واردات سلاح بادی و هر گونه سلاح دیگر تنها با مجوز وزارت دفاع

بسمه تعالی

247530/213657/113/73/548
18/12/1392

ناظرین محترم گمرکات
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 34/156/ن/16/2640 مورخ 22/10/92 نماینده محترم وزیر دفاع در امور سلاح، مهمات، مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل، ارسال میگردد. با توجه به اینکه مطابق بند پ قانون امورگمرکی، ورود قطعی اسلحه از هر قبیل مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید واردات و ترخیص کلیه کالاهای موضوع بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 93 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1392، صرف نظر از رای شماره 527 مورخ 22/7/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با حضور کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح و با رعایت سایر مقررات مربوطه انجام و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول نمائید.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

واردات سلاح تنها با مجوز وزارت دفاع
واردات سلاح تنها با مجوز وزارت دفاع