تعرفه های گمرکی | قسمت شانزدهم

یادداشت‌ ها.
۱ـ مشمول این قسمت‌ نمی‌شود:

الف ـ تسمه و مجموعه تسمه‌ها (belting) نقاله یا انتقال نیرو، از مواد پلاستیک فصل ۳۹، یا از کائوچوی ولکانیزه (شماره ۴۰۱۰)؛ یا سایر اشیاء از نوع مورد مصرف در ماشین‌آلات یا وسایل مکانیکی یا برقی یا برای سایر مصارف فنی، از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت (شماره ۴۰۱۶)؛
ب ـ اشیاء از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته‌شده (شماره ۴۲۰۵) یا از پوست نرم طبیعی (شماره ۴۳۰۳)، از نوع مورد مصرف در ماشین‌‌آلات یا وسایل مکانیکی یا برای سایر مصارف فنی؛
ج ـ بوبین، ماسوره (Spools)، تکیه‌گاه‌های مخروطی شکل (Cops, Cones)،‌ مغزی (Cores)، قرقره (Reels) یا تکیه‌گاه‌های مشابه از هر جنس ( به عنوان مثال، فصل ۳۹، ۴۰، ۴۴ یا ۴۸ یا قسمت پانزدهم)؛
د ـ کارتهای سوراخ شده برای ژاکارد یا ماشینهای همانند (مثلاً، فصل ۳۹ یا ۴۸ یا قسمت پانزدهم؛
هـ ـ تسمه و مجموعه تسمه‌ها (belting) نقاله یا انتقال نیرو از مواد نسجی (شماره ۵۹۱۰) یا سایر اشیاء از مواد نسجی برای مصارف فنی (شماره ۵۹۱۱)؛
و ـ سنگهای گرانبها یا نیمه‌گرانبهای (طبیعی، سنتتیک یا دوباره ساخته) مشمول شماره‌های ۰۲ ۷۱ لغایت ۰۴ ۷۱، یا مصنوعاتی که تماماً از سنگهای مشمول شماره ۷۱۱۶ باشند، باستثنای یاقوت کبود و الماس کارشده سوار نشده برای نوک سوزن لوازم صوتی (شماره ۸۵۲۲)؛
ز ـ اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی، به شرح مندرج در یادداشت ۲ قسمت پانزدهم، از فلزات معمولی (قسمت پانزدهم)، یا اشیاء همانند از مواد پلاستیکی‌ (فصل ۳۹)؛
ح ـ لوله‌های حفاری (Drill pipe) (شماره ۷۳۰۴)؛
ط ـ تسمه‌های بدون انتها از مفتول یا از نوار فلزی (قسمت پانزدهم)؛
ی ـ اشیاء فصل ۸۲ یا ۸۳؛
ک ـ اشیاء قسمت هفدهم؛
ل ـ اشیاء فصل ۹۰؛
م ـ ساعت‌های دیواری، ساعت‌های مچی یا سایر اشیاء فصل ۹۱؛
ن ـ ابزارهای تعویضی مشمول شماره ۸۲۰۷ یا بروس‌ها از انواعی که به عنوان اجزاء ماشین‌آلات مورد استفاده قرار می‌گیرند (شماره ۹۶۰۳)؛ ابزارهای قابل تعویض مشابه بر حسب نوع مواد متشکله قسمت عامل آنها، طبقه‌بندی می‌شوند (مثلاً، در فصل ۴۰،‌۴۲، ۴۳، ۴۵ یا ۵۹، یا شماره‌های ۶۸۰۴ یا ۶۹۰۹)؛
س ـ اشیاء فصل ۹۵؛ یا
ع – روبان‌های ماشین تحریر یا همانند، حتی روی قرقره یا به صورت کارتریج (برحسب مواد متشکله آنها، یا در شماره ۹۶۱۲ چنانچه مرکب‌زده باشند یا به نحو دیگر برای اثرگذاری آماده شده باشند، طبقه‌بندی می‌گردند).

۲ـ با حفظ مقررات یادداشت ۱ این قسمت و یادداشت ۱ فصول ۸۴ و ۸۵، اجزاء و قطعات ماشین‌ها (باستثنای اجزاء و قطعات اشیاء مشمول شماره‌های ۸۴۸۴، ۸۵۴۴، ۸۵۴۵، ۸۵۴۶ یا ۸۵۴۷) مطابق قواعد زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف ـ اجزاء و قطعاتی که خود، کالاهایی هستند که مشمول هر یک از شماره‌های فصل ۸۴ یا ۸۵ باشند (باستثنای شماره‌های۰۹ ۸۴، ۳۱ ۸۴، ۴۸ ۸۴، ۶۶ ۸۴، ۷۳ ۸۴، ۸۷ ۸۴، ۰۳ ۸۵، ۲۲ ۸۵، ۲۹ ۸۵، ۳۸ ۸۵ و ۴۸ ۸۵) بدون توجه به اینکه مربوط به چه ماشینی هستند، در کلیه موارد مشمول شماره‌های مربوط به خودشان می‌شوند؛
ب ـ هر گاه اجزاء و قطعات، غیر از آنچه که در بند پیش گفته شد، مشخص باشد که منحصراً یا مخصوصاً مربوط به یک یا چند ماشین مندرج در یک شماره باشند (از جمله ماشین‌مشمول شماره ۷۹ ۸۴ یا ۴۳ ۸۵)، آن اجزاء و قطعات تابع طبقه‌بندی ماشین‌ یا ماشین‌های مذکور یا حسب مورد مشمول شماره‌های ۰۹ ۸۴، ۳۱ ۸۴، ۴۸ ۸۴، ۶۶ ۸۴، ۷۳ ۸۴، ۰۳ ۸۵، ۲۲ ۸۵، ۲۹ ۸۵، یا ۳۸ ۸۵ خواهند شد؛ لیکن، اجزاء و قطعاتی که مخصوصاً به طور یکسان مربوط به اشیاء مشمول شماره ۱۷ ۸۵ و اشیاء مشمول شماره
۲۵ ۸۵ لغایت ۲۸ ۸۵ باشند در شماره ۱۷ ۸۵ طبقه‌بندی می‌شوند؛
ج ـ‌ سایر اجزاء و قطعات حسب مورد مشمول شماره‌های ۰۹ ۸۴، ۳۱ ۸۴، ۴۸ ۸۴، ۶۶ ۸۴، ۷۳ ۸۴، ۰۳ ۸۵، ۲۲ ۸۵، ۲۹ ۸۵ یا ۳۸ ۸۵ می‌شوندو در غیر این صورت، در شماره
۸۷ ۸۴ یا ۴۸ ۸۵ طبقه‌بندی خواهند شد.

۳ـ جز درمواردی که مغایرتی وجود داشته باشد ماشین‌های مرکب متشکل از دو یا چند ماشین سوار شده به صورت یکپارچه و سایر ماشین‌هایی که جهت انجام دو یا چند عمل مکمل متفاوت طراحی (Designed) شده‌اند تنها ذیل ردیف آن جزء یا ماشینی طبقه‌بندی می‌شوند که عمل اصلی را انجام می‌دهند.

۴ ـ هر گاه یک ماشین (شامل ترکیبی از ماشین‌ها) متشکل از اجزاء جداگانه‌ای باشد خواه به‌صورت مجزا بوده یا از طریق لوله‌کشی ـ وسایل انتقال دهنده، کابل برق یا سایر ابزارآلات به همدیگر متصل شوند و با هم به طور واضح انجام یک عمل مشخص شده در یکی از فصول ۸۴ و ۸۵ را عرضه نمایند کلاً تحت ردیفی طبقه‌بندی می‌گردند که برای آن عمل مشخص شده است.

۵ ـ برای اجرای یادداشت‌های فوق اصطلاح «ماشین» به هر ماشین، ماشین‌آلات، مجموعه ماشین‌آلات (Plant)، تجهیزات، دستگاه‌ها یا وسایل مندرج در شماره‌های فصل ۸۴ یا فصل ۸۵ اطلاق می‌شود.