لیست خودروهای مجاز وارداتی سال 96

لیست زیر خودروهایی که نشان می دهد که موفق به کسب مجوز سه گانه استاندارد، محیط زیست و نمایندگی شده اند و ثبت سفارش واردات آنها به ایران بلامانع است.

مهلت اعتبارثبت سفارش خودرو شرح استاندارد شماره شاسی نام نمایندگی سازنده مدل موتور مدل خودرو نام خودرو ردیف
1396/10/01 WBA1U710?GG پرشیا خودرو BMW N13B16A (1598cc) BMW 120I 120Iبی ام و 1
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/11/24 خودروهای سال ساخت 2016:WBA1S31??GV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاXو اعداد صفر تا 9می شود. خودروهای سال ساخت 2017 :WBA1S31??HV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xو اعداد صفر تا 6می شود. پرشیا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc) 125i TYPE 1K4 TIPE 1S31 MODEL 6A1250700 STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL (A/T) 125i بی ام و 2
1396/10/01 WBA1U910?GP پرشیا خودرو BMW N20B20A (1997cc) BMW 125I 125I بی ام و 3
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/10/01 WBA2A310?GV پرشیا خودرو BMW B38A15A (1499cc) BMW 218I 218I بی ام و 4
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/10/01 WBA2A710?GV پرشیا خودرو BMW B48A20B (1998cc) BMW 225I 225I بی ام و 5
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/11/24 خودروهای سال ساخت 2016: WBA2K51??GV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا9 می شود. خودروهای سال ساخت 2017 : WBA2K51??HV رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Xو اعداد صفر تا 9می شود. پرشیا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc) BMW 230i TYPE 2K51 TIPE 1C MODEL 6A240800 CONVERTIBLE ROOF (AE) ONE DIFFERENTIAL (A/T) 230iبی ام و 6
1396/10/01 WBA5A310?HG پرشیا خودرو BMW N20B20B (1997cc) BMW 520I 520I بی ام و 7
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/10/01 WBA5A510?GG پرشیا خودرو BMW N20B20A 1997cc (A/T) BMW 528I 528I بی ام و 8
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/11/24 خودروهای سال ساخت 2016 :WBAJA51??GG رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف Aتا X و اعداد صفر تا 9 می شود. برای خودروهای سال ساخت 2017:WBAJA51??HG رقم هشتم عبارتست از رقم آزاد که می تواند ارقام صفر تا نه باشد. رقم نهم عبارتست از رقم کنترلی و شامل حروف AتاX و اعداد صفر تا 9 می شود. پرشیا خودرو BMW B48B20B TURBO (1998cc) BMW 530i TYPE G5L TIPE GA51 MODEL 6A050700 SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T) 530iبی ام و 9
1396/10/01 WBA7A010?GG پرشیا خودرو BMW B48B20B (1998cc) BMW 730LI 730Li بی ام و 10
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/10/01 خودرو 2016:JMBXTGA2WGZ خودرو 2017: JMBXTGA2WHZ آرین موتور پویا MITSUBISHI MOTOR 4B11 (1998cc) MITSUBISHI ASX MODEL GA2WXT HZL6Z TYPE GA0 STATION WAGON(AC)TWO DIFFERENTIAL (CVT) ASX میتسوبیشی 11
1396/10/01 NMTKY??X?0R ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc) C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX10(H) MODEL NGX10L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL(CVT) C-HR تویوتا 12
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
1396/10/01 NMTLY??X?0R ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8NR-FTS (1197cc) C-HR TYPE AX1T(EU.M) TIPE NGX50(H) MODEL NGX50L-AHX(D.E.G.N)XW HATCHBACK(AB) TWO DIFERENTIAL(CVT) C-HR تویوتا 13
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
1396/10/01 NMTKZ??X?0R ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2ZR-FXE(1798cc) 37KW ELECTRIC MOTORS TOYOTA AX1T(EU.M) TYPE C-HR(HV) TIPE ZYX10L-AHX?BW MODEL ZYX10(H) HATCHBACK(AB)ONE DIFERENTIAL CVT C-HR تویوتا هیبرید 14
کاراکتر ششم نوع سیستم نگهدارنده می باشد که می تواند 3 یا 4 باشد.
