واردات شمش طلا با رویه اعتبار اسنادی

بسمه تعالی
139223/110986/722/4368/73/212
12/7/1390
به :ناظرمحترم گمرکات استان ……/مدیرکل محترم گمرک …..
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1016/60 مورخ 25/5/90 اداره سیاستها- مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد نامه فوق اعلام می دارد واردات شمش طلا با رویه اعتبار اسنادی صرفا بر اساس گشایش اعتبار اسنادی دیداری و با رعایت ضابطه استاندارد طلا و با حداقل عیار 995 امکان پذیر خواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات