لغو عوارض صادراتی دام زنده سبک (گوسفند و بز)

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه لغو عوارض صادراتی دام زنده سبک ( آبانماه)
تاریخ 1393/8/6
شماره بخشنامه 93/210/42662
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

سازمان توسعه تجارت ایران

گمرک ایران – دفتر صادرات

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویر مصوبه شماره 89825 مورخ 93/07/29 شورای اقتصاد مبنی برلغو عوارض صادراتی دام زنده سبک به میزان 60% (موضوع مصوبه شماره 47923/51355 مورخ 91/03/17 هیات وزیران) از تاریخ 1393/06/01 ارسال می گردد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.

سید عباس حسینی

مدیکل دفتر مقررات صادرات و واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.