ملغی شدن تخفیف ترخیص مقوای وارده شرکت افست و چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع مجوز ترخیص مقوای وارده طی نامه شماره ۶۳۷۱۷/ ه ب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ اعلام شد.

شماره 63717/ه ب
تاریخ 1401/07/09
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 97670/ت60243 ه مورخ 1401/06/07 موضوع : ” مجوز ترخیص مقوای وارده ” متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی ” هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ” و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به ” قاتون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ” و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی اثر خواهد بود.

” طبق بنده 5 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 ” شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند/
بنابراین مصوبه ناظر به تعیین سود بازرگانی صرفا برای دو شرکت ” افست ” و ” چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ” از حیث ایجاد امتیاز برای شرکت های مذبور، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف