نظرات کمیسیون ماده یک / صورتجلسه شماره 14 مورخ 1393/7/20

1- شرکت بیستون موتور مبنی بر ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده

نامه شماره 10721 مورخ 1393/6/16 شرکت بیستون موتور مبنی بر ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده
مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی وویژه اقتصادی طبق یک برگ فاکتور به شماره 10720
مورخ 2014/8/21 به شرح ذیل( موضوع نامه شماره 93/83630 مورخ 1393/5/13 گمرک ایران در رابطه
باواردات اقلام مستعمل بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده )
 

ردیف شرح کالا تعداد نظر کمیته ماده یک
1 موتور خودروی سواری سبک 344 دستگاه
2 موتور خودروی دیزل 65 دستگاه
3 دستگاه فتوکپی 327 دستگاه
4 کابین کامیون 16 دستگاه

در جلسه مورخ 1393/6/23 مقرر گردید کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران ، بخش صنعت و معدن ، شورایعالی مناطق آزاد
و هریک از اعضای کمیته ماده یک در صورت تمایل تشکیل گردد و این موضوع (کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق
تجاری آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ) مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد مشخصی جهت تصمیم گیری به کمیته ارایه گردد .
جلسه مذکور در تاریخ 1393/7/7 در دفتر مقررات تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری نمودند:
اتوجه به بند ب و تبصره یک از ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده یازده قانون مناطق ویژه اقتصادی و ماده 13 و تبصره های آن
از آیین نامه اجرایی مناطق و نظریه های حقوقی اعلامی از سوی ریاست جمهوری چنانچه کمیسیون ماده یک واحدهای مزبور را
تولیدی تشخیص می دهد ثبت سفارش اینگونه کالاها ، حسب گواهی تولید صادره از سوی سازمانهای مناطق و اعلام گمرک
ایران بلامانع است .
ضمناً به منظور کنترل و نظارت لازم برواحدهای تولیدی بازسازی شده در مناطق به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و تجاری
صنعتی و ویژه اقتصادی توصیه می گردد این نوع واحدهای مزبور را باز بینی و تجویز بازسازی اقلام مستعمل برای ورود به
سرزمین اصلی را با اتخاذ تدابیر لازم محدود نمایند .
نظر کمیسیون ماده یک:ضمن توصیه کارگروه با ورود اقلام پردازش شده مازاد بر ارزش افزوده پس از
ثبت سفارش موافقت شد

2- شرکت ویرتگن قشم مبنی بر ایجاد محدودیت در ورود آسفالت تراش

امه شماره Wirt-S254-14 مورخ 1393/3/24 شرکت ویرتگن قشم مبنی بر ایجاد محدودیت در ورود
آسفالت تراش که در جلسه مورخ 1392/10/22با واردات دستگاه خط کشی خیابان ،آسفالت تراش مشروط به اینکه
در برگ سبز گمرکی قید گردد که غیر قابل شماره گذاری می باشد موافقت کلی گردید .لازم به ذکر است بخش
صنعت و معدن نیز طی نامه شماره 60/86435 مورخ 1393/4/14 در خصوص ورود دستگاههای آسفالت تراش
فرسوده و عدم بازسازی برخی از آنها و همچنین آلایندگی موتور این دستگاهها، پیشنهاد محدودیت سال ساخت
حداکثر تا ده سال را اعلام نموده اند.
نظر کمیسیون ماده یک:مورد تایید قرار نگرفت

3- درخواست سیرک بین المللی پهلوان خلیل عقاب در خصوص واردات یک دستگاه تریلر رنوپریمیوم مخصوص حمل و نگهداری ببر

درخواست سیرک بین المللی پهلوان خلیل عقاب در خصوص واردات یک دستگاه تریلر رنوپریمیوم مخصوص حمل و نگهداری ببر طبق یک برگ پروفرما به شماره CT1 مورخ 2014/8/22 که بخش صنعت و معدن طی نامه شماره
60/136898 مورخ 1393/6/22 موارد ذیل را اعلام نموده است :
1 – کشنده مذکور در حال حاضر روی خط تولید سازنده داخلی قرار ندارد
2 – کشنده مذکور مشمول تعریف بند 14 آیین نامه اجرایی تبصره دوازده قانون خودرو نمی باشد.
نظر کمیسیون ماده یک: موافقت گردید .

4- آقای حسینی نماینده محترم مردم شهرستان های اهواز ، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای آقای جواد محسن پور شریف مبنی بر واردات یک دستگاه لیفتراک دو تنی

نامه شماره 60/151669 مورخ 1393/7/12 بخش صنعت و معدن منضم به نامه شماره 74934/ت مورخ
1393/5/28 آقای حسینی نماینده محترم مردم شهرستان های اهواز ، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در
خصوص تقاضای آقای جواد محسن پور شریف مبنی بر واردات یک دستگاه لیفتراک دو تنی طبق یک برگ فاکتور
به شماره 4605 مورخ 2007/6/16 که بخش صنعت و معدن طی نامه صدرالذکر ساخت داخل لیفتراک مذکور را
اعلام نموده است
نظر کمیسیون ماده یک: مورد تایید قرار نگرفت

5- شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران مبنی بر واردات اسناد و اوراق بازرسی و تجهیزات اداری و رایانه ای شعبه ایتالیای شرکت بازرسی I.E.I

درخواست شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران مبنی بر واردات اسناد و اوراق بازرسی و تجهیزات اداری
و رایانه ای شعبه ایتالیای شرکت بازرسی I.E.I (شامل 70 کارتن و هشت بسته ) به شرح ذیل طی یک برگ بارنامه
به شماره G096-2014 مورخ 2014/8/6 لازم به ذکر است باتوجه به مشکلات تحریم گیرنده بارنامه مدیر امور
اداری شرکت در ایران آقای حمید رضا یزدان پناه ذکر شده است .
Í شصت کارتن محتوی اسناد و مدارک فنی شرکت مربوط به بازرسی از سال 2007 الی 2014 میلادی
Í ده کارتن محتوی پنج دستگاه رایانه اداری و سه دستگاه پرینتر و کابلهای مربوطه
Í پنج بسته محتوی لوازم اداری شرکت (تلفن ، جاروبرقی ، ماکروفر، داکت دیواری و …)
Í یک عد میزاداری 7 تیکه
Í دو عدد صندلی داری
کمیسیون ماده یک: موافقت گردید .

6. نامه شماره 93/191/س ج مورخ 1393/7/7 شرکت سهند جام تبریز در خصوص تمدید مجوز شماره
92/210/49923 مورخ 1392/12/6 برای واردات دو دستگاه تریلر مستعمل حمل شیشه

نظر کمیسیون ماده یک: موافقت گردید .

7. نامه شماره 1393/6181 مورخ 1393/6/18 بازرگانی حمیدرضا امیری در خصوص تمدید مجوز شماره 89/210/5021 مورخ 1389/10/26 برای واردات ده دستگاه پمپ بتون نصب شده بر روی کامیون مخصوص

نظر کمیسیون ماده یک: مورد تایید قرار نگرفت

8. درخواست شرکت هواپیمایی زاگرس مبنی بر واردات نه دستگاه موتور هواپیمای مسافربری مستعمل

به شرح ذیل که بخش صنعت و معدن طی نامه شماره 60/123858 مورخ 1393/6/5 عدم ساخت داخل موتور های مذکور را اعلام نموده است ضمنا سازمان هواپیمایی کشوری نیز طی نامه شماره 34406 مورخ 1393/6/24 اعلام نموده است موتورهای JT8D-217/219 قابل نصب بر روی هواپیمای MD شرکت هواپیمای زاگرس می باشد
 
نظر کمیسیون ماده یک: موافقت گردید .

9. درخواست شرکت معین پارسیان بازرگان توانا در خصوص واردات یک دستگاه زهکش زمین کشاورزی (ترنچلس )

طبق یک برگ پروفرما به شماره ID20140903 مورخ 2014/9/14 که بخش صنعت و معدن طی نامه شماره 60/148868 مورخ 1393/7/7 عدم ساخت داخل دستگاه کانال کن مدل 2050GPاینتردرین و همچنین شمولیت این دستگاه به بند 13 آیین نامه قانون خودرو را اعلام نموده است .
نظر کمیسیون ماده یک: موافقت گردید .

10.بررسی درخواستهای ورود کامیونهای حامل پمپ بتون مستعمل

به شرح جدول ذیل لازم به ذکر است موضوعمذکوردر جلسه مورخ 1393/7/6 مطرح و مقرر گردید با توجه به نظر وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر مخالفت با ورود کامیون حامل پمپ بتون فرسوده موضوع فقط از جهت عدم امکان نمایندگی مطرح شود

ردیف نام متقاضی تعداد
(دستگاه)
پروفرما استعلام از
صنعت
سال ساخت برند نظر کمیته ماده یک
1 شرکت تولیدی و
ساختمان زرین شن
10 89700
2014/4/10
60/64249
1393/3/13
2008 ولوو
مرسدس بنز
2 شرکت تولیدی و
بازرگانی نگین آذین
پاسارگاد
20 110121343
2014/4/10
60/65266
1393/3/13
بنز
ماک
ایویکو
ولوو
3 آقای سید ضیاء الدین
محمدی
13 93201415
2014/5/26
60/66163
1393/3/17
2005
4 آقای عزالدین اکبرزاده 1 DSCT/251
2013/5/10
60/89207
1393/4/17
هیوندای
5 شرکت تاج صنعت
گلستان ارس
1 93/
2014/6/25123
60/93850
1393/4/23
مرسدس بنز
6 شرکت رهروان گستر
ماداکتو
10 RAH/90081
2014/6/20
60/86638
1393/4/14
7 آقای محمد باقر
طبالوندانی
1 30005663
2014/6/15
60/8807
1393/4/16
ماک
8 آقای اکبر صالحی 10 80097
2014/5/31
60/9134
1393/4/21
ولوو
مرسدس بنز
9 پور ظهراب آقای 10 IR-777-2014
2014/9/4
60/153146
1393/7/14
ماک

نظر کمیسیون ماده یک: مورد تایید قرار نگرفت