لغو بخشنامه مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی

بسمه تعالی

25861/93/25180/113/945/73/56
16/02/1393

ستاد نظارت گمرکات استان …………. اداره کل گمرک ……..

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 7026/210/93 مورخ 15/2/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، و با عنایت به بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی، بدینوسیله بخشنامه شماره 21117/93/17298/113/945/73/45 مورخ 10/2/1393 این مرکز و فهرست (48) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور، لغو می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند. بدیهی است فهرست اقلام مشمول حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، موضوع بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ، متعاقباً اعلام خواهد شد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامو مناطق آزاد و ویژه