معرفی شرکت لوله و پروفیل آریاوا به عنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر و شرکت آرتا فولاد مهر به عنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان

شماره 1401/1032035
1401/07/20
کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 199/1401/958237 مورخ 1401/07/04 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به
پیوست تصویر نامه شماره 60/174875 مورخ 1401/07/19 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/171208 مورخ 1401/07/16 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه درخصوص شرکت لوله و پروفیل آریاوا بعنوان نماینده شرکت فولاد امیر کبیر خزر (جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف) و شرکت آرتا فولاد مهر بعنوان نماینده شرکت فولاد آذربایجان (جهت صادرات میلگرد)، عیناً جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ ٣٠/٠٩/١۴٠١ ارسال می گردد.
علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

پ. ن : لوله و پروفیل آریا وا با شناسه ملی 10100910329 میلگرد شاخه و کلاف با شماره تعرفه های 72142000 – 72139190 و 72131090
شرکت آرتا فولاد مهر با شناسه ملی 14005806161

دانلود بخشنامه