لغو ممنوعیت واردات کمپوت آناناس

96/210/2891 دانلود بخشنامه
1396/01/28
سازمان صنعت معدن و تجارت استانها
با سلام به پیوست تصویرنامه شماره 95/501/5416 مورخ 1395/12/16 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کمپوت آناناس تحت ردیف تعرفه 20082000 به استناد ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
95/501/5416
1395/12/16
موضوع لغو ممنوعیت واردات کمپوت آناناس
با سلام و احترام
به استناد ماده یک قانون تمرکز وظائف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی مصوب سال 1391 مججلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن به شماره 49292ت/181552 مورخ 1392/12/6 و ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بدینوسیله واردات مپوت آناناس به شماره تعرفه 2008200 از گمرکات رسمی با رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای سازمان حفظ نباتات و سایر مقررات مربوطه مجاز اعلام می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به این حوزه اعلام نمایند.
علی اکبر مهرفرد