لزوم درج کدملی، شناسه حقوقی و تعرفه در بارنامه حمل

۱۳۹۳/۱۱/۲۷ دوشنبه
اطلاعیه مهم گمرک در خصوص ضرورت درج اطلاعات صاحبان کالا در بارنامه و ترخیصیه
گمرک ایران در اطلاعیه ای از صاحبان کالا، اظهار کنندگان و شرکت های کشتیرانی درخواست کرد تا با توجه به راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و مانیفست الکترونیکی، اطلاعات کامل صاحبان کالا را در بارنامه و ترخیصیه قید نمایند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است :
به اطلاع صاحبان کالا ، اظهار کنندگان و شرکتهای کشتیرانی می رساند، نظر به راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و امکان انجام تشریفات گمرکی قبل از ورود کالا به قلمرو گمرکی، لازم است در مبدا حمل کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و همچنین تعرفه هشت رقمی کالا در بارنامه حمل قید گردد و شرکتهای کشتیرانی نیز موظف به دریافت این اطلاعات و درج آن در اطلاعات مانیفست الکترونیکی ارسالی می باشند.
شایان ذکر است گمرکات اجرایی برابر بخشنامه ای که متعاقب این اطلاعیه صادر می شود از ارائه تسهیلات به اظهار نامه هایی که اطلاعات درخواستی در بارنامه و ترخیصیه آنها قید نشده باشد خودداری خواهند کرد. همچنین در مواردی که صاحب کالا به دلایلی قبل از صدور ترخیصیه تغییر نماید شرکتهای کشتیرانی می بایست در زمان صدور ترخیصیه ، صاحب کالای نهایی را در اطلاعات ارسالی اصلاح و به گمرک ارسال نمایند.