منابع آزمون حمل و نقل بین المللی کالا

مواد آزمون شامل دروس اسناد حمل و نقل بین‌المللی کالا، قوانین و مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، حمل‌ونقل چندوجهی و کانتینری، کنوانسیونها و سازمانهای بین‌المللی حمل و نقل، قراردادهای حمل و نقل، قوانین و مقررات گمرکی، اسناد گمرکی، سیستم‌های بسته‌بندی و تخلیه و بارگیری کالا، کالاهای خطرناک، اینکوترمز، ترانزیت، تجارت خارجی، بیمه حمل‌ونقل و سایر دروس مرتبط می باشد.