لیست فروشگاه ها و مغازه های پوشاک و کفش در شهر باکو

• “VOSTOK SERVICE”
• AZ1072, Azərbaycan, Baki, Fətəli Xan Xoyski pr-ti,106
Tel.: (99412) 465 81 85
Моb.: (99455) 265 81 85
Fax: (99412) 465 81 86
E-mail: baku@vostok.az
Web: www.vostok.az

• “DUTY FREE.AZ” LLC
• AZ 1044, Heydar Aliyev International Airport
Tel.: (99412) 437 40 50
Fax: (99412) 437 40 51
E-mail: info@dutyfree.az
Web: www.dutyfree.az

• “FEMINA”
• AZ, “Sederek” Shoping Center, “ELİT” the 2nd floor
Tel.: (99412) 511 69 57
Моb.: (99450) 300 38 38
E-mail: info@femina.az
Web: www.femina.az

• “Sanofi – Aventis Group”
• Az.1065 C.Cabbarli kuch, 80-ci floortaba,44 Caspian plaza ll
Tel.: (99412) 437 16 48/ 49/ 51
Fax: (99412) 437 16 52
E-mail: kamalya.gurbanova@sanofi-aventis.com
Web: www.sanofi-aventis.com

• “ORCHESTRA”
• AZ 1000, 15, Rasul Rza str; 83, Nizami str.
Tel.: (994 12) 493 05 72, 493 05 72
E-mail: office@orchestra.az
Web: www.orchestra.az

• “EMILAND”
• AZ 1000, 63, Fuzuli str.
Tel.: (99412) 596 71 43
Моb.: (99450) 634 05 06, (99455) 543 55 06
E-mail: info@emiland.az
Web: www.emiland.az

• “EMILAND”
• AZ 1000, 77, Nizami str.
Tel.: (99412) 598 12 18
Моb.: (99455) 202 57 00
Fax: (99412) 598 12 18
E-mail: info@emiland.az
Web: www.emiland.az

• “EMİLAND”
• AZ 1000, 86, T. Aliyev str.
Tel.: (99412) 564 59 26, 465 94 82
Моb.: (99450) 634 05 06, (99455) 543 55 06
Fax: (99412) 564 59 26
E-mail: info@emiland.az
Web: www.emiland.az

• “Karolina Valiant”
• AZ1000,Binə” ticarət mərkəzi, univermaq
Tel.: (99412) 446 90 90
Моb.: (99450 55) 365 77 77
Fax: (99412) 446 90 90
E-mail: info@karolinavaliant.com
Web: www.karolinavaliant.com

• “SİNTEKS LLC”
• Az.1065 C.Cabbarli kuch, 9-cu floortaba,44 Caspian plaza lll
Tel.: (99412) 436 87 64. 497 59 09
Fax: (99412) 497 81 03
E-mail: info@sinteks.com
Web: www.sinteks.com

• “ACCESSORIZE”
• AZ 1000, 5, M. Rasulzade str.
Tel.: (99412) 493 03 70
Fax: (99412) 493 03 70
E-mail: accessorize@novco.biz
Web: www.accessorize.com

• “LALA Group”
• AZ 1010, 53, Z. Aliyeva str.
Tel.: (99412) 492 33 33
Fax: (99412) 492 92 03
E-mail: info@lalagroup.com
Web: www.lalagroup.com

• “BETTY BARCLAY”
• AZ 1000, 17, Azerbaijan ave.
Tel.: (99412) 598 17 87
Fax: (99412) 598 17 87
E-mail: bettybarclay@azeurotel.com

• “ÇAĞTEKS”
• AZ 1000, 35, Khaqani str.
Tel.: (99412) 598 31 39, 498 04 28
Моb.: (99450) 213 22 11
Fax: (99412) 498 04 28
Web: www.wedding.az
www.gelinlik.az

• “ÇAĞTEKS”
• AZ 1000, 35, Khaqani str.
Tel.: (99412) 598 31 39, 498 04 28
Моb.: (99450) 213 22 11
Fax: (99412) 498 04 28
Web: www.wedding.az
www.gelinlik.az

• “FAIK SÖNMEZ”
• AZ 1000, 13, S. Vurghun str.
Tel.: (99412) 493 60 35
Fax: (99412) 498 73 66
E-mail: faiksonmez@rambler.ru

• “EUROMODA”
• AZ 1000, 67, Nizami str
Tel.: (994 12) 598 51 76, 493 84 54
Fax: (994 12) 498 73 66
E-mail: euromodashop@rambler.ru

• “RAMSEY LONDON”
• AZ 1000, 73, H. Javid str.
Tel.: (99412) 537 08 54, 510 97 54
Fax: (99412) 498 73 66
E-mail: enjoymentshop@rambler.ru
Web: www.vibltd.az

• “RAMSEY LONDON”
• AZ 1000, 50, Nizami
Tel.: (99412) 493 76 24
Моb.: (99455) 571 74 99
Fax: (99412) 498 73 66
E-mail: enjoymentshop@rambler.ru
Web: www.vibltd.az

• “ENJOYMENT” mağazalar şəbəkəsi
• AZ 1000, 50, Nizami str.
Tel.: (99412) 493 29 09, 498 72 92
Fax: (99412) 498 73 66
Web: www.vibltd.az

• “ENJOYMENT” mağazalar şəbəkəsi
• AZ 1000, 39, Azadliq ave/
Tel.: (99412) 441 26 69
Fax: (99412) 498 73 66
Web: www.vibltd.az

• “ENJOYMENT” mağazalar şəbəkəsi
• AZ 1000, 73, H. Javid str.
Tel.: (99412) 537 08 54, 510 97 54
Fax: (99412) 498 73 66
E-mail: enjoymentshop@rambler.ru
Web: www.vibltd.az

• “AMNEZİYA”
• AZ 1000, 24, N. Rafibeyli str.
Tel.: (99412) 493 17 04
Моb.: (99455) 716 45 15

• “ADDRESS”
• AZ 1000, 25, N. Rafibeyli str.
Tel.: (99412) 596 32 34

• “STYLE HOUSE”
• AZ 1000, 1, Мirza Ibrahimov str.
Tel.: (99412) 596 53 85, 495 28 64
Fax: (99412) 495 28 64

• “UNITED COLORS OF BENETTON”
• AZ 1000, 4, M. Rasulzade str.
Tel.: (99412) 493 66 16
Fax: (99412) 493 66 16
E-mail: benetton@mybrands.az
Web: www.benetton.com

• “TOMMY HILFIGER”
• AZ 1000, 11, Aziz Aliyev str.
Tel.: (99412) 497 46 75
Fax: (99412) 497 46 75
E-mail: tommyhilfiger@mybrands.az
Web: www.mybrands.az

• “TRUSSARDI”
• AZ 1000, 3, Aziz Aliyev str.
Tel.: (99412) 437 19 39
E-mail: trussardi.baku@rar.az
Web: www.trussardi.com

• “STONES”
• AZ 1000, 37, Nigar Rafibeyli str.
Tel.: (99412) 598 29 42
E-mail: niyazi@azeurotel.com
Web: www.dressmaster.de

• ”STEILMANN”
• AZ 1000, 77/9, Nizami str.
Tel.: (99412) 598 31 44
Fax: (99412) 534 57 16
E-mail: niyazi@azeurotel.com
Web: www.steilmann.ru

• “SPORTCITY”
• AZ 1000, Nargiz Trading Center, 2 floor
Tel.: (99412) 496 88 27
E-mail: info@sportcity.az
Web: www.sportcity.az

• “SPORTCITY”
• AZ 1000, 10, Samed Vurghun str.
Tel.: (99412) 598 46 46
Fax: (99412) 498 10 03
E-mail: info@sportcity.az
Web: www.sportcity.az

• “SELA”
• AZ 1000, 9, T. Aliyarbeyov str.
Tel.: (99412) 598 37 80
E-mail: sela-baku@mail.ru
Web: www.sela.ru

• “SCABAL”
• AZ 1000, 3, Samed Vurghun str.
Tel.: (99412) 498 94 84
Fax: (99412) 498 94 84
E-mail: salamzade@rambler.ru
Web: www.scabal.com

• “ROSE EXCLUSIVE”
• AZ 1000, 9, Tarlan Aliyarbeyov str.
Tel.: (99412) 498 88 51
Fax: (99412) 498 88 51

• “RAVAZZOLO”
• AZ 1000, 13, Rashid Behbudov str.
Tel.: (99412) 498 15 70
Fax: (99412) 498 15 70

• “RAMOS”
• AZ 1000, 152, Mirzaagha Aliyev str.
Tel.: (99412) 494 14 46
Fax: (99412) 494 14 46

• “PUMA”
• AZ 1000, 8, Rashid Behbudov str.
Tel.: (99412) 598 11 21
Fax: (99412) 598 11 21
E-mail: puma@novko.biz
Web: www.mybrands.az

• “PRETTY WOMAN”
• AZ 1000, 7, Efendiyev str.
Tel.: (99412) 492 99 59
Fax: (99412) 492 99 59

• “PRET-A-PORTER”
• AZ 1000, 11, Rasul Rza str.
Tel.: (99412) 498 04 06
Fax: (99412) 493 22 99
E-mail: pret-a-porter@mail.ru

• “PENTEKS STORE”
• AZ 1000, 26, Nigar Rafibeyli str.
Tel.: (99412) 493 42 14
Fax: (99412) 493 42 14

• “PIERRE CARDIN”
• AZ 1000, 19, Huseyn Javid str.
Tel.: (99412) 438 72 44
Fax: (99412) 438 72 44
Web: www.pierrecardin.com

• “PAUL & SHARK” BOUTIQUE
• AZ 1000, 81, Neftchiler ave.
Tel.: (99412) 492 22 12
Fax: (99412) 492 22 12
E-mail: paulshark.baku@rar.az
Web: www.paulshark.it

• “PANTAMO”
• AZ 1000, 81, Nizami str.
Tel.: (99412) 498 22 74
Fax: (99412) 498 22 74
E-mail: bayramulu@yahoo.com
Web: www.pantamo.com

• “OSMANBEY”
• AZ 1000, 58, Nizami str.
Tel.: (99412) 498 25 23
Fax: (99412) 498 25 23
Web: www.osmanbeybaku.com

• “N STUDIO”
• AZ 1000, Taghiyev str.
Tel.: (99412) 498 05 36, 498 67 91
Fax: (99412) 498 05 36

• “NOBLE”
• AZ 1010, 10, Rasul Rza str.
Tel.: (99412) 497 31 64, 493 43 06,
۴۹۸ ۸۷ ۸۷, ۴۹۳ ۴۲ ۴۸
Fax: (99412) 493 49 98
E-mail: n.fashion@azeurotel.com

• “NIKE”
• AZ 1000, 21, Xaqani str.
Tel.: (99412) 598 04 94
Fax: (99412) 598 04 94
E-mail: nike@mybrands.az
Web: www.mybrands.az

• “NADIAS”
• AZ 1000, 206, Bul- Bul str.
Tel.: (99412) 498 59 00
Fax: (99412) 498 59 00
E-mail: nadejdabaku@rambler.ru

• “MOTIVI”
• AZ 1000, 1, Xaqani str.
Tel.: (99412) 499 99 45
Fax: (99412) 493 25 45
E-mail: motivi.baku@rar.az
Web: www.motivi.com

• “MEXX”
• AZ 1000, 14, Tarlan Aliyarbeyov str.
Tel.: (99412) 498 11 19
Fax: (99412) 493 25 45
E-mail: mexx.baku@rar.az
Web: www.mexx.com

• “LLOYD”
• AZ 1000, 3/5, Rasul Rza str.
Tel.: (99412) 493 93 79
Fax: (99412) 598 25 69
E-mail: askerov@aznetmail.com

• “LACOSTE”
• AZ 1000, 7, Rasul Rza str.
Tel.: (99412) 498 18 19
E-mail: lacoste.baku@rar.az
Web: www.lacoste.com

• “HILFIGER DENIM”
• AZ 1000, 5, M. Rasulzade str.
Tel.: (99412) 493 74 58
E-mail: denim@mybrands.az
Web: www.mybrands.az

