مواد اولیه تفلون و ظروف تولیدی مشمول مجوز بهداشت

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه واردات مواد اولیه تفلون و ظروف تولیدی وآماده آن مشمول ماده۱۶ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و… (خرداد ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۲۲۶۹
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

۱۳۹۴/۰۳/۰۲ …………………… ۹۴/۲۱۰/۱۲۲۶۹
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۷۵/۲۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اطلاع می رساند ، مواد اولیه تفلون و ظروف تولیدی و آماده آن مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را جهت هرگونه اقدام لازم با رعایت کامل مفاد نامه فوق الذکر و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
سید عباس حسینی
مدیرکل  دفتر مقررات صادرات و واردات
بخشنامه سازمان غذا و دارو
جناب آقای حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت

موضوع : مشمول نمودن مواد اولیه در کتاب مقررات صادرات و واردات
سلام
احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه ظروف تفلون مورد استفاده بسیاری از مردم بوده و از لحاظ مخاطرات مهاجرت مواد تشکیل دهنده آن به داخل مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید مواد اولیه تفلون و ظروف تولیدی و آماده آن نیز مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی جز مواد مقررات صادرات و واردات لحاظ و قسمت ششم فصل ۳۲ مربوط به شماره تعرفه ۳۲۰۹۹۰۴۰ اصلاح شود.

دکتر هدایت حسینی
مدیرکل نظارت و ارزیابی
فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی