مدارک و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویی متقاضی تحصیل در خارج

مدارک لازم:

 • تکمیل یک برگ پرسشنامه درخواست معافیت تحصیلی (نمونه شماره 9)

 • اصل شناسنامه عکس دار مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات

 • اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

 • اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصویر تمام صفحات

 • اصل مدرک دیپلم دبیرستان و دو نسخه تصویر آن

 • گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه معتبر و رشته مورد قبول وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن تاریخ شروع و پایان، رشته و مقطع تحصیلی و ریز نمرات واحدهای گذرانده شده با مهر و امضاء دانشگاه

 • یک قطعه عکس 3 * 2 رنگی (پشت نویسی شده) با زمینه روشن و تمام رخ مشمول

 • نام و نام خانوادگی، نشانی و تلفن یکی از بستگان مشمول در ایران جهت پیگیری امور

توضیحات :

 • به منظور پیگیری و اخذ معافیت تحصیلی ، مدارک مورد اشاره پس از تایید بخش دانشجویی نمایندگی می بایست از طریق بستگان (حسب نوع رشته پزشکی یا غیر پزشکی) متقاضی تحویل یکی از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردد.
 • بستگان متقاضی پس از دریافت معافیت مزبور می بایست آن را به اداره امور دانشجویی و بورسها – وزارت امور خارجه تحویل تا به نمایندگی مربوطه ارسال گردد.
 • بخش دانشجویی نمایندگی به محض وصول معافیت، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضی خواهد رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.