• “KIP”
• AZ 1000, Nizami küç. , ۴۶/۷
Tel.: (99412) 4935529

• “IZABEL”
• AZ 1000, 79, Nizami str.
Tel.: (99412) 494 28 18
Fax: (99412) 494 28 18

• “GENTLEMAN”
• AZ 1000, 73, Sharifzade str.
Tel.: (99412) 497 65 97, 497 66 97
Fax: (99412) 497 65 97

• “ECCO”
• AZ 1000, 3, U. Hajiıbeyov str.
Tel.: (99412) 598 32 22
Fax: (99412) 598 32 22
E-mail: info@sportcity.az
Web: www.ecco-shoes.ru

• “DREAMS”
• AZ 1000, 17, Rasul Rza str.
Tel.: (99412) 493 24 54

• “DELORAS”
• AZ 1000, Bina Trading Centre, 10-th row, 311
Tel.: (99412) 456 99 01
Моb.: (99450) 320 26 47, 361 32 45
E-mail: seferov_elchin@box.az

• “DECOR”
• AZ 1000, 53, Fizuli str.
Tel.: (99412) 497 64 12
Fax: (99412) 497 64 12
E-mail: albatros2@sinteks.com
Web: www.sinteks.com

• “DANIEL HECHTER”
• AZ 1000, 20, Azerbaijan ave.
Tel.: (99412) 598 32 18
Fax: (99412) 598 32 18
E-mail: daniel-hechter.baku@rar.az
Web: www.daniel-hechter.com

• “COLINS”
• AZ 1000, 20, Nigar Rafibeyli str.
Tel.: (99412) 492 13 88
Fax: (99412) 492 13 88

• “ÇİNİCİ”
• AZ 1000, 1, Xaqani
Tel.: (99412) 498 84 25
Моb.: (99450) 715 02 94
Fax: (99412) 498 84 25
E-mail: info@cinicicollection.com

• “CHICCO”
• AZ 1000, 37, Nigar Rafibeyli str.
Tel.: (99412) 498 62 46
Fax: (99412) 498 62 46
E-mail: chicco@mybrands.az
Web: www.mybrands.az

• “CHAO-ITALIA”
• AZ 1000, 49, Istiqlaliyyat str.
Tel.: (99412) 492 99 79
Fax: (99412) 492 99 79

• “CACHAREL”
• AZ 1005, 4, Azerbaijan ave.
Tel.: (99412) 497 04 06
Fax: (99412) 497 04 06
E-mail: cacharel@azeronline.com
Web: www.cacharel.com

• “BOMOND”
• AZ 1001, 37/43, U. Hajibeyov str.
Tel.: (99412) 498 23 60
Моb.: (99450) 310 86 90
Fax: (99412) 498 23 60
E-mail: bomond-boutique@mail.ru

• “BALF COLLECTION”
• AZ 1000, 9, Samed Vurghun str.
Tel.: (99412) 493 65 27
Fax: (99412) 498 23 86

• “ASTORIYA”
• AZ 1000, 27, Bul Bul ave.
Tel.: (99412) 493 72 91
Fax: (99412) 493 72 91

• “APRIORI”
• AZ 1000, Azərbaycan pr. , 17
Tel.: (99412) 4981375
E-mail: apriori@azeurotel.com
Web: www.apriori-fashion.com

• “ALLURE”
• AZ 1000, 4/6, Aziz Aliyev str.
Tel.: (99412) 598 53 51
Fax: (99412) 598 53 51
E-mail: baldinini@azeronline.com

• “ALBATROS”
• AZ 1000, 60, Nizami str.
Tel.: (99412) 493 35 62
Fax: (99412) 493 35 62
E-mail: albatros2@sinteks.com
Web: www.sinteks.com

• “ALBATROS”
• AZ 1000, 53, Fizuli str.
Tel.: (99412) 497 64 12
E-mail: albatros2@sinteks.com
Web: www.sinteks.com

• “ADİDAS” Mağazası
• AZ 1000, 66, Nizami str.
Tel.: (99412) 493 11 12
Fax: (99412) 493 11 12
E-mail: adidas@azeurotel.com
Web: www.adidas.com