واردات دانه های روغنی تنها با کسب مجوزهای لازم

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه ضوابط واردات دانه های روغنی (اردیبهشت ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۲/۷
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۶۳۷۲
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

۹۴/۲۱۰/۶۳۷۲ …………. ۹۴/۰۲/۰۷

متن بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای عسگری

مدیر کل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

با سلام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۴/۵۰۱/۱۲۴ مورخ ۹۴/۰۲/۰۲ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات دانه های روغنی به آگاهی می رساند به استناد تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۹۴/۰۱/۳۱ کارگروه تنظیم بازار واردات و ترخیص دانه های روغنی منبعد با مجوزهای لازم از سوی دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات و سایر مقررات مربوطه امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به گمرکات اجرایی مربوطه ابلاغ گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات