موتورسیکلت،موتور گازی و دوچرخه پایی متحرک مشمول قانون خودرو می باشند

بسمه تعالی

251085/242632/702/73/556
20/12/1392

کلیه گمرکات کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 50389/210/92 مورخ 10/12/92 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شمول قانون خودرو و لزوم رعایت شرایط سه گانه ضوابط فنی (احراز نمایندگی خدمات پس از فروش، استاندارد، سازمان محیط زیست) بر موتورسیکلت و موتورگازی مشمول ردیف 8711 و دوچرخه پایی متحرک تحت ردیف 87120000 در زمان ثبت سفارش علیرغم آزادسازی ثبت سفارش گروه دهم کالایی جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

50389