نظارت بر واردات اسباب بازی و سرگرمی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه نظارت بر واردات اسباب بازی و سرگرمی (اردیبهشت ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۲
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۰۰۳۸
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران

احتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۷۱۸ مورخ ۹۴/۰۲/۱۹ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و قرارداد منضم فیمابین دبیرخانه شواری نظارت بر اسباب بازی و شرکت بازرسی فنی ناظران دقیق آرمان به شماره ۳۷۴۲۴ مورخه ۹۳/۱۲/۲۵ به منظور احاله وظیفه نمونه برداری اظهارنامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی و سرگرمی به شرکت فوق خواهشمند است مراتب را به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

نامه کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

اداره کل دفتر مقررات صادرات و واردات
جناب آقای سید عباس حسینی

با سلام

احتراما استخضار دارید واردات اسباب بازی به موجب بند ۲ از مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۵ قانون مقررات صادرات و واردات نیاز به کسب موافقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارد که در فرآیند ترخیص اسباب بازی از مهرماه ۱۳۸۱ با ارجاع اسناد گمرکی و نمونه پلمپ شده در واحدهای صدور مجوز اسباب بازی (تهران، بوشهر، هرمزگان؛ خوزستان) بر اساس ضوابط و مقررات مصوب به انجام رسیده است.

با توجه به تاکید گمرک بر استفاده دستگاههای معطی مجوز از طرح پنجره واحد تجاری در فرآیند صدور مجوز و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های مضاعف انبارداری و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند ترخیص لذا دبیرخانه شواری نظارت بر اسباب بازی ضمن عقد قرارداد با شرکت بازرسی فنی ناظران دقیق آرمان به شماره ۳۷۴۲۴ مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ موضوع نمونه برداری اظهارنامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی و سرگرمی را به شرکت مذکور محول نمود که مشخصات شرکت یاد شده به پیوست می باشد.

خواهشمند است ضمن انعکاس موضوع به گمرک ایران دستور فرمایید با بازرسان شرکت همکاری لازم را داشته باشند.

محمد حسین فرجو
دبیر شواری نظارت بر اسباب بازی