قوانین و مقررات واردات کالاهای گروه دهم

بسمه تعالی
247487/238122/113/73/546
17/12/1392
ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 137532/92/131831/129443/113/73/330 مورخ 16/7/92 و 228927/228181/113/73/516 مورخ 23/11/92 و 233799/92/231195/113/73/521 مورخ 30/11/92 ، به پیوست تصویر نامه شماره 49297/210/92 مورخ 4/12/92 مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص چگونگی صدور ثبت سفارش کالاهای مشمول اولویت گروه دهم، موضوع مصوبه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/92 هیات محترم وزیران ارسال و اعلام میدارد :
1- کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور مجاز به صدور مجوز ثبت سفارش از محل مصوبه فوق الاشاره می باشند .
2-ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و با رعایت کامل مقررات قبلی امکان پذیر می باشد..
3- تاریخ اعتبار ثبت سفارش کالای مشمول اولویت دهم 3 ماه پس از صدور ثبت سفارش تعیین شده است و تامین ارز آن از نوع ارز متقاضی می باشد .
4- (272) ردیف تعرفه کالاهای مشمول مفاد ماده 16 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بند (ب) ماده (145) قانون برنامه پنجم توسعه ( فهرست 272 ردیف ضمیمه بخشنامه ردیف 330 مورخ 16/7/92 میباشد ) و تعداد 53 ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی در گروه 11 کالایی قرار گرفته و در سایت ثبت سفارش این گروه مسدود می باشد. ضمناٌ برای این کالاها افتتاح و یا تمدید ثبت سفارش امکان پذیر نخواهد بود.
5- تاریخ اجرای دستورالعمل نحوه صدور ثبت سفارش از مورخ 3/12/92 و تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.
6-از تاریخ 3/12/92 خودروهای سواری بالای 2500 سی سی صرفاً مشمول صدور ثبت سفارش از محل قبض انبار (قبل از 24/6/92) و با رعایت کامل بخشنامه شماره 4042/210/92 مورخ 6/7/92 دفتر مقررات صادرات و واردات و بند 3 بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/92 گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشند. بدیهی است صدور ثبت سفارش جهت کالای مورد اشاره از محل غیر موضوع مصوبه 118320/ت49515ه مورخ 21/6/92(بخشنامه های مورد اشاره فوق) برای خودروهای مذکور ممنوع خواهد بود.ضمنادر صورت ارائه ثبت سفارش معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت ترخیص این خودروها با اخذ حقوق ورودی و سود بازرگانی دو برابر و سایر وجوه متعلقه امکان پذیر خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای زیرمجموعه و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و با عنایت به بخشنامه های پیروی و رعایت سایر مقررات ، اقدامات لازم را معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه

247487-1 247487-2