نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال ۱۳۹۴

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا ، اظهار کننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

۱- مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل می باشد:
الف: برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راه سازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، ۹ (نه) ماه تعیین می شود.
ب: برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن، کره) و سایر کالاها ۶(شش) ماه تعیین می شود.
ج: برای خودرو ۳(سه) ماه تعیین می شود.
تبصره۱- قبول ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی صرفا به مبلغ بیش از چهارصد میلیون ریال امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- نام ضمانت نامه گذار (مضمون عنه) در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانکهای کشور موضوع را از طریق شعبه صادر کننده ضمانت نامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تاییدیه، نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.

۳- جهت جلوگیری از هر گونه جعل و سوء استفاده می بایست تاییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.

۴- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک بعنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، لذا مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین با برنامه ریزی مناسب به نحوی اقدام کنند که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده و قابل قبولیوصول و سررسید ضمانتنامه ها بنحوی تنظیم شود که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ وصول شود. ضمنان چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره- گمرکات اجرایی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نمی باشند.

۵- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوئه و تصاویر مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانتنامه های بانکی اقدام نمایند.

۶- چنانچه مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های مقرر در بند یک دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید آنها تا سقف مقرر نبوده و اقدام در این خصوص و یا تمدید مهلت سررسید ضمانتنامه های بانکی بیبش از مهلت مقرر منوط به اخذ مجوز از ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت نامه لغو می گردد.