مقررات ورود و خروج طلا و جواهرات همراه مسافر

7936/19

ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویرنامه شماره 1669/93مورخ 9/1/93رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دررابطه باتعیین ضوابط ورودوصدورمصنوعات طلا ،نقره وزیورالات همراه مسافر(جهت مصارف غیرتجاری)ارسال واعلام می دارد:
1. وفق بند 2نامه فوق الذکرخروج زیورآلات شخصی همراه مسافرازانواع مصنوعات طلا،نقره ،پلاتین درمجموع تاحداکثر150گرم مجازمیباشد.چنانچه زیورآلات موردبحث مزین به سنگهای گرانبها ازقبیل ؛الماس ،یاقوت ،زمرد و..باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنهادرمجموع ازیک قیراط بیشترباشد.
2. باتوجه به بند3نامه یادشده خروج ظروف ومصنوعات نقره (غیرااززیورآلات )توسط مسافرین خروجی حداکثرتامیزان سه کیلوگرم مجازاست مشروط براینکه اشیاء مذکور درزمره آثارفرهنگی وتاریخی نباشد.

مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات


دیدگاه‌ها

 1. نادر نیم‌رخ
  نادر

  با تشکر از مطلب کامل وشیوا
  لطفا قیمت بیمه شخص ثالث رو هم برای هر یک از خودرو ها ذکر کنید
  من برای استعلام قسمت جهت ورود یک دستگاه سراتو 2014
  از 1/800/000تومان تا 2/500/000تومان قیمت گرفتم