
84829100ـ ـ گلوله (ساچمه)، سوزن و غلتک
55163200ـ ـ رنگرزی شده
52092100ـ ـ ساده باف
32151900ـ ـ سایر
56031310ـ ـ ـ نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ
73059000ـ سایر
54033300ـ ـ از استات سلولز
28429090ـ ـ ـ سایر
84439990ـ ـ ـ سایر
52103200ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
39100090ـ ـ ـ سایر
83024210ـ ـ ـ فنرگازی (gas spring)
28352200ـ ـ مونو یا دی‌سدیم
29214600ـ ـ‌آمفتامین (INN)، بنزفتامین (INN)، دگزا مفتامین (INN)، اتیلام فتامین (INN)، فن کام فامین، لفتامین (INN)، لوام فتامین (INN)، مفنورکس (INN) و فنترمین (Phentermine)؛ املاح این محصولات
85393130ـ ـ ـ لامپ به ولتاژ 115 ولت برای هواپیما در صورتی که توسط شرکتهای هواپیمایی وارد شود
85049000ـ اجزاء و قطعات
98870323ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
44014000ـ خاک اره و ضایعات و دور ریز به صورت غیرمتراکم
32041310ـ ـ ـ رنگهای نساجی کاتیونیک
85351000ـ فیوز
44123300ـ ـ‌ سایر دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگ‌ها از انواع توسکا (گونه Alnus) زبان گنجشک (Ash) (گونه franinus) (ون، زبان گنجشک)، راش (Beech) (گونه fagus) توس (Birch) (گونه BeTula) درخت گیلاس وحشی (cherry) (گونه آلو جنگلی Prumus) درخت شاه بلوط (chestxuT) (گونه castanea)، نارون (elm) (گونه ulmus)، (اوکالیپتوس eucalyptus) (گونهeucalypTus)، گردوی (امریکاییHickory) (گونه carya)، درخت شاه بلوط هندی (chores chesTnuT) (گونه Aescalus) نمدار (lime) (گونه Tilia) افرا(Maple) (گونه Acer)، (درخت بلوط Dak) (گونه Quercus)، چنار (plam Tree) )گونه PlaTanus)، صنوبر و صنوبر لرزان () ( poplar andas penگونه Populus) اقاقیا( (robinia(گونه Robinia)، درخت لاله (tulip wood ) (گونه liriodendron )، یا درخت گردو ( wolnut) گونه (Juglans)
38140000حلال‌ها و رقیقکننده‌های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات برای زدودن رنگ یا ورنی.
29033990— سایر
29415030ـ ـ ـ ماده موثره کلاریترومایسین
11072000ـ بو داده
29095000ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الکل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها
87084030ـ ـ ـ اجزاء و قطعات ردیف 87084010
39122000ـ نیترات‌های سلولز (همچنین کولودیون‌ها)
84039090ـ ـ ـ سایر
38089222ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
90189086ـ ـ ـ اجزا و قطعات دستگاه درمان بیماری پوست با لیزر
29242960ـ ـ ـ ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات
28289090ـ ـ ـ سایر
48221000ـ از انواع مورد استفاده برای پیچیدن نخهای نسجی
15153000ـ روغن کرچک و اجزای آن
38062000ـ املاح کولوفان‌ها، از اسیدهای رزینی یا از مشتقات اسیدهای رزینی یا از کولوفان، غیر از املاح محصولات اضافی کولوفان‌ها(Rosin adducts)
29329910ـ ـ ـ ایزوسوربایددی نیترات
55092200ـ ـ چندلا (تابیده ) یا کابله
29224910ـ ـ ـ دیکلوفناک سدیم
85044080ـ ـ ـ مبدل (درایور) مخصوص لامپ‌ها یا چراغ‌های LED
90181290ـ ـ ـ اجزا و قطعات
85015390ـ ـ ـ سایر
72085210ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر
28332100ـ ـ‌ از منیزیم
26171000ـ سنگ آنتیمون و کنستانتره‌های آن
88039000ـ سایر
48109210— کاغذ و مقوای پشت خاکستری (طوسی)
28492010ـ ـ ـ با اندازه ذرات کمتر و مساوی 10 میلی‌متر به خلوص کمتر از 98 درصد
07011000ـ بذر
85176120ـ ـ ـ ایستگاه یا دستگاه های پایه فرستنده و گیرنده شبکه های سلولی
39029000ـ سایر
54024700ـ ـ از پلیاسترها
29021100ـ ـ سیکلوهگزان
38111900ـ ـ سایر
48044200ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفیدشده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیندشیمیایی تشکیل داده باشد.
25085000ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت
71151000ـ کاتالیزورها به شکل تور (Wire cloth) یا شبکه (Grill)،‌ از پلاتین
85362010ـ ـ ـ کلیدهای اتوماتیک
48059310ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر
60052100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
38123920ـ ـ ـ آنتی ازونانت‌ها
28112200ـ ـ دی اکسید سیلیسیم
52122100ـ ـ سفید نشده
06029010ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی
84748000ـ سایر ماشین‌آلات و دستگاه‌ها
28333000ـ زاج‌ها (Alums)
34039990ـ ـ ـ سایر
48051990ـ ـ ـ سایر
39043000ـ کوپلیمرهای کلروروینیل و استات وینیل
52103900ـ ـ سایر پارچه‌ها
29130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصولات مشمول شماره 12 29.
29224930ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین
32041590ـ ـ ـ سایر
29182340ـ ـ ـ متیل سالیسیلات
30064040ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیلات
48041900ـ ـ سایر
58042100ـ ـ‌ ‌از الیاف سنتتیک یا مصنوعی
28413000ـ دی کرومات سدیم
54078200ـ ـ رنگرزی شده
94019010ـ ـ ـ برای وسایل نقلیه هوایی
47063000ـ سایر، از بامبو
72192100ـ ـ به ضخامت بیش از 10 میلیمتر
29096075ـ ـ ـ دی متیل هگزان دی هیدرو پراکسید
56074100ـ ـ ریسمان برای بستن یا برای عدل‌بندی
85030030—روتور یا استاتور مربوط به انواع الکتروموتور
28332200ـ ـ از آلومینیوم
48044110ـ ـ ـ کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر
85423900ـ ـ سایر
85291030ـ ـ ـ اجزاء و قطعات آنتن‌های مربوط به دستگاه‌های صوتی و تصویری
90269000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
38130000ترکیبات و خرج برای دستگاه‌های آتش‌نشانی؛ نارنجکها و بمب‌های آتش‌نشانی.
29332940ـ ـ ـ ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید
90181926ـ ـ ـ اجزا و قطعات مربوط به دستگاه 90181924 و 90181926
29339992ـ ـ ـ ـ آنالاپریل مالئات
38249100ـ ـ مخلوط و فرآورده های عمدتاً متشکل از (5-اتیل-2-متیل-2-اکسیدو oxido-1و3و2-دی اکسافسفینان-5-ایلyl) متیل متیل متیل فسفونات و بیس bis [(5- اتیل-2- متیل-2- اکسیدو oxido-1و3و2-دی اکسافسفینان -5-ایلyl) متیل] متیل فسفونات
48026900ـ ـ‌ سایر
98870225ـ ـ ـ ـ با نیرو محرکه برقی با ساخت داخل کمتر از 20% به استثنای لاستیک
28416990ـ ـ ـ سایر
73159000ـ سایر اجزاء و قطعات
50040010ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ‌های جراحی
72091700ـ ـ به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند
98870423ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
17039000ـ سایر
60019100ـ ـ از پنبه
29336990ـ ـ ـ سایر
39095000ـ پلی اوره تان‌ها
85016200ـ ـ به قدرت بیشتر از 75 کیلو ولت آمپر و حداکثر 375 کیلو ولت آمپر
28046900ـ ـ سایر
28048000ـ ارسنییک
84733030ـ ـ ـ برد کامل مونتاژ شده جهت واحدهای ورودی و خروجی رایانه ( صفحه کلید و موشواره)
06012010ـ ـ ـ انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما
28273990ـ ـ ـ سایر
39269092ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگی‌های قلاب مانند (hook) در یک سطح جهت پوشک
90189088ـ ـ ـ اجزا و قطعات دستگاه الکتروشوک قلبی دستی و خودکار
04071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد
48052510ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر
48044190ـ ـ ـ سایر
51052100ـ ـ «پشم شانه‌زده به صورت توده»
98870437ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30% تا کمتر از 40% به استثنای لاستیک
29152990ـ ـ ـ سایر
38151200ـ ـ با فلز گرانبها یا ترکیبات فلز گرانبها به عنوان ماده فعال
53091900ـ ـ سایر
84483900ـ ـ سایر
31021000ـ اوره حتی به صورت محلول در آب
73181290ـ ـ ـ سایر
98871183ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 25 درصد تا کمتر از 35 درصد به استثنای لاستیک
29349975ـ‌ ـ ـ ماده موثره کتوتیفن فومارات
85015190ـ ـ ـ سایر
70191100ـ ـ‌ رشته‌های بریده شده (CHOPPED STRANDS) که در ازای آنها از 50 میلیمتر بیشتر نباشد
85389090ـ ـ ـ سایر
56039400ـ ـ به وزن بیش از 150 گرم در هر متر مربع
29329920ـ ـ ـ ماده موثره آمیودارون
48059210ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر
85452000ـ جاروبک (Brushes)
32081040ـ ـ ـ لاک عایق الکتریک
28183020ـ ـ ـ پودر هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی
58012700ـ ـ پارچه‌های مخمل و پلوش
72209000ـ سایر
74102100ـ ـ از مس تصفیه شده
84291121ـ ـ ـ ـ نو
29061100ـ ـ‌ مانتول (Menthol)
55121900ـ ـ سایر
53092900ـ ـ سایر
68051010ـ ـ ـ تسمه‌های سنباده بیانتها (Endless) جهت واحدهای تولیدی نئوپان MDF و HDF
32099030ـ ـ ـ رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودی پوزیشن)
55101100ـ یک لا
33021010ـ ـ ـ اسانس کولا
03034200ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)
11052000ـ فلس،‌دانه‌هایریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»
73269010ـ ـ ـ چپلت مورد مصرف در صنایع ریخته‌گری
39171000ـ روده‌های مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفت‌شده یا از مواد پلاستیکی سلولزی
52064400ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسیتکس بوده ولی کمتر از 125 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
55142200ـ ـ از الیاف غیریکسره پلیاستر، سه نخ یا چهار نخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف
39093990ـ ـ ـ سایر
39094010ـ ـ ـ پودر قالب گیری
29291010ـ ـ ـ تولوئن دی سیانات‌ها (TDI)
55161300ـ ـ از نخ‌ به رنگ‌های گوناگون
72191400ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر
10086010ـ ـ ـ بذر
72251900ـ ـ سایر
29051610ـ ـ ـ دواتیل هگزانول
84719090ـ ـ ـ سایر
44032600ـ ـ سایر
85367090ـ ـ ـ سایر
38089112ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
87081010ـ ـ ـ برای سواری و وانت
55096900ـ ـ سایر
32082030ـ ـ ـ لاکها و ورنیهای خارج قوطی
39077000ـ پلی (اسید لاکتیک)
87163920ـ ـ ـ بوژی
40059900ـ ـ سایر
44089010ـ ـ ـ چوب (اسلت) مداد
39012090ـ ـ ـ سایر:
56022900ـ ـ از سایر مواد نسجی
39044000ـ سایر کوپلیمرهای کلروروینیل
29242910ـ ـ ـ آتنولول
84679900ـ ـ سایر
29221710— متیل دی اتانول آمین حتی فعال شده یا اصلاح شده
20079910ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی، آناناس و تمبر هندی)
90261090ـ ـ ـ سایر
90011019ـ ـ ـ ـ بدون اتصالات
52081200ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم
44039900ـ ـ سایر
72193400ـ ـ‌ به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر 1 میلیمتر
58110000محصولات نسجی لایه‌دوزی شده به صورت توپ، متشکل از یک یا چندلایه ازمواد نسجی که با لایه‌گذاری از طریق به هم دوختن یا به نحوی دیگر، غیر از گلدوزی و قلابدوزی مشمول شماره 10 58 جور شده باشند.
85041090ـ ـ ـ سایر
87083022ـ ـ ـ ـ ترمزکامل سواری و وانت
29222990ـ ـ ـ سایر
55144300ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلیاستر
29151200ـ ـ املاح اسید فرمیک
32072090ـ ـ ـ سایر
34012030ـ ـ ـ چیپس
83082000ـ میخ پرچ‌های لوله‌ای و چاکدار
32011000ـ عصاره درخت کبراکو (Quebracho)
38244020ـ ـ ـ پلی نفتالین سولفانات
90292023ـ ـ ـ ـ برای کامیون و اتوبوس
06022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده
29371200ـ ـ انسولین و املاح آن
90181923– – – اجزا و قطعات دستگاه مانیتورینگ بیهوشی
26151090ـ ـ ـ سایر
84244990ـ ـ ـ سایر
30062000ـ معرف‌هایی که در تشخیص گروه‌های خون و عوامل خونی مصرف میشود
28539090ـ ـ ـ سایر
52061400ـ ـ که اندازه آن کمتر از 192/31 دسیتکس بوده ولی کمتر از 125 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد)
39269099ـ ـ ـ ـ سایر
15132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
72092700ـ ـ به ضخامت 0/5 میلیمتر یا بیشتر ولی از 1 میلیمتر تجاوز نکند
29341000ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد
28352900ـ ـ سایر
98870222ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به‌استثنای لاستیک
84819030ـ ـ ـ اجزاء و قطعات شیرآلات چدنی و فولادی و پنوماتیک
73102190ـ ـ ـ سایر
29335940ـ ـ ـ آسیکلوویر
90318090ـ ـ ـ سایر
29332100ـ ـ هیدآنتوئین و مشتقات آن
90059000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات (ازجمله پایه)
29331100ـ ـ فنازون (انتی پیرین) و مشتقات آن
39119030ـ ـ ـ پلی(1،3-فنیلن متیل فسفونات)
73110090ـ ـ ـ سایر
39041020ـ ـ ـ امولسیون
30064090ـ ـ ـ سایر
87089329ـ ـ ـ ـ سایر
44032300ـ ـ از نراد (گونه آبیس) و کاج نوئل (گونه پیسوا) که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن برابر یا بیشتر از 15 سانتیمتر باشد.
29211990ـ ـ ـ سایر
73269070ـ ـ ـ بست فولادی شلنگ
90328930ـ ـ ـ سیستم کنترل الکترونیکی ترمز ضدقفل
29334920ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان
29221720ـ ـ ـ اتیل دی‌اتانول آمین
44072500ـ ـ زهرالشتای قرمز تیره، زهرالشتای قرمز روشن، زهرالشتای باکائو
72261100ـ ـ دارای دانه‌های جهت‌دار شده
28261200ـ ـ از آلومینیوم
86072900ـ ـ سایر
87141055ـ ـ ـ ترمزها و اجزاء و قطعات آنها
29312000ـ ترکیبات تری بوتیل تین
40117010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
55164100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
29071310ـ ـ ـ نونیل فنل
29093090ـ ـ ـ سایر
34042010ـ ـ ـ از پلی اتیلن گلیکول
73141910ـ ـ ـ تور بافته شده برای مصارف کاغذسازی
28142000ـ آمونیاک محلول در آب
98870337ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
29147900ـ ـ سایر
84672920ـ ـ ـ دستگاه سنگ‌زنی دستی مجهز به موتور برقی
29122100ـ ـ ‌بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)
52115900ـ ـ سایر پارچه‌ها
26080010ـ ـ ـ سنگ روی
37019920ـ ـ ـ زینک افست
39202050ـ ـ ـ نوار درزبندی پاکت آبمیوه و شیر و فرآورده‌های آن
85114030ـ ـ ـ استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت
44032500ـ ـ سایر که ابعادشان 15 سانتی متر و بیشتر باشد
72101200ـ ـ به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر
85176290ـ ـ ـ سایر دستگاه‌ها
28112100ـ ـ دی اکسید کربن
29335300ـ ـ آلو باربیتال(INN)، آموباربیتال (INN)، باربیتال (INN)، بوتال بیتال(INN)، بوتوباربیتال، سیکلو باربیتال (INN)، متیل فنوباربیتال (INN)، پنتو باربیتال (INN)، فنوباربیتال(INN)، سکبوتاباربیتال (INN)، سکوباربیتال (INN) و وینیل بیتال (INN)؛ املاح این محصولات
28332500ـ ـ از مس
50079000ـ سایر پارچه‌ها
81089000ـ سایر
90318040ـ ـ ـ سایر حسگرها
89079010ـ ـ ـ مجموعه کامل قفس پرورش ماهی شامل همه تجهیزات (لوله‌­ها، طناب، تور، بویه و …)
84769000ـ اجزاء و قطعات
84136020ـ ـ ـ تلمبه‌های پره‌ای و پره پیستونی
29221290ـ ـ ـ سایر
27111190ـ ـ ـ سایر
73151900ـ ـ ‌اجزاء و قطعات
54074300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
98870312ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
59069900ـ ـ سایر
44129400ـ ـ‌ تخته چندلا، تخته مورق و تخته زهوار
52101900ـ ـ سایر پارچه‌ها
72173090ـ ـ ـ سایر
54078400ـ ـ ‌چاپ‌شده
39076910ـ ـ ـ گرید نساجی
29337910ـ ـ ـ ماده موثره آریپیپرازول
73269060ـ ـ ـ گلوله فولادی به شکل منظم کروی و کالیبره نشده
29414000ـ کلرامفنیکل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
87085039ـ ـ ـ سایر
55081000ـ از الیاف سنتتیک غیریکسره
59039090ـ ـ ـ سایر
44011100ـ ـ از سوزنی برگ‌ها
38246000ـ سوربیتول غیر از آنچه که مشمول شماره فرعی 44 2905 میشود
54012000ـ از رشته‌های مصنوعی
84669200ـ ـ برای ماشین‌های مشمول شماره 65 84
34070010ـ ـ ـ فرآورده‌های دندانسازی
72021910ـ ـ ـ دارای حداکثر 1 درصد وزنی کربن، به صورت پودر
90279090ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
90181240ـ ـ ـ پروب‌های دستگاه‌های اسکن و سایر اولتراسونیک‌ها
38021000ـ زغال‌های فعال شده
85112000ـ ماگنتوهای روشنکردن، دینام‌های ماگنتویی؛ چرخ لنگرهای مغناطیسی
60024000ـ دارای 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش‌پذیر ولی فاقد نخ‌های کائوچویی
32021000ـ مواد دباغی آلی سنتتیک
40023900ـ ـ سایر
29214920ـ ـ ـ ماده موثره نورتریپتیلن
29012200ـ ـ پروپن (پروپیلن)
53029000ـ سایر
28439000ـ سایر ترکیبات، ملغمه‌ها (Amalgames)
52095900ـ ـ سایر پارچه‌ها
54026300ـ ـ از پلی پروپیلن
05119940ـ ـ ـ اسپرم
85459030ـ ـ ـ زغال قالبی فقط قابل مصرف در الکتروموتورهای خودرویی DC12V
21069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی
15041000ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن
98870322ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
28402000ـ سایر براتها
21069020ـ ـ‌ ـ امولسیفایر
94019020ـ ـ ـ برای وسایل نقلیه زمینی
84483200ـ ـ برای ماشین‌های تهیه الیاف نسجی غیر از نوار خاردار ماشین کاردینگ
70119000ـ سایر
29173300ـ ـ اورتوفتالات دی نوئیل یا دی دسیل
82076000ـ ابزار برای صیقلکردن جدار داخلی یا برای برقوزدن
72052900ـ ـ سایر
53013000ـ آخال و ضایعات کتان
48055000ـ کاغذ و مقوای نمدی
28263000ـ هگزافلوئورو سیلیکات سدیم (کریولیت سنیتتیک)
04022120ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی
38122010ـ ـ ـ مخلوط‌های دارای دیبوتیل فتالات
29072100ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن
51111100ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر 300 گرم
84715090ـ ـ ـ سایر
84819020ـ ـ ـ مکانیسم شیر از نوع پلاستیکی برای شیرآلات بهداشتی اهرمی
84159030ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات تعرفه 84158200
85352990ـ ـ ـ سایر
72021920ـ ـ ـ دارای حداکثر 1 درصد وزنی کربن، سایر اشکال غیر از پودر
48061000ـ کاغذ و مقوای سولفوریزه (پارشمینه نباتی)
73158100ـ ـ زنجیر با حلقه‌های دارای تکیه‌گاه
72083800ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر
29042060ـ ـ ـ دی نیترو زوبنزن
73229010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات دستگاه‌های گرماتاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار میکند
12099990ـ ـ ـ سایر
54072090ـ ـ ـ سایر
56072900ـ ـ سایر
55131200ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلیاستر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف
38123960ـ ـ ـ پایدارکننده ها بر پایه سیلیکون
60032000ـ از پنبه
29304000ـ متیونین
82075090ـ ـ ـ سایر
85043110ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان
44083110ـ ـ ـ چوب (اسلت) مداد
29121100ـ ـ متانال (فرمالدئید)
90292022ـ ـ ـ ـ برای سواری، سواری کار و وانت
51123000ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشد
52054400ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 192/31 دسیتکس بوده ولی کمتر از 125 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
07133210ـ ـ ـ بذر
98870313ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
44083990ـ ـ ـ سایر
34029040ـ ـ ـ مواد تعاون نساجی
29049990ـ ـ ـ سایر
48192010ـ ـ ـ قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی (به شکل پاکت)
29252910ـ ـ ـ متفورمین
28272000ـ کلرور کلسیم
98870354ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثنای لاستیک
39076190ـ ـ ـ سایر
47069300ـ ـ حاصل از ترکیب فرآیند‌های مکانیکی و شیمیایی
29051490— سایر
52094300ـ ـ سایر پارچه‌های سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف
54034200ـ ـ از استات سلولز
38089313ـ ـ ـ ـ کم خطر
58021900ـ ـ سایر
55144100ـ ـ‌ از الیاف غیر یکسره پلیاستر، ساده باف
32041710ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه
58043000ـ دانتل‌های دستباف
52084300ـ ـ سه نخ یا چهارنخ جناغیباف، همچنین جناغی مورب باف
98870335ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل60 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
32041690ـ ـ ـ سایر
55134900ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
48052490ـ ـ ـ سایر
30039010ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
54026100ـ ـ از نایلون یا از سایر پلیآمیدها
29411030ـ ـ ـ 6-آمینوپنیسیلانیک اسید
32100000سایر رنگ‌ها (Paints) و ورنیها (از جمله لعاب‌ها، لاکها و آب رنگ‌ها)؛ پیگمان‌هایی که با آب مصرف میشود از انواعی که برای پرداخت چرم به کار میرود.
29096090ـ ـ ـ سایر
40118090ـ ـ ـ سایر
29394990ـ ـ ـ سایر
01051160ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار
24031100ـ ـ تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل
10011100ـ ـ بذر
98870441ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 20 درصد
23023000ـ از گندم
73079900ـ ـ سایر
29335910ـ ـ ـ سیپروفلوکساسین هیدروکلراید
10031000ـ بذر
84734000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات ماشین‌های شماره 72 84
52052400ـ که اندازه آن کمتر از 192/31 دسی تکس بوده ولی کمتراز 125 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد).
29214910ـ ـ ـ ماده موثره آمیتریپتیلن
28342930ـ ـ ـ نیترات منگنز
28182000ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی
52094100ـ ـ ساده باف
58081000ـ قیطان‌باف‌ها به صورت توپ
17025000ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی
85176110ـ ـ ـ دستگاه گیرنده و فرستنده نوری ـ رادیویی از قبیل SDHـ PDHـ DWDM در تمامی ظرفیت‌ها
13022000ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها
55039000ـ سایر
20094910ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)
90181928– – – اجزا و قطعات دستگاه شنوایی سنجی
28499000ـ سایر
29157019ـ ـ ـ ـ سایر
84199040ـ ـ ـ اجزاء و قطعات داخلی برج‌های تقطیر، راکتورهای شیمیایی و مخازن جداسازی
10051000ـ بذر
06021090ـ ـ ـ سایر
58011000ـ از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان
64069030ـ ـ ـ کفی کامل فلزی داخل کفش مخصوص کفش‌های ایمنی و غیرقابل نفوذ در مقابل میخ و اجسام برنده به صورت آماده
84169000ـ اجزاء و قطعات
72189900ـ ـ سایر
47069290— سایر
52061300ـ ـ که اندازه آن کمتر از 232/56 دسیتکس بوده ولی کمتر از 192/31 دسیتکس نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد)
85013190ـ ـ ـ سایر
29037100ـ ـ کلرودی فلورو متان
39011050ـ ـ ـ گرید بادی:
50040090ـ ـ ـ سایر
28332920ـ ـ ـ کبالت، تیتانیوم
29163230— کلرو بنزوئیل
55051000ـ از الیاف سنتتیک
39031110ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش
28341090ـ ـ ـ سایر
85332100ـ ـ‌ با ظرفیت تحمل قدرت حداکثر 20 وات
29173200ـ ـ اورتو فتالات‌های دیاکتیل
54072020ـ ـ ـ سایر از پلیپروپیلن
90321090ـ ـ ـ سایر
21022000ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده
29152910ـ ـ ـ استات سدیم گرید دارویی
37031000ـ به صورت رول با پهنایی بیش از 610 میلیمتر
37079090ـ ـ ـ سایر
28261900ـ ـ سایر
98843320ـ ـ ـ با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر
28331100ـ ـ سولفات دی سدیم
55159900ـ ـ سایر
44061200ـ ـ غیر از سوزنی برگ‌ها
29061300ـ ـ استرول‌ها و اینوزیتول‌ها
29161400ـ ـ ‌استرهای اسید متاکریلیک
28309090ـ ـ ـ سایر
52091900ـ ـ سایر پارچه‌ها
13021900ـ ـ سایر
30039090ـ ـ ـ سایر
54025100ـ ـ از نایلون یا از سایر پلیآمیدها
55099100ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
17021900ـ‌ ـ سایر
87084040ـ ـ ـ اجزاء و قطعات 87084020
29269090ـ ـ ـ سایر
85381000ـ تابلو،‌پانل، کنسول، میز، کابینت و سایر تکیه‌گاه‌های شماره 37 85 مجهز نشده به دستگاه‌های مربوط به آنها
84419000ـ اجزاء و قطعات
29029000ـ سایر
51011100ـ ـ پشم چیده‌شده
07133310ـ ـ ـ لوبیا چیتی
40112020ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 65-385
84143020ـ ـ ـ کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه اوزون) با قدرت بیش از یک اسب بخار (0/75 کیلووات)
85451100ـ ـ از نوع مورد استفاده در کوره
28399090— سایر
39089010ـ ـ ـ رزین پلیآمید (گریدهاردنر)
70109010ـ ـ ـ ظروف بسته‌بندی برای محصولات آرایشی و بهداشتی تا حداکثر ظرفیت 250 سیسی
28401100ـ ـ بدون آب
60053600ـ ـ سایر، سفید شده یا نشده
32091030ـ ـ ـ رنگ آستری کاتافروز و آنافروز ED (الکترودیپوزیشن) Electroـ Deposition
48103900ـ ـ سایر
55129900ـ ـ سایر
29419090ـ ـ ـ سایر
15200000گلیسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.
53062000ـ چندلا (تابیده) یا کابله
29041000ـ مشتقاتی که تنها دارای گروه‌های سولفونه میباشند، املاح و استرها اتیلیک آنها
12023000ـ بذر
29336910ـ ـ ـ هگزامین (هگزامتیلن تترامین)
54024400ـ ـ کشش‌پذیر
39123900ـ ـ سایر
54077300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
28252000ـ اکسید و هیدروکسیدهای لیتیم
53031010ـ ـ ـ الیاف کهنه کنف
85412100ـ‌ ـ به قدرت انتشار امواج کمتر از یک وات
85469020ـ ـ ـ بوشینگ خازنی مخصوص ترانس با ظرفیت kv 63 لغایت kv 420
29109000ـ سایر
29202900ـ ـ سایر
32050000لاکهای رنگکننده؛ فرآورده‌های مذکور در یادداشت 3 این فصل که براساس لاکهای رنگکننده میباشند.
84522900ـ ـ سایر
84842030ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت
64061000ـ رویه کفش و اجزای آن، به استثنای پشت پاشنه و سرپنجه‌های سفتکننده
04051020ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم
44072800ـ ـ چوب ایروکو (Iroko)
84433290ـ ـ ـ سایر
39091090ـ ـ ـ سایر
07133110ـ ـ ـ بذر
29339940ـ ـ ـ ماده موثره ایندومتاسین
29161100ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن
86072100ـ ـ ترمزهای با هوای فشرده و اجزاء و قطعات آنها
87019210ـ ـ ـ تراکتور شالیزار ضد آب با چرخ‌های مخصوص لاستیکی
84082090ـ ـ ـ سایر
29334990ـ ـ ـ سایر
84335930ـ ـ ـ ماشین برداشت ذرت
98870325ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 50 درصد تا کمتر از 60 درصد به استثنای لاستیک
72299010ـ ـ ـ از فولاد فنری کرم سیلیکون
72191100ـ ـ به ضخامت بیش از 10 میلیمتر
48070000کاغذ و مقوای مرکب (Composite)، (ساخته شده از طریق به هم‌چسباندن لایه‌های تخت کاغذ یا مقوا با چسب)، اندوده نشده یا آغشته نشده در سطح، حتی از داخل مستحکم شده، به صورت رول یا ورق.
85363020ـ ـ ـ کلیدهای قطع و وصل دو طرفه
25030090ـ ـ‌ ـ سایر
94069020ـ ـ ـ سایبان برای باغ متشکل از سازه و پوشش مربوطه و … (shade house or shade net)
29163920ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید میکرونایز
90329000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
60054300ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف
54075400ـ ـ چاپ‌شده
98842700قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه تعادلی، کابین راننده، باتری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی با هر درصد ساخت داخل
39069099ـ ـ ـ ـ سایر
12092990ـ ـ ـ سایر
52064200ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 714/29 دسیتکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).
29335200ـ ـ‌ مالونیل اوره (اسید باربی توریک) و املاح آن:
39076110ـ ـ ـ گرید نساجی
29372240ـ ـ ـ کلوبتازول دیپروپیونات
55142300ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلیاستر
85299020ـ ـ ـ ماژول (LCD) , (LED) یا پلاسما حتی دارای برد آدرس‌دهی
48115190ـ ـ ـ سایر
26060000سنگ آلومینیوم و کنستانتره‌های آن.
29213010ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید
44031100ـ ـ سوزنی برگ‌ها
28421010ـ ـ ـ زئولیت
73259900ـ ـ‌ سایر
28256000ـ اکسیدهای ژرمانیوم و اکسید زیرکنیوم
48119010— کاغذ خاموش (با عدم درخشندگی زیر نور فرابنفش)
84799010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات سیستم شیشه بالابر خودرو
54021990ـ ـ ـ‌ سایر
54050000تکرشته‌های مصنوعی 67 دسیتکس یا بیشتر که بزرگترین بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر نباشد؛ نوارها و اشکال همانند(مثلاً، کاه مصنوعی) از مواد نسجی مصنوعی، که عرض ظاهری آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد.
55141200ـ‌ ـ از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
29339920ـ ـ ـ کاربامازپین
30051030ـ ـ ـ مشمع طبی
25041010ـ ـ‌ ـ فلس کریستالین ( به جز گرد)
55095100ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده باشند
29155000ـ اسید پروپیونیک، املاح و استرهای آن
48051910ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر
07132020ـ ـ ـ بذر نخود
29151100ـ ـ اسید فرمیک
29159099ـ ـ ـ ـ سایر
28161090ـ ـ ـ سایر
90299000ـ اجزاء و قطعات و متفرعات
06024000ـ رز، حتی پیوندزده
30021421ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
98870432ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک
84481190ـ ـ ـ سایر
84303120ـ ـ ـ دستگاه‌های حفاری (Road Header) ردهدر
60069000ـ سایر
29161300ـ ـ اسید متاکریلیک و املاح آن
24012010ـ ـ ـ توتون که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
85439000ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
85030090ـ ـ ـ سایر
55152100ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند
29031500ـ ـ دیکلرایداتیلن (ISO) (1،2 ـ دی کلرواتان)
29061200ـ ـ سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول‌ها و دی متیل سیکلو هگزانول‌ها
29214500ـ ـ 1 ـ نفتیل آمین (آلفا ـ نفتیل آمین (بتا ـ نفتیل آمین)‌و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات
64069040قطعه فلزی مستحکم کننده پاشنه کفش
29362990ـ ـ ـ سایر
25291000ـ فلدسپار (Feldspar)
38089429ـ ـ ـ ـ سایر
29222920ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات
34021210ـ ـ ـ بنزالکونیوم کلراید
85011010ـ ـ ـ الکتروموتورهای با جریان مستقیم 12 و 24 ولت
98870353ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثنای لاستیک
29032900ـ ـ سایر
27121090ـ ـ ـ سایر
84836000ـ کلاچ و کوپلینگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
55162100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
87149910ـ ـ ـ شانژمان (GEAR SYSTEM)
73181210ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل
52063200ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 714/29 دسیتکس بوده ولی کمتر از 232/56 دسیتکس نباشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد).
44042000ـ غیر تیره کاج
58063200ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی
60063300ـ ـ از نخهایی با رنگهای مختلف
38089411ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گریددارویی
70111090ـ ـ ـ سایر
85462012ـ ـ ـ ـ مقره توخالی مخصوص ترانس‌های فشارقوی 132 کیلوولت و به بالا
87085032ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
58013390ـ ـ ـ سایر
73151100ـ ـ زنجیر غلتکی
48025700ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم
70191200ـ ـ‌ خامه (Roving)
85416000ـ کریستالهای پیزوالکتریک سوارشده
29012900ـ ـ سایر
52082100ـ ـ ساده باف، به وزن هر مترمربع حداکثر 100 گرم
29291090ـ ـ ـ سایر
07134090ـ ـ ـ سایر
29333200ـ ـ پیپیریدین و املاح آن
60053900ـ ـ سایر، چاپ شده
29339999ـ ـ ـ ـ سایر
29161900ـ ـ سایر
29420010ـ ـ ـ سیتالوپرام
30042021ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
84849030ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت
44039800ـ ـ از اکالیپتوس (گونه هایEacalyptus)
07133200ـ ـ‌ لوبیا آدزوکی(Phaseolus) (Vinga angularis)
29071200ـ ـ کرزول‌ها و املاح آنها
40012200ـ ـ کائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی (TSNR)
85322200ـ ـ از آلومینیوم الکترولیتیک
32081050ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
44039400ـ ـ از راش (گونه‌های راش)، سایر
38151990ـ ـ‌ ـ سایر
38220090ـ ـ ـ سایر
29319090ـ ـ ـ سایر
40121300ـ ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی
12092200ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)
52051300ـ ـ که اندازه آن کمتر از 232/56 دسی تکس بوده ولی از 192/31 دسی تکس کمتر نباشد (نمره آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).
38123990ـ ـ ـ سایر
29335915ـ ـ ـ ماده موثره تریمتوپریم – پودر ساده
84295229ـ ـ ـ ـ سایر
90289040ـ ـ ـ اجزا و قطعات کنتورهای برق از جمله بردهای مونتاژ شده مخصوص آنها
44050000پشم چوب (پوشال)؛ آرد چوب.
28353990—سایر
55169200ـ ـ‌ رنگرزی شده
29222100ـ ـ اسیدهای آمینو نفتل سولفوئیک و املاح آنها
32159010ـ ـ ـ جوهر خودکار و ماژیک
55133900ـ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
29396900ـ ـ‌ سایر
72192300ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4/75 میلیمتر
52064300ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 232/56 دسیتکس بوده ولی کمتر از 192/31 دسیتکس نباشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد).
25081000ـ بنتونیت
29096045ـ ـ ـ استیل استون پراکساید
85122090ـ ـ ـ سایر
85443030ـ ـ ـ کابل چرخشی مربوط به کیسه هوای خودرو (clock spring)
28183090ـ ـ ـ سایر
60064400ـ ـ چاپ‌شده
32064200ـ ـ لیتو پون و سایر پیگمان‌ها و فرآورده‌های آن
71069210ـ ـ ـ نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار
29415090ـ ـ ـ سایر
84399900ـ ـ سایر
28051900ـ ـ سایر
52105900ـ ـ سایر پارچه‌ها
85362030ـ ـ ـ کلیدهای حفاظت جان
84335940ـ ـ ـ ماشین برداشت ذرت دانه‌ای (ذرت دانه‌ای)
84291900ـ ـ سایر
44119210ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
28352610ـ ـ ـ مونو کلسیم فسفات
28323010ـ ـ ـ تیوسولفات آمونیوم
51053100ـ ـ از بز کشمیری
29163210— پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
27030010ـ ـ ـ پیت ماس
55132900ـ‌ ـ سایر پارچه‌های تار و پودباف
38123910ـ ـ ـ آنتی اکسیدان‌ها
54074200ـ ـ رنگرزی شده
29372290ـ ـ ـ سایر
29144000ـ کتون ـ الکل‌ها و ستن، آلدئید‌ها
44072600ـ ـ لوان سفید، زهرالشتای سفید، سرایای سفید، زهرالشتای زرد و الان
29362910ـ ـ ـ نیکوتینامید
85051900ـ ـ سایر
29052900ـ ـ سایر
73269030ـ ـ ـ مفتول فنری مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر مورد مصرف در ساخت نوار دور دربهای خودرو
52051500ـ ـ که اندازه آن کمتر از 125 دسیتکس باشد (نمره آن در سیستم متریک متجاوز از 80 باشد)
29242950ـ ـ ـ متوکاربامول
84295221ـ ـ ـ ـ نو
29242940ـ ـ ـ استامینوفن پودر ساده و یا پودر دیسی (DC)
56031221—-پارچه نبافته Spun lace که از طریق High Pressure Water Jet تولید گردیده است.
85361050ـ ـ ـ فیوز حرارتی مخصوص خودرو حداکثر 24 ولت
83059000ـ سایر، همچنین اجزاء و قطعات
56072100ـ ـ ریسمان برای بستن یا عدل‌بندی
58063910ـ ـ ـ نواربافی ابریشمی دستباف (پن‌بافی، گارت‌بافی)
73259100ـ ـ گلوله و مصنوعات همانند برای آسیاب
39059110ـ ـ ـ کوپلیمر وینیل کلراید وینیل ایزوبوتیل اتر
29102000ـ متیل اکسیران (اکسید پروپیلن)
07134010ـ ـ ـ بذر
29321200ـ ـ 2 ـ فورآلدئید (فورفورآل)
39089090ـ ـ ـ سایر
85462020— از 36 کیلو ولت تا 52 کیلو ولت بالای 1000 آمپر
90160090ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
41071900ـ ـ سایر
48052410ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر
48109900ـ ـ سایر
44119310ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
59113200ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 650 گرم
06029090ـ ـ ـ سایر
38089419ـ ـ ـ ـ سایر
32074090ـ ـ ـ سایر
54075300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
39072010ـ ـ ـ پلیاتیلن گلایکول 300 غیر تزریقی، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گریددارویی
52114900ـ ـ سایر پارچه‌ها
34039100ـ ـ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی، چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد
29189920ـ ـ ـ ماده موثره جم فیبروزیل
30031090ـ ـ ـ سایر
72092800ـ ـ به ضخامت کمتر از 0/5 میلیمتر
40111030ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 15 اینچ
55134100ـ ـ از الیاف غیر یکسره پلیاستر، ساده باف
55094100ـ یک لا
90189042ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
39119090ـ ـ ـ سایر
28151200ـ ـ محلول آبی (محلول هیدروکسید سدیم یا سود مایع)
50050010ـ ـ ـ مورد مصرف در تولید انواع نخ‌های جراحی
56089000ـ سایر
38099100ـ ـ از انواعی که در صنایع نساجی یا همانند به کار میرود
29214300ـ ـ تولوئیدین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
55070000الیاف مصنوعی غیر یکسره، حلاجی شده، شانه‌زده یا به نحو دیگری برای نخ‌ریسی عمل‌آورده شده باشند.
84139200ـ ـ بالابرهای آبگونها
84143090ـ ـ ـ سایر
84069000ـ اجزاء و قطعات
85361090ـ ـ ـ سایر
32029000ـ سایر
47041100ـ ـ تیره کاج
29053900ـ ـ سایر
48234000ـ رول‌ها، اوراق و صفحات مدرج (Dial)، چاپ شده برای دستگاه‌های خود ثبت
29349930ـ ـ ـ پتاسیم کلاولانات خالص، پتاسیم کلاولانات مخلوط با میکروکریستالین سلولز و پتاسیم کلاولانات مخلوط با سیلیکون دی اکسید
38123930ـ ـ ـ پایدارکننده های UV
34039910ـ ـ ـ روانکننده سیلیکونی
28417000ـ مولیبداتها
19019090ـ ـ ـ سایر
29333990ـ ـ ـ سایر:
10063010_ _ _ برنج نیمه سفید شده
84818069ـ ـ ـ شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ
29339995ـ ـ ـ ـ ماده موثره کارودیلول
29335920ـ ـ ـ ماده موثره تری متوپریم – پودر میکرونایز
48042100ـ ـ سفید نشده
51011900ـ ـ سایر
85323000ـ خازن‌های متغیر یا قابل تنظیم (Pre-set)
28351090ـ ـ ـ سایر
47061000ـ خمیر لینتر پنبه
51051000ـ پشم حلاجیشده
10089010ـ ـ ـ بذر
39021099ـ ـ ـ ـ سایر
72172010ـ ـ ـ سرد کشیده شده و با قطر کمتر از 1 میلی متر
59022010ـ ـ ـ آغشته شده
55152200ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
48062000ـ کاغذ غیرقابل نفوذ در مقابل چربی
04021030ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی از شیر شتر
29392000ـ آلکالوئیدهای (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمکهای مربوطه:
47062000ـ خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت (آخال و ضایعات) به دست میآید.
87089929ـ ـ ـ ـ سایر
56081900ـ ـ سایر
01051150ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی
85171230ـ ـ ـ گوشی تلفن همراه به صورت قطعات منفصله SKD و CKD
94059990ـ ـ ـ سایر
52122400ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
51122000ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با رشته‌های مصنوعی یا سنتتیک مخلوط شده باشد.
54079200ـ ـ رنگرزی شده
82081000ـ برای کار روی فلزات
31022100ـ ـ سولفات آمونیوم
72083710ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای 60X و بالاتر جهت تولید لوله‌های مورد استفاده در پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد API5L‏)
55163300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
73182100ـ ـ واشر فنری و واشرهای خاردار فنری
38012000ـ گرافیت کلوئیدال یا نیمه کلوئیدال
72251100ـ ـ ‌دارای دانه‌های جهت‌دار شده
54078100ـ ـ سفید نشده یا سفید شده
29159091ـ ـ ـ ـ ماده موثره آتورواستاتین
40111020ـ ـ ـ تایر سواری با قطر رینگ 14 اینچ
85361010ـ ـ ـ چاقویی
31051020ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی
84335920ـ ـ ـ ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو
47073000ـ کاغذ و مقوای عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثلاً، روزنامه، نشریات ادواری و اوراق چاپی همانند)
28170011ـ ـ ـ ـ اکسید روی دارای گرید دارویی
38244030ـ ـ ـ لینگنو سولفانات
29214990ـ ـ ـ سایر
29342000ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه بنزوتیازول (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد.
30041012ـ ـ ـ ـ سایر
30051020ـ ـ ـ چسب‌هایی که به منظور نگه داشتن لوازم زخم بندی و آلات و وسایل استفاده می‌شود.
85352190ـ ـ ـ سایر
84818025ـ ـ ـ شیر مخصوص ظروف اسپری
29072200ـ ـ هیدرو کینون و املاح آن
28273200ـ ـ از آلومینیوم
85365050ـ ـ ـ کلید*SMD (قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی)
29372100ـ ـ پردنیزولون و هیدروکورتیزون
39072090ـ ـ ـ سایر
29221910ـ ـ ـ پروپرانولول
39059190ـ ـ ـ سایر
48111000ـ کاغذ و مقوای قطران زده، قیرزده یا آسفالت‌زده
90184992ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
85354090ـ ـ ـ سایر
55063000ـ آکریلیک یا مداکریلیک
29151300ـ ـ استرهای اسید فرمیک
51113000ـ سایر، که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Discontinues) مخلوط شده باشد.
29032300ـ ـ‌تتراکلرواتیلن (پرکلرواتیلن)
52101100ـ ـ ساده باف
40025100ـ ـ‌ لاتکس
56031319—- سایر
85041020ـ ـ ـ الکترونیکی
33012500ـ ـ از سایر نعناها
98870422ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک
55096200ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند
39202030ـ ـ ـ با ضخامت 12 میکرون و کمتر ویژه صنایع خازن‌سازی حتی متالایز
84831020ـ ـ ـ مربوط به خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت، ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی
29154090ـ ـ ـ سایر
84291129ـ ـ ـ ـ سایر
52115100ـ ـ ساده باف
59080000فتیله‌های نسجی، تار و پودباف، گیس‌باف یا کش‌باف، برای چراغ، بخاری، فندک، شمع یا مصارف همانند؛ توری چراغ زنبوری و پارچه‌های کشباف لوله‌ای که برای ساختن توری به کار میرود،‌حتی آغشته
56031121—-پارچه‌های نبافته (Spunlace) که از طریق High Pressure Water Jet به صورت رول تولید گردیده است.
55169300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
73182900ـ ـ سایر
72106900ـ ـ سایر
29182190ـ ـ ـ سایر
85322900ـ ـ سایر
04071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد
84379090ـ ـ ـ سایر
73158900ـ ـ سایر
28469000ـ سایر
34021290ـ ـ ـ سایر
28044000ـ اکسیژن
90011090ـ ـ ـ سایر
29037900ـ ـ سایر
84159040ـ ـ ـ سایر اجزاء و قطعات تعرفه 84158300
59039020ـ ـ ـ نوار جلوی پوشک (fontal tape) متشکل از یک لایه فیلم پلیمری و یک لایه منسوج حلقوی بافت
40169920ـ ـ ـ بلادر تایر
29411020ـ ـ ـ آموکسیسیلین تری هیدرات
29211100ـ ـ مونو ـ ، دی یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها
84559000ـ سایر اجزاء و قطعات
12092500ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)
38061000ـ کولوفان و اسیدهای رزینی
58012200ـ ـ سایر پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه‌راه (مخمل کبریتی Corduroy)
29369000ـ سایر، همچنین کنسانتره‌های طبیعی
38243000ـ کربورهای فلزی به هم‌فشرده‌نشده (Non-agglomerated) مخلوط‌شده با هم یا با چسباننده‌های فلزی
84818082ـ ـ ـ شیرهای مسدود کننده و کنترلی، به طور ویژه طراحی یا آماده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم، مقاوم در برابر خوردگی UF6 ، با قطر 40 تا 1500 میلیمتر
96121000ـ نوار
48024000ـ کاغذ برای تهیه کاغذ دیواری
29181400ـ ـ اسید سیتریک
40169300ـ ـ درز بند، واشر و سایر درزگیرها
29221220ـ ـ ـ دی اتانول آمین
29146100ـ ـ آنتراکینون
28342100ـ‌ ـ از پتاسیم
83051000ـ مکانیسم برای صحافی اوراق جداشدنی یا برای کلاسور
90181130ـ ـ ـ اجزا و قطعات ردیف 90181120
38119000ـ سایر
30064020—سیمان گلاس آینومر
38089123ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
52111100ـ ـ ساده باف
50010000پیله کرم ابریشم مناسب برای بازکردن.
39059910ـ ـ ـ پیویپی PVP K-30 و K-25 دارای گرید دارویی
03021400ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.
25301020ـ ـ‌ ـ ورمیکولیت و کلریت
15132919ـ ـ ـ ـ سایر
32062090ـ ـ ـ سایر
28500090— سایر
30032090ـ ـ ـ سایر
34021390ـ ـ ـ سایر
55092100ـ ـ یک لا
31052000ـ کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم
85043310ـ ـ ـ ترانسفورماتور جریان
82075010ـ ـ ـ به قطر 1/5 میلیمتر و کمتر
90328990ـ ـ ـ سایر
39092090ـ ـ ـ سایر
32073010ـ ـ ـ محلولهای با حداقل 7 درصد فلز طلا یا نقره یا پلاتینوم یا پالادیوم
39079930ـ ـ ـ پودر درزجوش گرید غذایی
58089000ـ سایر
90138090ـ ـ ـ سایر
29339910ـ ـ ـ ماده موثره مبندازول
51121900ـ ـ سایر
12092910ـ ـ ـ بذر چمن
90330010ـ ـ ـ ترموکوبل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر
44072200ـ ـ چوب ویرولا (Virola)، ایمبویا (Imbuia) و بالسا (Balsa) .
90251990ـ ـ ـ سایر
84199010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات تعرفه 84191190
15119020ـ ـ ـ R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
84295190ـ ـ ـ سایر
53092100ـ ـ سفیدنشده یا سفید شده
90279040ـ ـ ـ سایر اجزا و قطعات میکروتوم‌ها
44130000چوب‌های متراکم شده، به شکل بلوک،‌ صفحه، باریکه یا پروفیل.
28321020ـ ـ ـ متابی سولفیت
39209990ـ ـ ـ سایر
84143019ـ ـ ـ ـ با ضریب کارایی کمتر از 1/35
39059990ـ ـ ـ سایر
48101300ـ ـ به صورت رول
03034300ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه
48101400ـ ـ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از 435 میلیمتر و ضلع دیگر از 297 میلیمتر بیشتر نباشد.
29335925ـ ـ ـ ماده موثره آزاتیوپورین
39140010ـ ـ ـ مبادله کننده‌های یونی واکنش سریع بویژه طراحی و آماده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم
98842920ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 35 درصد
40169970ـ ـ ـ روکش عاجدار لاستیک خودرو بصورت رول
54034900ـ ـ سایر
44072900ـ ـ سایر
38249950ـ ـ ـ فسفونیک اسید، متیلـ ،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP
01022110ـ ـ ـ گاو شیری
29126000ـ پارافرمالدئید
71059000ـ سایر
30041011ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
10071000ـ بذر
85045010ـ ـ ـ کویل و القاکننده‌ها به قطر 6/35 میلیمتر تا 9/25 میلیمترمورد مصرف در صنایع صوتی و تصویری و مخابراتی
59021050ـ ـ ـ شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ
38029090ـ ـ ـ سایر
40082900ـ ـ سایر
72193100ـ ـ به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر
52084100ـ ـ ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداکثر 100 گرم
02043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد
29221940ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید
44079100ـ ـ از بلوط (گونه Quercus)
52054800ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 83/33 دسی تکس باشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک از 120 بیشتر باشد)
52053500ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسیتکس باشد (نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).
90268090ـ ـ ـ سایر
29054300ـ ـ مانیتول
39031190ـ ـ ـ سایر
83071010ـ ـ ـ دارای روکش
52093200ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
71069100ـ ـ خام
29362300ـ ـ ویتامین B2 و مشتقات آن
06021020ـ ـ ـ گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگونیا، حنا و فوشیا، استئوسپرموم و ماندویلا
12092100ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)
56031321ـ ـ ـ ـ لایه جذب و انتشار به روش ATB
29053200ـ ـ پروپیلن گلیکول (پروپان ـ 1، 2 ـ دی ئول)
52094200ـ ـ پارچه‌های موسوم به «دنیم (Denim)»
29201900ـ ـ سایر
29242920ـ ـ ـ لیدوکائین پایه
60041000ـ دارای 5 درصد وزنی یا بیشتر از نخ کشش‌پذیر ولی دارای نخ کائوچویی نباشد
32082060ـ ـ ـ ورنی ویژه مرکب چاپ فلکسو
54025300ـ ـ از پلی پروپیلن
84841010ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت
85168090ـ ـ ـ سایر
48022000ـ کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه برای تهیه کاغذ یا مقوای حساس در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار میگیرد
56012200ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی
29362700ـ ـ ویتامین C و مشتقات آن
40024100ـ ـ لاتکس
29159093ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم
29349925ـ ـ ـ پودر میکرونایز کتوکونازول
56031110—آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده
40029100ـ ـ‌ لاتکس
29375000ـ پروستاگلاندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوکوترین‌ها، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها
90328920ـ ـ ـ سیستم کنترل الکترونیکی کیسه ایمنی هوا
44081010ـ ـ ـ چوب (اسلت) مداد
31049000ـ سایر
85113010ـ ـ ـ دلکو جهت خودروهای سواری، سواریکار و وانت
39051900ـ ـ سایر
33011300ـ ـ از لیموترش
26151010ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200
47071000ـ کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موج‌دار
12099130ـ ـ بذر پیاز
90158090ـ ـ ـ سایر
98870436ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 20% تا کمتر از 30 % به استثنای لاستیک
29241990ـ ـ ـ سایر
85129090ـ ـ ـ سایر
55144200ـ ـ از الیاف غیریکسره پلیاستر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
29308090ـ ـ ـ سایر
85352920ـ ـ ـ دژنکتور
84335960ـ ـ ـ دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو
29094400ـ ـ سایر مونوالکیل‌اترهای اتیلن گلیکول یا دی‌اتیلن گلیکول
56079010ـ ـ ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی از پوست نباتات شماره 5303
44021000ـ از بامبو
85016100ـ ـ به قدرت حداکثر 75 کیلوولت آمپر (KVA)
85114010ـ ـ ـ استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت
29420030ـ ـ ـ ماده موثره کلو پیدوگرل بی ‌سولفات
84145960ـ ـ ـ سایر بادزن ها با جریان مستقیم (DC)
32082020ـ ـ ـ لعاب، لاکها و ورنیهای داخل قوطی مواد غذایی
29124900ـ ـ سایر
40024900ـ ـ سایر
96071100ـ ـ با دندانه از فلزات معمولی
29182310ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید پودر
28332790ـ ـ ـ سایر
82071300ـ ـ دارای قسمت عامل از سرمت‌ها
12099920ـ ـ ـ بذر ملون
70199099ـ ـ ـ ـ سایر
44012100ـ ـ تیره کاج
28199090ـ ـ ـ سایر
87089411ـ ـ ـ ـ غربیلک فرمان خودرو سواری و وانت
98870338ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثنای لاستیک
30042022ـ ـ ـ ـ سایر
38247900ـ ـ سایر
58109200ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی
03019910ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
12060020ـ ـ ـ بذر آفتابگردان
27121010ـ ـ ـ ژله کابل
40111090ـ ـ ـ سایر
85015220ـ ـ ـ عملگر الکتریکی شیرهای صنعتی(Electric Actuator)
85015110ـ ـ ـ الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous)
55011000ـ از نایلون یا از سایر پلیآمیدها
29221711ـ ـ ـ ـ اصلاح شده (modified) یا فعال شده
40103910ـ ـ ـ اپرون ریسندگی به ضخامت 1 الی 3/5 میلیمتر و به عرض 22 الی 200 میلیمتر به صورت حلقوی یا باز
30023090ـ ـ ـ سایر
58030000گاز (Gauze)، به غیر از پارچه‌های باریک مشمول ردیف 06 58.
84313190ـ ـ ـ سایر
30064060ـ ـ ـ سیمان ZOE
39053000ـ پلی (الکل وینیلیک)، حتی حاوی گروه‌های استات غیر هیدرولیزه
60052300ـ ـ‌ از نخهایی با رنگهای مختلف
85364920ـ ـ ـ رله بالای 60 ولت و بیشتر از 80 آمپر با حجم کم قابل نصب روی برد مدار چاپی
03019310ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
29023000ـ تولوئن
45049000ـ سایر
40022000ـ کائوچوی بوتادین (BR)
52121200ـ ـ سفید شده
54025200ـ ـ از پلی استرها
38231100ـ ـ اسید استئاریک
48101900ـ ـ سایر
29313935ـ ـ ـ متیل فسفونیک اسید
90192090ـ ـ ـ سایر، همچنین اجزا و قطعات و متفرعات
29339993ـ ـ ـ ـ لوراتادین
30064030ـ ـ ـ اکریل
94069010ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل
29371100ـ ـ سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها
28051200ـ ـ کلسیم
59114000ـ پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که برای منگنه‌های روغنکشی یا برای مصارف فنی مشابه به کار میروند، همچنین آنهایی که از موی انسان تهیه شده باشند.
28249020— سرنج و مین اورانژ به شکل گرانول
87089421ـ ـ ـ ـ برای سواری و وانت
32110000سیکاتیف‌های (خشککننده‌های) آماده.
05119960ـ ـ ـ دم قیچی و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)
85109000ـ اجزاء و قطعات
44039600ـ ـ از توس (گونه‌های توس)، سایر
72091810ـ ـ ـ به ضخامت حداکثر 0/25 میلیمتر
90214040– – – اجزا و قطعات سمعک و دستگاه حلزون شنوایی کاشتنی
60033000ـ از الیاف سنتتیک
38122090ـ ـ ـ سایر
39019000ـ سایر
84145970ـ ـ ـ سایر بادزنها با قدرت حداکثر 125 وات با جریان متناوب (AC)
52121500ـ ـ چاپ شده
12099125ـ ـ ـ بذر بادمجان
29054410ـ ـ ـ محلول در آب
35029000ـ سایر
53011000ـ کتان، خام یا خیسانده
28369200ـ ـ کربنات‌استرونسیوم
55095300ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده باشند
85322520ـ ـ ـ با دیالکتریک از کاغذ با موادپلاستیکی قابل نصب بر روی برد مدار چاپی به‌استثنای خازن SMD
71104100ـ ـ به اشکال خام یا پودر
72191200ـ ـ به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر ولی حداکثر 10 میلیمتر
28273910ـ ـ ـ از روی
28139090— سایر
44034900ـ ـ سایر
84735000ـ اجزاء و قطعات و متفرعاتی که به صورت برابر برای دو یا چند شماره از 70 84 تا 72 84 مناسب است.
85012000ـ موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از 37/5 وات
85122030ـ ـ ـ جهت موتورسیکلت
01061110ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)
30043921ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
85399090ـ ـ ـ سایر
29054200ـ ـ پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)
90330090ـ ـ ـ سایر
10063020_ _ _ برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده
38159090ـ ـ‌ ـ سایر
24031910ـ ـ‌ ـ توتون آماده یا فرآوری شده (خرمن آماده) برای تولید سیگارت
90192080– – – اجزا و قطعات دستگاه اکسیژن ساز ( تغلیظ کننده )
29221712ـ ـ ـ ـ سایر متیل دی اتانول آمین
39211200ـ ـ‌ از پلیمرهای کلروروینیل
59111000ـ پارچه‌های نسجی، نمد، و پارچه‌های تار و پودباف دارای آستر نمدی، اندوده، پوشانده یا مطبق شده باکائوچو، چرم یا مواد دیگر، از انواعی که برای ساخت نوار خاردار ماشین کاردینگ (Card clothing) و پارچه‌های همانند از انواعی که برای سایر مصارف فنی بهکار میرود، از جمله پارچه‌های کم عرض ساخته ‌شده از مخمل آغشته به کائوچو، که برای پوشش میله‌های (Spindles) ماشین بافندگی (Weaving beam) به کار میرود.
84759000ـ اجزاء و قطعات
30043922ـ ـ ـ ـ سایر
27101930ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور
44129900ـ ـ سایر
85041010ـ ـ ـ القایی
39269050ـ ـ ـ واشر پلیاتیلن درب شیشه دارو
84831030ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت
84379010ـ ـ ـ غلتک آردسازی
01022140ـ ـ ـ گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)
84335130ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت پنبه
28365000ـ کربنات کلسیم
05111000ـ اسپرم گاو
84089090ـ ـ ـ سایر
39075090ـ ـ ـ سایر
48053000ـ کاغذ سولفیت برای لفاف
85429000ـ قطعات
32091010ـ ـ ـ رنگ آستری اتومبیل (غیر الکترودی پوزیشنNED) و رنگ رویه اتومبیل
12072100ـ ـ بذر
96062900ـ ـ سایر
52085200ـ ـ ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم
84733020ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیر الکترونیکی با ملحقات مورد مصرف در تجهیزات انواع ماشین های خودکار داده پردازی (صفحه کلید، جعبه رایانه، موشواره و …)
85462010— زیر 36 کیلو ولت بالای 2000 آمپر
29181300ـ ـ املاح و استرهای اسید تارتریک
38089212ـ ـ ـ ـ متوسط خطر
54079300ـ ـ از نخ‌های به رنگهای گوناگون
51119000ـ سایر
29051990— سایر
31051010ـ ـ ـ کود NPK
54023200ـ ـ از نایلون یا از سایر پلیآمیدها، که اندازه هر نخ یک لای آن بیش از 50 تکس باشد.
39069080ـ ـ ـ رزینهای اکریلیک امولسیونی مخصوص رنگ ترافیک
28332950ـ ـ ـ سرب
39100010ـ ـ ـ سیلیکون خمیری HTV
85361040ـ ـ ـ فیوز*SMD ( قابل نصب سطحی روی برد مدار چاپی)
60011000ـ پارچه‌های معروف به «پرزبلند»
29071500ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها
44032100ـ ـ از کاج‌ها (گونه پینوس)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن برابر یا بیشتر از 15 سانتیمتر باشد.
39131000ـ اسید آلژینیک، املاح و استرهای آن
44071190ـ ـ ـ سایر
34021990ـ ـ ـ سایر
84139100ـ ـ تلمبه‌ها
28401900ـ ـ‌ سایر
90328940ـ ـ ـ یونیت کنترل موتور خودرو (ECU)
85044010ـ ـ ـ انواع مبدل‌های DC/DC الکترونیکی (HYBRID) با ورودی و خروجی صفر الی صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات
31031100ـ ـ دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)
52122300ـ ـ رنگرزی شده
55151200ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده‌باشند
38089124ـ ـ ـ ـ کم خطر
29400090ـ ـ ـ سایر
38059000ـ سایر
52063500ـ ـ که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 125 دسیتکس باشد(نمره هر نخ یک لای آن در سیستم متریک بیش از 80 باشد).
85352110ـ ـ ـ سکسیونر
56075090ـ ـ ـ سایر
29362600ـ ـ ویتامین B12 و مشتقات آن
28100010ـ ـ ـ اسید بُریک
85471010ـ ـ ـ محتوی 80 درصد وزنی یا بیشتر از اکسیدهای فلزی
56022100ـ ـ از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
59100090ـ ـ ـ سایر
04041000ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده اضافه شده
29333100ـ ـ پیریدن و املاح آن
29142300ـ ـ یونون‌ها و متیل یونون‌ها
84073490ـ ـ ـ سایر
48051290ـ ـ ـ سایر
51130000پارچه‌های تار و پود باف از موی زبر حیوان یا ازموی یال و دم.
85334090ـ ـ ـ سایر
84841020ـ ـ ـ مربوط به خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون و کامیونت، ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی
60062200ـ ـ رنگ‌شده
73089020— کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته 3 تا 10 میلی­متر ، حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه، آماده به مصرف
44092900ـ ـ سایر
39046190ـ ـ ـ سایر
40070000نخ و طناب از کائوچوی ولکانیزه.
41012000ـ پوست و پوست با پشم به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرفاً خشک بیش از 8 کیلوگرم، به حالت نمکزده خشک بیش از 10 کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمکزده یا به نحو دیگری محفوظ شده بیش از 16 کیلو‌گرم نباشد.
31026000ـ املاح مضاعف و مخلوط‌های نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم
02071200ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
29336100ـ ـ ملامین
29071390ـ ـ ـ سایر
54025900ـ ـ سایر
85299040ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیر الکترونیکی مورد مصرف در نمایشگرهای ردیف 8528
37019930ـ ـ ـ کلیشه‌ چاپ
29420090ـ ـ ـ سایر
55095200ـ ـ که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا با موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند
69029090ـ ـ ـ سایر
39201060ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلیاتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطری خودرو
52102100ـ ـ ساده باف
84189990ـ ـ ـ سایر
90189059ـ ـ ـ ـ اجزاء و قطعات
54071000ـ پارچه‌های تار و پودباف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلیآمیدها یا از نخ پلیاسترها به دست میآیند.
54023300ـ ـ از پلی استرها
72082700ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر
85413000ـ تیریستورها (Thyristors)، دی اکها (Diacs) و تری اکها (Triacs)، غیر از وسایل حساس در برابر نور
98870119ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 51 درصد و بیشتر
72043000ـ قراضه و ضایعات آهن یا فولاد پوشانده شده با قشری از قلع
72192200ـ ـ به ضخامت 4/75 میلیمتر یا بیشتر و حداکثر 10 میلیمتر
84303900ـ ـ‌ سایر
73181310ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل
01063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد
55061000ـ از نایلون یا از سایر پلیآمیدها:
27131100ـ ـ ‌تکلیس نشده
58012100ـ ـ پارچه‌های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع‌نشده
28209000ـ سایر
47010000خمیر چوب مکانیکی.
85399020ـ ـ ـ تیوپ وایر اوت لامپ کم مصرف
51022000ـ موی زبر حیوان
30049012ـ ـ ـ ـ سایر
85113030ـ ـ ـ سایر دلکوها
29335935ـ ـ ـ نیکلوزاماید پیپرازین
39021030ـ ـ ـ گرید نساجی
85332990ـ ـ ـ سایر
32071020ـ ـ ـ رنگ‌های چینی و سرامیکی رولعابی (550-850 درجه سانتیگراد) یا داخل لعابی (1180-1280 درجه سانتیگراد)
84663000ـ ادوات (سرهای) تقسیم و دیگر ملحقات (Attachments) مختص برای ماشین‌ها
85412900ـ ـ سایر
28321010ـ ـ ـ سولفیت سدیم
56031210—آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده
31025000ـ نیترات سدیم
29153900ـ ـ سایر
48059290ـ ـ ـ سایر
52029100ـ ـ الیاف پس‌مانده پنبه
39023020ـ ـ ـ گرید فیلم
13023900ـ ـ سایر
55151900ـ ـ سایر
40012900ـ ـ سایر
47042100ـ ـ تیره کاج
72124010ـ ـ ـ نوار فولادی غیرممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر 0/5 میلیمتر و عرض حداکثر 60 میلیمتر
48102200ـ ـ کاغذ سبک اندود شده
69091920ـ ـ ـ هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو(substrate) بدون محافظ فلزی و پوشش داده شده(coating)
98870339ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثنای لاستیک
87149120ـ ـ ـ قطعات سه پارچه و هفت پارچه
13023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظکننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار
87089429ـ ـ ـ ـ سایر
03069520ـ ـ ـ پست لارو و میگوی زنده
84733090ـ ـ ـ سایر
49029030ـ ـ ـ نشریات و مجلات علمی
31028000ـ مخلوط‌های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاک
29182200ـ ـ اسید اورتو ـ اسیتل سالیسیلیک، املاح و استرهای آن
52113200ـ ـ سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف
29026000ـ اتیل بنزن
28042100ـ ـ آرگون
01022190ـ ـ ـ سایر
29173600ـ ـ ‌اسید ترفتالیک و املاح آن
84099190ـ ـ ـ سایر
29242970ـ ـ ـ کارباریل
29337200ـ ـ کلوبازام (INN) و متی پریلون (INN)
29072900ـ ـ سایر
44072700ـ ـ چوب ساپلی (Sapelli)
38089213ـ ـ ـ ـ کم خطر
70140000شیشه‌آلات برای علامت دادن و عناصر اپتیکی از شیشه (غیر از آنهایی که مشمول شماره 15 70 میشوند)، کارنشده با اصول اپتیکی.
07131010ـ ـ ـ بذر
33012990ـ ـ ـ سایر
32041990ـ ـ ـ سایر
28164000ـ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم
94059100ـ ـ از شیشه
73181110ـ ـ ـ از جنس استنلس استیل
55099900ـ ـ سایر
15132912ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین
84212190ـ ـ ـ سایر
29161500ـ ـ‌ اسیدهای اولئیک، لنیولئیک، یا لینولنیک، املاح و استرهای آنها
29332910ـ ـ ـ امپرازول
85235220ـ ـ ـ چیپ‌های الکتریکی کارت هوشمند فاقد تکیه‌گاه
25309090ـ ـ‌ ـ سایر
35030010ـ ـ ـ کپسول خالی ژلاتینی
54079100ـ ـ سفیدنشده یا سفیدشده
60012100ـ ـ‌ از پنبه
84425010ـ ـ ـ استوانه‌های فلزی (سیلندر) دارای سطوح نقش‌دار شده به صورت برجسته یا گود تهیه شده برای صنعت چاپ
30064080ـ ـ ـ آمالگام برای پرکردن دندان
29359060ـ ـ ـ ماده موثره سوماتریپتان سوکیسنات
55113000ـ از الیاف مصنوعی غیر یکسره
85459010ـ ـ ـ زغال باطری به طول 47mm ± 0/3mm و قطرهای 4/09mm 0/04mm± و 6mm ± 0/04mm مخصوص باتری
28249090ـ ـ ـ سایر
32041390ـ ـ ـ سایر
34029090ـ ـ ـ سایر
40012100ـ ـ صفحات دودی
29212110ـ ـ ـ اتیلن دی آمین دی پر کلرات
96161000ـ عطرپاش و پاشنده‌های آرایشی همانند و تجهیزات و سر آنها
38249940ـ ـ ـ پاک کننده های صنعتی
90292029ـ ـ ـ ـ سایر
25120000خاک سیلیسی سنگواره (مثلاً، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاکهای سیلیسی همانند،که وزن مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نکند، حتی تکلیس شده.
84144010ـ ـ ـ کمپرسورهای معدنی با هوادهی بالاتر از CFM 1100
98871182ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از 15 درصد تا کمتر از 25 درصد به استثنای لاستیک
30043221ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
28273100ـ ـ از منیزیم
85423300ـ ـ آمپلیفایر
85030020ـ ـ ـ انواع روتور مخصوص ژنراتور نیروگاهی
29122900ـ ـ سایر
04071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی
51054000ـ موی زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه‌زده
51082000ـ شانه‌زده
44069200ـ ـ غیر از سوزنی برگ‌ها