لیست فروشگاه ها و مغازه های پوشاک چرم در شهر باکو

“Gilan Deri” LLC

AZ 1095, 48, Nizami str.home 42/46
Tel.: (99412) 493 00 30
Fax: (99412) 598 11 34
E-mail: info@gila

nderi.az
Web: www.gilanderi.az

“VOSTOK SERVICE”

AZ1072, Azərbaycan, Baki, Fətəli Xan Xoyski pr-ti,106
Tel.: (99412) 465 81 85
Моb.: (99455) 265 81 85
Fax: (99412) 465 81 86
E-mail: baku@vostok.az
Web: www.vostok.az

“FEMINA”

AZ, “Sederek” Shoping Center, “ELİT” the 2nd floor
Tel.: (99412) 511 69 57
Моb.: (99450) 300 38 38
E-mail: info@femina.az
Web: www.femina.az

“Karolina Valiant”

AZ1000,Binə” ticarət mərkəzi, univermaq
Tel.: (99412) 446 90 90
Моb.: (99450 55) 365 77 77
Fax: (99412) 446 90 90
E-mail: info@karolinavaliant.com
Web: www.karolinavaliant.com

“Gon – Deri” ASC

AZ 1029, 8 th Kondalan str., 2
Tel.: (99412) 448 05 27, 448 05 28
Fax: (99412) 448 17 56
E-mail: gon-deri@rambler.ru

“ARMANDO DIAZ”

AZ 1000, 70, Nizami srt.
Tel.: (999412) 510 24 84
Моb.: (999455) 255 52 20
Web: samir_qadimov@mail.ru

“EPHESUS”

AZ 1014, 50, R. Behbudov str.
Tel.: (99412) 440 33 13
Моb.: (999450) 377 51 66
E-mail: info@ephesus.az
Web: www.ephesus.az