کاراکتر هفتم شماره مدل می باشد که می تواند B یا F باشد.
کاراکتر نهم CHECK DIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یا X باشد.
1396/10/01 خودرو سال 2016: VF7SAHNVAG، خودرو 2017: VF7SAHNVAHW آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN HNV(HN04) 1199cc CITROEN DS3 TIPE A53PHNVA6 HATCHBACK(AB) ONE DIFERENTIAL (A/T) DS3 سیتروئن 15
1396/10/01 برای خودروهای سال 2016:VF7NX5FMAGY آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 (1598cc) DS4 TIPE N TYPE X5FM MODEL A HATCHBACK (AB) ONE DIFFERENTIAL (A/T) DS4 هاچ بک 16
برای خودروهای سال 2017:VF7NX5FMAHY
1396/10/01 خودرو 2016:VF7KF5FMAGS آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5F06 1598cc DS5 (A/T) DS5 سدان 17
خودرو 2017:VF7KF5FMAHS
1396/10/01 سال 2016:VF7NB5GYCGK آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc) DS5LS TYPE NB5GY MODEL C بدنه سالنی (A/T) DS5LS 18
1396/10/01 سال 2016:VF7NU5GYCGK آرین موتور تابان AUTOMOBILES CITROEN 5G02 (5GY) (1598cc) DS6 TYPE NU5GY MODEL C بدنه AC(CROSS OVER)(A/T) DS6 19
1396/10/01 خودروهای سال ساخت 2016: VFIRFCOO9GD و رقم نهم CHECKDIGIT می باشد که می تواند صفر تا نه یا X باشد .خودروهای سال ساخت 2017 :VFIRFCOO9HD و رقم نهم CHECKDIGIT می باشد که می تواند صفر تا 9 یاXباشد. خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT S.A.S M5M B4 TURBO (1618cc) RENAULT ESPACE TYPE JRFCA*M5MB47A چند منظوره (AF)(A/T) ONE DIFFERENTIAL ESPACE رنو 20
1396/10/01 برای خودروهای سال ساخت 2016:LMGFE1G??G1 الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B16K1(1598cc) TRUMPCHI GA3S TYPE AF MODEL GAC7160F1A5A SEDAN (AA) ONE DIFFERENTIAL (A/T) GA3S ترامپچی 21
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. 2 برای STANDARD، 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
1396/10/01 برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1 الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1(1751cc) GAC TRUMPCHI GS5 TYPE AD MODEL GAC6470D2H5A STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T) GS5 ترامپچی 22
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
1396/10/01 برای خودروهای 2016 :LMGDG3G??G1 الماس داران GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP MOTOR CO 4B18M1 (1751cc) TRUMPCHI GS5 SUPER TYPE A56 MODEL GAC6470D2H5C STATION WAGON (AC) TWO DIFFERENTIAL (A/T) GS5 ترامپچی 23
کاراکتر هشتم نشان دهنده سری خودرو می باشد. 2 برای STANDARD و 5 برای ELITE VERSION و 8 برای DELUXE VERSION می باشد.
رقم نهم حرف رمز می باشد که می تواند صفر تا 9 یا A تا X باشد.
