مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقوقی ( شرکتها و سازمانها )

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد .
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها .
( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.)
۳- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
۴- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.
۵- فرم دال )تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت (
۶- یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ.
۷- اصل کارت ملی مدیرعامل (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
۸- دو قطعه عکس ( جدید ، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۹- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۵ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۱۰- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۱- ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
۱۲- ارائه پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل معتبر ( مختص شرکتهای حمل و نقل )