لیست تراکتورهای مجاز وارداتی برای سال 96

فهرست زیر لیست تراکتورهای مجاز برای واردات در سال 96 را نشان می دهد و واردات این تراکتورها به صورت نو به داخل کشور مجاز می باشد.

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو کلاس خودرو نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف
1396/08/24 نیکو کشت سبز بنیان ANTONIO CARRARO S.P.A YANMAR 3NNDA 218211 (SUPER TIGRE 5800) تراکتور 1
1396/08/24 نیکو کشت سبز بنیان ANTONIO CARRARO S.P.A YANMAR 3NNDA 218221 (TIGRONE 5800) تراکتور 2
1396/05/16 ارس آسیا سازه AGT LOMBARDINI LDW1603 B1 AGT 835 بدون کابین تراکتور 3
1396/05/16 ارس آسیا سازه AGT LOMBARDINI LDW2204 B1 AGT 850 بدون کابین تراکتور 4
1396/07/06 دیزل موتور باختر KUBOTA SFB-M242-E B2420 بدون کابین تراکتور 5
1396/11/17 نوین برداشت سینا KUKJE MACHINERY CO LTD KUKJE/A1100T1 BRANSON 2900 تراکتور 6
1396/11/19 نوین برداشت سینا KUKJE MACHINERY CO LTD A2300N2 KUKJE MACHINERY CO BRANSON 5025R TYPE 25R TIPE VARIANT CBMCR تراکتور 7
1396/11/17 نوین برداشت سینا KUKJE MACHINERY CO LTD KUKJE/A1700T1 BRANSON F42R تراکتور 8
1396/04/08 دیزل موتور باختر GOLDONI VM87C/3-D 703 IE3 CLUSTER 70 SN تراکتور 9
1396/04/08 دیزل موتور باختر GOLDONI LOMBARDINI LDW 1603/G EURO 45 SN بدون کابین تراکتور 10
1397/02/04 سبز کوش نگین FERRARI FERRARI KDI 2504M/26 LOMBARDINI KOHLER FERRARI COBRAM 60AR AR TIPE 60F تراکتور 11
1397/02/04 سبز کوش نگین FERRARI FERRARI V1505-EUI KUBOTA FERRARI CROMO K40AR AK4A TIPE 40F تراکتور 12
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) CHANGCHAI 3M78-R01 HHJM-164Y جفت دیفرانسیل مخصوص برنج و باغی تراکتور 13
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG KM385TE1 HHJM-204E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 14
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG KM385TE HHJM-244E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 15
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG 4L22T1 HHJM-304E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 16
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA(JM) SHANDONG HUAYUAN LIADONG 4L22T HHJM-354E جفت دیفرانسیل مخصوص برنج تراکتور 17
1396/11/09 سبز کوش نگین FERRARI BCS V1505-EU1 KUBOTA CORPORATION INVCTUS K400AR AK4A(بدون کابین) TYPE 40B تراکتور 18
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA LIADONG KM385BT JINMA 254 تراکتور 19
1397/02/10 تراکتور سازی داروانا JINMA JIANG-DONG TY395IT JINMA 354 تراکتور 20
1396/10/14 دیزل موتور باختر KUBOTA D1703-MA-2 L3408 بدون کابین تراکتور 21
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD IVECO F5AE945E A L7010 PLUS 70R (بدون کابین) تراکتور 22
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON PLUS80ROPS IVECO S.P.A F5AE545F A L7020 (بدون کابین) تراکتور 23
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON PLUS100C IVECO S.P.A F4CE9484M J L7040 (با کابین) تراکتور 24
1397/01/20 برلیانس اینداستریال کمپانی آف ارس فری زون MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED MAHINDRA AND MAHINDRA-LTD(FES)NE 352H (41.03KW) MAHINDRA 5530 TURBO(2WD) بدون کابین تراکتور 25
1397/01/20 برلیانس اینداستریال کمپانی آف ارس فری زون MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED MAHINDRA AND MAHINDRA-LTD(FES)NE 357H (44.76KW) MAHINDRA 6030 TURBO(4WD) بدون کابین تراکتور 26
1397/01/20 برلیانس اینداستریال کمپانی آف ارس فری زون MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED MAHINDRA AND MAHINDRA-LTD(FES)NEF 479H (59.00KW) MAHINDRA 8560 TURBO(4WD) بدون کابین تراکتور 27
1396/11/18 قوای محرکه تندک تیز ZETOR TRACTORS A.S ZETOR Z1005 PROXIMA100 TIPE 2008-P4 تراکتور 28
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON S4Q-D30.2KW R-41 (بدون کابین) تراکتور 29
1397/02/10 نوین برداشت سینا ZHEJIANG XINCHAI CO.LTD A498BT3 RK40-A TIPE RK454-A2 تراکتور 30
1396/10/28 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD MVS3L2-JCSA MHI-VST DIESEL ENGINE SOLIS 26 (4WD) تراکتور 31
1396/12/23 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD SONALIKA 3102EL SOLIS 50 4WD (بدون کابین) تراکتور 32
1396/12/23 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD SONALIKA 4100ELT SOLIS 75 4WD (بدون کابین) تراکتور 33
1396/12/23 تام اروند ماشین INTERNATIONAL TRACTORS LTD SONALIKA 4105ELT SOLIS 90 4WD (بدون کابین) تراکتور 34
1396/11/23 تعاونی خدمات کشاورزی بکتاش بهنمیر NEW HOLLAND CNH-667 TA/EEP T6090 تراکتور 35
1396/12/22 تولید ادوات دهقان ورز TRACTOR AND FARM EQUIPMENT LIMITED SIMPSON S325 TAFE 45Di تراکتور 36
1396/10/29 تولید ادوات دهقان ورز TRACTOR AND FARM EQUIPMENT LIMITED SIMPSON ST440.3 TAFE 8502 4WD تراکتور 37
1396/03/10 گسترش ماشین نیکان LOVOL C490BT1 TYPE TB VARIANT TB404R تراکتور 38
1396/03/10 گسترش ماشین نیکان LOVOL KM385 TYPE TE VARIANT TE254R تراکتور 39
1396/03/10 گسترش ماشین نیکان LOVOL KM385 TYPE TE-1 VARIANT TE254 تراکتور 40
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON S4QT(60PS) U60 (با کابین) تراکتور 41
1396/11/26 ارغوان آدینه LS MTRON LTD LS MTRON S4QT(60PS) U60 (بدون کابین) تراکتور 42
1396/09/30 ارغوان آدینه LS MTRON U-MODEL LS MTRON L4AL-T1 U65 TIPE UL65 BRAND ULTRA65 (با کابین) تراکتور 43
1396/09/30 ارغوان آدینه LS MTRON U-MODEL LS MTRON L4AL-T1 U65 TIPE UL65 BRAND ULTRA65 (بدون کابین) تراکتور 44
1396/10/10 برچینکار YTO INTERNATIONAL.LTD YTO 1104D-E44TA YTO-X1254 تراکتور 45
1396/10/10 برچینکار YTO INTERNATIONAL.LTD YTO 4RZT YTO-X904 تراکتور 46