لغو گمرکات اختصاصی برای ترخیص کالاهای اسباب بازی، چینی آلات و چسب لاستیک

بسمه تعالی

225759/113/642/73/514
19/11/1392

ستاد نظارت گمرکات استان ………………../ اداره کل گمرک ………

باسلام و احترام
در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور و روان سازی تشریفات گمرکی و اختیارات حاصل از مواد (2) و (39 ) قانون امور گمرکی ، نظر به اینکه تعیین گمرکات اختصاصی ترخیص اسباب بازی، چینی آلات ،چسب و لاستیک موجب بروز مشکلات فراوان برای صاحبان کالا که ناچار به ترانزیت محمولات وارده از برخی گمرکات وارده به سایرگمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای مزبور شده و موجبات نارضایتی صاحبان کالا درقبال اجبار به ترانزیت کالاهای وارده مزبور به سایر گمرکات اختصاصی ترخیص کالاهای موصوف و در نتیجه کندی انجام امور تشریفات گمرکی کالای وارده ،گردیده است ، لذا ضمن لغو گمرکات اختصاصی برای ترخیص کالاهای اسباب بازی، چینی آلات و چسب ، مراتب بشرح ذیل اعلام میدارد :

1- کلیه گمرکات کشور مجاز به انجام رویه واردات قطعی ، مجاز خواهند بود با رعایت کامل کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های صادره نسبت به ترخیص اقلام یاد شده اقدام نمایند .
2- با صدور این دستور العمل بخشنامه شماره 60039/113/642/73/108 مورخ 22/3/1389 ( در مورد تعیین گمرکات اختصاصی ترخیص چسب ) و کلیه بخشنامه های پیروی آن لغو میگردد.
3- بخشنامه های شماره 294374/190795/113/461/73/365 مورخ 24/12/1388 ( در مورد تعیین گمرکات اختصاصی ترخیص اسباب بازی ) و آن بخش از بخشنامه شماره 201109/92/164372/113/461/73/456-16/10/1392 که درمورد تعیین گمرکات اختصاصی ترخیص اسباب بازی می باشد لغو می گردد . شایان ذکر است رعایت دستور العمل نحوه ترخیص کالای اسباب بازی از جمله 200563/155986/113/461/73 مورخ 28/9//1389 (تصویر پیوست ) و سایر دستورالعمل های صادره مرتبط با نحوه و چگونگی اخذ مجوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مرتبط با چگونگی پذیرش اظهار نامه های کالاهای وارده اسباب بازی و نحوه نمونه برداری از کالای وارده مزبور بقوت خود باقی بوده و رعایت آن برای کلیه گمرکات الزامی میباشد .
4- بخشنامه شماره 280342/113/642/73/332 مورخ 26/10/1383 و کلیه بخشنامه های پیروی مربوطه از جمله بند (4) بخشنامه شماره 209610/113/656/73/323 مورخ 9/8/1385 لغو میگردد.
5- بند (10 ) ، ( 14 ) و ( 16 ) بخشنامه شماره 122118/113/642/73/193 مورخ 19/6/1390 در مورد گمرکات اختصاصی ترخیص چینی آلات ، اسباب بازی و چسب ، لغو می گردد.
6- بخشنامه شماره 87379/52928/791/241/73/169 مورخ 28/4/89 و کلیه بخشنامه های پیروی مربوطه در خصوص گمرکات اختصاصی ترخیص لاستیک لغو می گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه