مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد .
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.
برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
۴- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی)
۵- اصل کارت ملی( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه
از تمامی صفحات الزامی میباشد).
۶- دو قطعه عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۷- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۵ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۸- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۹- ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف- اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).
ب- اصل اجاره نامه به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه).
ج- اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه ).