لزوم ثبت کود واخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات

۹۴/۲۱۰/۱۷۱۶۸ ………………… تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ دانلود بخشنامه

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۲۰۱/۵۹۴ مورخ ۹۴/۰۳/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ” لزوم ثبت کود واخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ” جهت اجرا با رعایت کامل ضوابط و مقررات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر و سایر قوانین مرتبط ارسال می گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

متن بخشنامه وزارت کشاورزی۹۴/۵۰۱/۵۹۴ ……………… تاریخ : ۹۴/۳/۲۰

شماره :

جناب آقای افخمی راد
معاون محترم توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی خارجی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم
احتراما با عنایت به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۱ کتاب مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم ” زوم ثبت کود واخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ” با عنایت به آیین نامه ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی در رابطه با ثبت مواد کودی، خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس موارد مشروحه ذیل در خصوص ورود کالای مذکور مورد اقدام قرار گیرد.

۱) با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه فوق الذکر مهلت ارائه تقاضای ثبت مواد کودی برای تولید کنندگان و واردکنندگان تا تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ تعیین گردیده، واردات کلیمه مواد کودی تا تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ بر اساس مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ بوده و نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نمی باشد.

۲) از تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ ثبت سفارش و ورود کلیه مواد کودی نیازمند اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات و خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند که از تاریخ مذکور اقدام به ثبت سفارش منوط به ارایه گواهی ثبت موسسه تحقیقات آب و خاک گردد و ترخیص کالا نیز با اریه این گواهی ثبت مذکور امکان پذیر می باشد.

علی اکبر مهرفرد