نحوه ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی بابت مجوزهای ورود صادره

نحوه ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی بابت مجوزهای ورود صادره در سامانه جامع تجارت ایران
دانلود فایل
تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه 28 تیر 1396
شماره نامه: 664/49918 تاریخ: 1396/04/27
مدیر عامل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی
موضوع: اطلاعیه- نحوه ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی بابت مجوزهای ورود صادره در سامانه جامع تجارت ایران
باسلام و احترام؛ فوری
به اطلاع می رساند، نظر به اینکه وب سرویس و دسترسی ارسال اطلاعات دستگاههای پرتوزا به سازمان انرژی اتمی بابت مجوزهای ورود از سامانه جامع تجارت ایران در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو هنوز به بهره برداری نرسیده است، از شرکتها درخواست می گردد تا اطلاعات ذیل را در قالب فایل اکسل (پیوست)، به همراه تصویر فاکتور خود در قالب نامه رسمی به این اداره کل تحویل نمایند که تا زمان برقراری ارتباط سیستمی سامانه TTAC با سازمان انرژی اتمی، موارد در قالب مکاتبه به سازمان انرژی اتمی ارسال گردد.
(ردیف، تاریخ ایجاد نامه، نام شرکت، کمپانی سازنده، متقاضی واردات، نام کالا، نام مدل در نرم افزار انرژی اتمی، سریال دستگاه، ماهیت کالا، تاریخ مجوز ترخیص، کد اظهار در گمرک)
لازم به ذکر است این موضوع فقط مختص مجوزهای ورود صادره از تاریخ20/02/1396 در سامانه جامع تجارت ایران است که ترخیص آنها نیز بصورت سیستمی در سامانه TTAC انجام شده است و شرکتهایی که مجوز ترخیص آنها در سامانه ترخیص IMED انجام شده است، نیاز به ارائه اطلاعات مذکور نمی باشند.
دکتر بیگلر مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی