نحوه اقدام برای تشریفات صادرات برای انواع کودهای آلی (ورمی کمپوست )

110257/256
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویر نامه شماره 231/111/9001مورخ 12/6/93معاون محترم دادستان وسرپرست دادسرای ناحیه 31تهران (ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای وارتباطات )درخصوص رأی شماره 9209970909000شعبه 2دیوان عالی کشور دررابطه باپرونده اتهامی آقای امیرشریفی مدیرعامل شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان دررابطه با نحوه اقدام برای تشریفات صادرات برای انواع کودهای آلی (ورمی کمپوست ) تااطلاع ثانوی جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
خواهشمنداست دستورفرماییدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.