مصوبه دولت برای ترخیص ماشین آلات رهسازی مسجد جمکران

ه53922 ت/18299
1396/2/20
هیات وزیران در جلسه 1396/2/17 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
ترخیص قطعی یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی اهدایی به مسجد مقدس جمکران موضوع تصویب نامه شماره ه37712ت/59976 مورخ 1386/4/19 مشروط به عدم امکان واگذاری به غیر، بدون رعایت شرط های سال ساخت و داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور