معرفی پنج شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی

۵۴۰۱۷/۷۱

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

موضوع:
– معرفی پنج شرکت از هفت شرکت معرفی شده ( بشرح جدول پیوست)، مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره ۱۹۰۶/۹۴/ص- ۱۹/۰۳/۹۴ معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند ۱ماده ۱۸ دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: تعداد پنج شرکت از هفت شرکت معرفی شده (مطابق جدول بشرح ذیل ) که شرکتهای تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شرکتهای بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف ۲۷ و ردیف ۱۴۷سال ۹۲ موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانتنامه بانکی ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.

ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
۱-کیمیا پارافین تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۲-سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۳- صنایع رنگ اطلس فام سهند تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۴- پتروپاسارگاد خاورمیانه تولیدی ۱۹/۰۳/۹۵
۵- خدمات بازرگانی سهند نفتیران بازرگانی ۱۹/۰۳/۹۵