نحوه محاسبه ماخذ کالاهای اولویت 10 در سامانه اظهار الکترونکیکی گمرک

نحوه محاسبه ماخذ کالاهای اولویت 10 به این شکل است که
ماخذ کالا = A
ماخذی که با توجه به محاسبه سود باید در سیستم وارد شود = A-4)*2 +4)
یعنی اگر ماخذ کالایی 22 درصد باشد
ابتدا عدد 4 را از ماخذ کم می کنیم که می شود 18 درصد
سپس عدد حاصل را در 2 ضرب می کنیم که می شود 36 درصد
و در نهایت عدد به دست آمده را با 4 جمع می کنیم.
در نتیجه ماخذی که باید در سیستم وارد شود عدد 40 می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.