مهلت ارائه اسناد حمل به بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا

99/275036
1399/8/28

بانک ملی ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سپه مدیریت امور بین الملل،بانک تجارت مدیریت امور بین الملل، بانک ملت مدیریت امور بین الملل، بانک صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک کشاورزی مدیریت امور بین الملل، بانک رفاه کارگران مدیریت امور اعتباری و بین الملل، بانک صنعت و معدن مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع،بانک توسعه صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک مسکن مدیریت امور بین الملل، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک پارسیان مدیریت امور بین الملل، بانک پاسارگاد مدیریت امور بین الملل،بانک اقتصاد نوین مدیریت امور بین الملل، بانک سامان مدیریت امور بانکداری بین الملل، بانک سرمایه مدیریت امور بین الملل، پست بانک ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سینا مدیریت امور بین الملل، بانک انصار اداره کل امور بین الملل، بانک مشترک ایران و ونزوئلا مدیریت امور بین الملل، بانک توسعه تعاون مدیریت امور بین الملل، بانک تجارتی ایران و اروپا شعبه تهران، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک شهر مدیریت امور عملیات ارزی، بانک دی معاونت امور بین الملل و ارزی، بانک گردشگری مدیریت امور بین الملل، بانک آینده مدیریت امور بانکداری بین الملل، اداره عملیات ارزی

احتراما پیرو نامه های عمومی شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و پیروی های مربوطه، شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24 و 99/229882 مورخ 1398/4/31 و یا اشاره به نامه شماره 99/م/23229 مورخ 1399/7/9 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رئیس جمهرو و نامه شماره 99/م/223786 مورخ 1399/7/20 معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موراد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد :

1- مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر دو ماه تعیین می گردد

2- مهلت صدور حواله های ارزی تعمیر شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسائل تحریم حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می گردد در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام نماید.

3- در صورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی امکان صرفاً در زمان پیش پرداخت وفق مقررات اعتبار و میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود

4- در مورد برات اسنادی صرفاً در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی واردکننده اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمناً مهلت انتقال ارز از زمان تامین یک ماه خواهد بود.

5- مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی تاریخ واریز ظهرنویسی اسناد حمل هرکدام که مقدم باشد و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود بدین لحاظ تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا بند 2-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند 3 از نامه عمومی 97/451869 مورخ 1397/12/18 در صورت ارائه قبض انبار منتفی خواهد بود.

6-  مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی صادره بابت واردات ماشین آلات قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی مشمول طول دوره ساخت کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.

7- مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارائه اسناد آن حمل آنها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به مدت دو ماه محدود می‌گردد آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید در صورتی که کمتر از دو ماه بابت ارائه اسناد باقی مانده باشد آن بانک موظف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقیمانده اقدامات لازم را به عمل آورد

8- در صورتی که عدم رعایت مهلت های تعیین شده با کمی بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفاء تعهدات ارزی وارد کننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید

نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارز های انتقال یافته برای ورود کالا به کشور آن بانک موظف است چهارچوب دقیقه ای برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع تر کالا به داخل کشور را در چهارچوب ضوابط ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط واردکننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط برابر ضوابط اقدام نماید زمان می‌بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

اداره سیاستها و مقررات ارزی

سیدعلی شعیبی —– علی قاسمی