1396/10/01 .برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد. کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4NA (1999cc) HYUNDAI IX35(TUCSON) TIPE TL چند منظوره (A/T)(AF)4WD IX35 هیوندای 24
1396/08/09 KMHJ1813D?U آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc) HYUNDAI IX35(TUCSON) تیپ TL (A/T) IX35 هیوندای 25
KMHJ2813D?U
KMHJ3813D?U
KMHJ4813D?U
KMHJ5813D?U
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
1396/10/01 JTJBARBZ??2 ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc) LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTA (AF) TWO DIFERENTILA (A/T) NX200T لکسوس 26
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTJBARBZ??2 ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc) LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTV (AF) TWO DIFERENTILA (A/T) NX200T لکسوس 27
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 و H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTJBARBZ??2 ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 8AR-FTS (1998cc) LEXUS NX200T TIPE AZ1 MODEL AGZ15L-AWTLTW (AF) TWO DIFERENTILA (A/T) NX200T لکسوس 28
قرار بگیرد.Xکاراکتر نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف G=2016 , H=2017,…
1396/10/01 JTJBJRBZ??2 ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBW (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA NX300H لکسوس هیبرید 29
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که عبارت است از رقم صفر یا حروف H=2017 , G=2016
1396/10/01 JTJBJRBZ??2 ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBA (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA NX300H لکسوس هیبرید 30
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
1396/10/01 JTJBJRBZ??2 ایرتویا TOYOTA MOTOR CORPORATION 2AR-FXE (GASOLINE MOTORS) 2JM+2FM (ELECTRIC MOTORS) 2494cc NX300H TIPE AZ1 MODEL AYZ15L-AWXLBV (AF)(CVT)TWO DIFERENTILA NX300H لکسوس هیبرید 31
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف H=2017 ، G=2016می باشد
1396/10/01 2016:JM?XTGF3WG? آرین موتور پویا MITSUBISHI MITSUBISHI 4B12 (2360cc) OUTLANDER(STATION WAGON)(CV/T) OUTLANDER میتسوبیشی 32
2017:JM?XTGF3WH?
کاراکتر سوم میتواند Y یا B باشد.
کاراکتر یازدهم سایت تولید خودرو میباشد که میتواند حروف J یا Z باشد.
1396/10/01 JTMDF?EV??J ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTGKV RAV4 تویوتا 33
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTMDF?EV??J ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTGKX RAV4 تویوتا 34
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTMRF?EV??J ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTMKV RAV4 تویوتا 35
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرفR ) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTMRF?EV??J ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTMKX RAV4 تویوتا 36
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTMBF?EV??J ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTXKV RAV4 تویوتا 37
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
1396/10/01 JTMBF?EV??J ایرتویا TOYOTA 2AR-FE-2494CC ASA44L-XA3A – ANTXKX RAV4 تویوتا 38
کاراکتر ششم نشان دهنده نوع سیستم نگهدارنده (شامل اعداد3، 4، 8،9 و یا حرف R) می باشد.
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X باشد.
کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرو می باشد که شامل حروف G:2016 یا H:2017 می باشد.
1397/09/09 JTJBAMCA?02 ایرتویا TOYOTA 8AR-FTS 1998cc LEXUS RX200T MODEL AL2(EU,M)/AGL25L/AWTGZW (AF)(A/T) TWO DIFFERENTIAL RX200T تویوتا 39
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
1396/10/01 سال 2016:VF1RFD00?GC خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT M5MB4 (1618CC) RENAULT TALISMAN TYPE YXFDA نوع بدنه سالنی(AA) ONE ONE DIFFERENTIAL (A/T) TALISMAN رنو 40
سال 2017:VF1RFD00?HC
قرار بگیرد.Xرقم نهم رقم کنترلی است که میتواند صفر تا 9 یا حرف
1396/04/27 خودروهای سال 2016:VSSZZZNHZG1-خودروهای سال 2017:VSSZZZNHZH1 بازرگانی معین موتور SEAT S.A CWVA CWV?????? 1598cc TOLEDO TYPE NH TIPE AACWVA SALOON (AA) ONE DIFFERENTIAL(A/T) TOLEDO 41
1397/10/01 خودروهای سال 2016 و 2017:JN1TBNT32U0 جهان نوین آریا NISSAN QR25 2488CC NISSAN X-TRAIL TIPE TBNT32 MODEL TDBNLRW چند منظوره (AF) CVT 4WD X-TRAIL نیسان 42
1396/09/28 خودروهای سال 2016:VF3DDNFPTGJ مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED NFP (1587cc) PEUGEOT 301 TIPE M34PNFPA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL پژو 301 43
خودروهای سال 2017:VF3DDNFPTHJ
1396/09/28 خودروهای سال 2016:VF38D5GYAGL مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو AUTOMOBILES PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILED 5GY(5G02) (1598cc) PEUGEOT 508 TIPE W24P5GYA6 SALOON (AA)(A/T) ONE DIFFERENTIAL پژو 508 44
خودروهای سال 2017:VF38D5GYAHL
1396/10/01 سال 2016:WP0ZZZ98ZGS2 معین موتور PORSCHE DDP 1988cc 718BOXSTER TIPE 982 TYPE KA12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T) پورشه باکستر 45
سال 2017:WP0ZZZ98ZHS2
1396/10/01 خودرو 2016:WP0ZZZ98ZGS2 معین موتور PORSCHE DDN 2497cc 718BOXSTER S TIPE 982 TYPE KB12 MODEL AE CABRIOLET CONVERTIBLE ROOF(A/T) پورشه باکستر اس 46
خودرو 2017:WP0ZZZ98ZHS2
1396/10/01 خودرو 2016: WP1ZZZ95ZGLB معین موتور PORSCHE CYP 1984cc MACAN TIPE 95B TYPE JD22 MODEL AC STATION WAGON 4WD (A/T) پورشه ماکان 47
خودرو 2017: WP1ZZZ95ZHLB
1396/10/01 خودرو 2016: JTDKB3FU?? 3 ایرتویا TOYOTA 2ZR-FXE نوع موتور بنزینی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR نوع موتور برقی TOYOTA PRIUS TYPE XW5(EU.M) TIPE ZVW50L MODEL AHXEBV AND AHXEBW HATCKBACK(AB) CVT (1798cc) تویوتا پریوس (هیبرید) 48
خودرو 2017: JTDKB3FU?? 3
کاراکتر نهم عبارتست از رقم کنترلی و می تواند حرف X و یا اعداد صفر تا 9 باشد.
کاراکتر دهم نشاندهنده مدل سال خودرو می باشد که میتواند G برای سال 2016، H برای سال 2017 و یا صفر باشد.
1396/10/01 خودروهای سال ساخت 2016: VF1HSRGJ?GA رقم نهم CHECK DIGIT است که از اعداد صفر تا 9 و حرف X متغییر است خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT F4RE4 1998cc DUSTER 4*4 TYPE HS (STATION WAGON)(A/T) رنو داستر 49
1396/10/01 خودروهای سال ساخت 2016: VF1HSRCH?GA-خودروهای سال ساخت2017:VF1HSRCH?HA -کاراکتر ر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X است. خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT F4RE4 (1998cc) RENAULT DUSTER (4*2) TIPE HS STATION WAGON(AC) ONE DIFFERENTIAL(A/T) رنو داستر 50
1396/10/01 VF1LZL?6??? – کاراکتر هفتم می تواند دو حالت Jیا 2باشد که بر اساس کشور مونتاژ کننده تعریف می شود. کاراکترJمربوط به حالتی است که کشورمونتاژکننده خودرو ترکیه باشد و کاراکتر 2مربوط به حالتی است که کشور مونتاژ کننده کره می باشد.کاراکتر نهم نشان دهنده کد کنترلی خودرومی باشد که عبارت است از ارقام صفر تا 6یا حرف x.کاراکتر دهم نشان دهنده مدل سال خودرومی باشد که عبارت است از:G=2016, H=2017 کاراکتر یازدهم نشان دهنده کد کشور مونتاژ کننده خودرومی باشد که عبارت است از :R=TURKEY, C=COREA خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT M4RJ7 1997cc FLUENCE (SEDAN) (M/T) رنو فلوئنس 51
1396/10/01 برای خودرو های سال 2017:VF1RZG00?HC خدمات تجارت نگین خودرو RENAULT 2TRC7 (2488cc) RENAULT KOLEOS YRZGA 2TRC7 7R STATION WAGON (AC)(CVT) TWO DIFERENTIAL رنو کولیوس 52
متغیر است. X است که از اعداد صفر تا 9 و حرف CHECK DIGIT رقم نهم
1396/08/09 سال 2016: VF12R????GW : ایساکو کیش RENAULT S.A.S H5FD4(1197 CC) RENAULT CAPTURE (A/T) رنو کپچر 53
سال 2017:VF12R????HW
کاراکتر ششم و هفتم مربوط به کد موتور که می تواند 45د و یا RH باشد.
کاراکتر هشتم نشان دهنده STANDARD J87 که عبارتست از : E و یا 1
کارکاتکر نهم مربوط به CHECK DIGIT است که شامل اعداد صفر تا 9 و یا حروف X یا E می باشد.
1396/10/01 سال 2016:KPT20?1VSGP رامک خودرو SSANGYONG MOTOR 173910 (1597cc) SSANGYONG با تیپ XKVA مدل TIVOLI (A/T) سانگ یانگ تیوولی 54
سال2017:KPT20?1VSHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.
1396/10/01 سال 2016:SCCLJCRC?GHD1 ایلیا موتور LOTUS 2ZR (1798cc) ELISE 220 CUP گونه1111تیپ AC 1111 کوپه (M/T) لوتوس الیزه 55
میتواند باشد.X تا A میباشد که شامل اعداد صفر تا ۹ و حروف CHECK DIGITرقم نهم
1396/10/01 سال 2016:SCCLJCRC?GHD1 ایلیا موتور LOTUS 2ZR (1798cc) ELISE S گونه1111تیپ AB 1111 سقف کروک (M/T) لوتوس الیزه 56
میتواند باشد.Xتا A میباشد که شامل اعداد صفر تا ۹ و حروف CHECK DIGITرقم نهم
1397/10/01 خودروهای سال 2016 و 2017:SJNFBAF15U7 جهان نوین آریا NISSAN HR16 (1598CC) NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE A MODEL A07 چند منظوره (AF) ONE DIFFERENTIAL (CVT) نیسان جوک 57
1397/10/01 خودروهای سال 2016 و 2017:SJNFANF15U7 جهان نوین آریا NISSAN MR16 (1618CC) NISSAN JUKE TYPE F15 TIPE C MODEL C06 چند منظوره (AF) TWO DIFFERENTIAL (CVT) نیسان جوک 58
1396/08/09 KMHD041FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP) می باشد. آسان موتور HYUNDAI G4NA (1999cc) ELANTRA TIPE AD TYPE A5P21 MODEL A62AX1.A62AY1 بدنه سالنی (A/T) هیوندا النترا 59
KMHD641FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L) می باشد.
KMHD741FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL) می باشد.
KMHD841FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX) می باشد.
KMHD941FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS) می باشد.
KMHDR41FB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری SHG) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
1396/10/01 برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد. کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4NA 1999cc HYUNDAI ELANTRA SALOON(AA) TIPE AD (A/T)ONE DIFFERENTIAL هیوندا النترا 60
1396/08/09 KMHCS41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد. آسان موتور HYUNDAI G4FC (1591cc) HYUNDAI ACCENT TIPE RB TYPE S5P51 MODEL A41AZ1 SALOON (A/T) هیوندا اکسنت 61
KMHCT41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHCU41DB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
1396/10/01 برای خودروهای سال 2016:کاراکتر پنجم مربوط مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBGU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد.برای خودروهای سال 2017:کاراکتر پنجم مربوط به مدل و سری خودرو می باشد که می تواند:KMHD?41FBHU صفر نشان دهنده سری 6.TOP نشان دهنده سری 7.L نشان دهنده سری 8.GL نشان دهنده سری GLS,JSL,9.TAX نشان دهنده سری R.HGS نشان دهنده سری SHG باشد. کرمان موتور HYUNDAI MOTOR CO G4KJ (2359cc) HYUNDAI SANTAFE TIPE DM STATION WAGON (AC) 4WD (A/T) هیوندایی سانتافه 62
1396/08/09 KMHSS81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه معمولی) می باشد. آسان موتور HYUNDAI G4KJ (2359cc) SANTAFE TIPE DM TYPE C7P14 MODEL A61CZ1 (STATION WAGON) 4WD (A/T) هیوندایی سانتافه 63
KMHST81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSU81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSV81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSW81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه معمولی) می باشد.
KMHSL81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری L برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSM81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GL برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSN81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری GLS, JSL, TAX برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSP81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HGS برای بدنه بلندتر) می باشد.
KMHSR81BD?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری TOP برای بدنه بلندتر) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
1396/04/02 سال 2016: KMHE?411BGA پاکرو سبز قشم HYUNDAI MOTORS G4NG (1999cc) 115KW-MOBIS 36500-3D600 38KW SONATA HYBRID LF TIPE HEV SALOON (AA) (A/T) هیوندایی سوناتا هیبرید 64
سال 2017: KMHE?411BHA
رقم پنجم مدل و سری خودرو میباشد.
1: برای سری L
2: برای سری GL
3: برای سری GLS,JSL,TAX
4: برای سری HGS
5: برای سری TOP
1396/08/09 خودروهای سال 2016: KMHE?41?BGA -یک برای سری L-دو برای سری GL-سه برای سری GLS.JSL.TAX-چهار برای سری HGS-پنج برای سری TOP آسان موتور HYUNDAI MOTOR COMPANY G4NG (1999cc) SONATA HYBRID LFE (A/T) هیوندایی سوناتا هیبرید 65
1396/08/09 KMHTA61DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد. آسان موتور HYUNDAI G4FD 1591cc (A/T) VELOSTER TIPE FS TYPE B4P11 MODEL D61AZ1 HATCHBACK (A/T) هیوندایی ولوستر هاچ بک 66
KMHTB61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61 DG?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
1396/08/09 KMHTA61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری LOW) می باشد. آسان موتور HYUNDAI G4FG 1591cc (A/T) VELOSTER TIPE FS TYPE B4P31 MODEL A61AZ1 HATCHBACK (A/T) هیوندایی ولوستر هاچ بک 67
KMHTB61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE LOW) می باشد.
KMHTC61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE) می باشد.
KMHTD61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری MIDDLE HIGH) می باشد.
KMHTE61CB?U رقم پنجم نشاندهنده مدل و سری خودرو (سری HIGH) می باشد.
کاراکتر دهم مربوط به مدل سال خودرو می باشد. G=2016 , H=2017
1396/10/01 سال 2016:LJSKA3AG?GD ستاره نیک آریا JIANGSU JOYLONG AUTOMOBILE CO 4G69S4N (2378cc) HKL6540 (M/T) ون 68
سال 2017: LJSKA3AG?HD
کاراکتر نهم رقم کنترلی می باشد که شامل ارقام صفر تا نه یا حرف X می باشد.
1396/10/01 سال 2016:KPTA0?18SGP رامک خودرو SSANGYONG MOTOR COMPANY G20DF/172950 (1998cc) KORANDO 4*4 (SUV)(A/T) کوراندو 69
سال2017:KPTA0?18SHP
کاراکتر ششم که ممکن است حرف A برای خودروهای STANDARD و یا B برای خودروهای DELUXE باشد.